Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala -tiedote
 3/2013 | 2.5.2013 | 11:45

Isovanhemmat lasten huoltajina

Eurochild-järjestö ja AGE Platform järjestivät 24.4. tilaisuuden "Grandparents as carers – Trends and support services in Europe". Euroopan parlamentissa järjestetyssä tilaisuudessa keskusteltiin isovanhempien roolista perheiden tukena ja lastenlasten huoltajina sekä esiteltiin esimerkkejä eri puolilta Eurooppaa. Eurooppalaista sukupolvien välisen solidaarisuuden päivää vietettiin 29.4.

Eurochild on laatinut tutkimusraportin, jossa annetaan myös suosituksia isovanhempien työpanoksen huomioimiseksi:

- unionin jäsenvaltioiden tulisi tunnistaa ja tukea isovanhempien tekemää tärkeää työtä perheissä, sillä heidän panoksensa lisää sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia
- joustavat työajat mahdolliseksi isovanhemmille
- taloupolitiikan tulisi rohkaista vanhoja antamaan taloudellista tukea nuorille
- sukupolvet voivat oppia paljon toisiltaan ja hyviä käytäntöjä oppimisesta kannattaa levittää Euroopassa
- isovanhempien oikeus tavata lastenlapsiaan avioerotilanteissa tulee turvata
- valtioiden pitäisi tukea enemmän niitä isovanhempia, jotka ovat lastenlastensa ensisijaisia huoltajia

Lisätietoja:
Tilaisuuden ohjelma ja esitykset
Tutkimusraportti