Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto 
Ympäristö, energia ja liikenne 16/2013
1.10.2013 |

Horisontti 2020-ohjelman biotalousteemoihin liittyvä hankehakutapaaminen - ilmoittaudu 15.10. mennessä

Horisontti 2020-ohjelmassa avataan ensimmäiset biotalouteen ja –teknologioihin liittyvät haut joulukuussa 2013. ERRIN-verkoston biotaloustyöryhmä järjestää hakujen avautumisen yhteydessä hankehakutapaamisen. Tapahtumassa hankehauista kiinnostuneet voivat joko esitellä projekti-ideoitaan ja löytää partnereita konsortioihinsa tai liittyä toisten vetämiin konsortioihin.

Hankehakutapaaminen keskittyy seuraaviin teemoihin:

- Ruokaturvallisuus, kestävä maatalous, merten tutkimus ja biotalous
    - Kestävä ruokaturvallisuus 
    - Sininen kasvu 
    - Yhteiskunnalliset haasteet

- Ilmastotoimet, luonnonvarojen tehokas käyttö ja raaka-aineet
    - Jätteet: kierrättäminen, uusiokäyttö ja raaka-aineiden hyödyntäminen 
    - Veteen liittyvät innovaatiot 
    - Ilmastotoimet

- LEITin (Leadership in enabling and industrial technologies) bioteknologiaan liittyvät haut

Tapahtumasta kiinnostuneiden tulee täyttää lomake jolla ilmaistaan, mistä avautuvien hakujen teemoista on kiinnostunut. Lomakkeen avulla voi myös jo antaa tietoja mahdollisesta projekti-ideasta. Lomake tule lähettää ERRINin sihteeristölle 15. lokakuuta 2013 mennessä osoitteeseen members@errin.eu.

Lisätietoja:
Ilmoittautumislomake
Työryhmän vetäjä Farha Brahmi, sähköposti farha.brahmi@investni.com
Erityisasiantuntija Sointu Räisänen, sähköposti sointu.raisanen@eastnorth.fi