Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
ICT |04.06.2014 |

Pilvipalveluiden kehittäjille rahoitusmahdollisuuksia teollisuuden käyttökohteisiin


Fortissimo on tutkimuksen 7. puiteohjelmasta rahoitettu Factories of the Future -projekti, jolla pyritään parantamaan eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukykyä hyödyntämällä muun muassa korkean suoritustehon pilvipalveluita.

Nyt Fortissimo on julkaissut toisen haun liittyen simulaatiopalveluiden kokeiluja varten. Simulaatiopalveluilla pyritään parantamaan teollisuuden pk-yritysten kilpailukykyä ja tarjoamaan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Haussa etusijalla ovat hakemukset, jotka täydentävät Fortissimoon jo valmiiksi sisällytettyjä toimenpiteitä (viestin lopussa on linkki listaukseen toimenpiteistä).

Projektisuunnitelmassa ehdotettujen toimenpiteiden täytyisi sisältää kaikki arvoketjun toimijat ja ottaa huomioon loppukäyttäjien tarpeet suunnittelun ja valmistuksen kannalta. Simulaatiopalvelujen olisi myös perustuttava HPC-resursseihin, jotka ovat jo valmiiksi tarjolla Fortissimo infrastruktuurissa.

Hakemusten aikaraja on 18.6.2014 klo. 17:00 Brysselin aikaa. Projekteihin on varattu rahoitusta yhteensä kaksi miljoonaa euroa, josta yksittäiseen projektiin voi maksimissaan saada 250 000 euroa. Projektien olisi tarkoitus alkaa tammikuussa 2015 ja jatkua kesäkuuhun 2016 asti.

Lisätietoa:
Fortissimo projektin internetsivut
Avoin haku Fortissimon sivuilla
Toimenpiteitä, joita on jo toteutettu Fortissimo projektissa