Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
YMPÄRISTÖ- JA ENERGIATIEDOTE 06/2013 | 04.04.2013 | 12:00

Komissio kaipaa kannanottoja vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapolitiikan valmisteluun


Euroopan komissio julkaisi viime viikolla vihreän kirjan, joka käsittelee vuoteen 2030 ulottuvaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Vihreällä kirjalla käynnistetään kuuleminen, jolla komissio hakee sidosryhmien näkemyksiä ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Lisäksi julkaistiin tiedonanto hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CSS) tulevaisuuden näkymistä Euroopassa, jäsenvaltioiden edistymisestä uusiutuvan energian vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisessa käsittelevä kertomus, sekä selvityksiä EU:ssa käytettyjen biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyydestä.

Komissio totesi politiikan puitteiden aikaisen määrittelyn olevan elintärkeää, jotta yrittäjät ja investoijat osaavat varautua kehitykseen ajoissa, ja investoida kestävän kasvun varmistavalla tavalla.

Vihreässä kirjassa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

- Minkä tyyppisiä ja tasoisia ilmasto- ja energiatavoitteita olisi asetettava vuodeksi 2030?
- Miten varmistetaan johdonmukaisuus politiikan eri välineiden kesken?
- Millaisilla energianhallintajärjestelmillä voidaan parhaiten lisätä EU:n kilpailukykyä?
- Miten voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaiset toimintavalmiudet?

Jos sinulla tai organisaatiollasi on näkemyksiä tarjottavaksi tämän kaltaisiin kysymyksiin, suosittelemme vastaamaan kuulemiseen. Toimistomme osallistuu myös osana ERRIN-verkoston työskentelyä mahdollisen yhteisen Euroopan alueiden kannanoton laatimiseen, joten voit vaihtoehtoisesti lähettää näkemyksesi sähköpostitse Sointu Räisäselle, joka esittelee Itä- ja Pohjois-Suomen näkemyksiä aiheesta ERRIN-verkoston kokouksessa 24.4.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Sointu Räisänen
EU:n aihetta koskeva tiedote, jossa linkit kuulemiseen ja em. asiakirjoihin.