Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
MATKAILUTIEDOTE 7/2013 | 3.10.2013 |

Komission loppuraportti matkailuun liittyvistä hyvistä käytänteistä


Euroopan komissio on julkaissut Strategia- ja arviointipalvelujen keskuksen (the Centre for Strategy & Evaluation Services, CSES) tuottaman raportin eurooppalaisen matkailun kilpailukyvyn lisäämiseksi. Tutkimus on rakennettu 20 esimerkkitapauksen ympärille, joiden toivotaan antavan virikkeitä alueiden matkailutoimijoille.

Analyysitulokset on pyritty esittämään käytännönläheisesti ja helposti hyödynnettävässä muodossa.

Lisätietoa:
Loppuraportti
Yksityiskohtaiset kuvaukset esimerkkitapauksista
Raportin yhteenveto
Yritys- ja teollisuustoiminnan hyvät käytänteet komission sivuilla