Kuukauden hanke: EDCMET - Metabolic effects of endocrine disrupting chemicals: novel testing methods and adverse outcome pathways

23.04.2019

 

 

 

EDCMET on hanke, joka yhdistää usean tieteenalan asiantuntijoita tarkoituksenaan tutkia ympäristökemikaaleja, joilla on hormonien kaltaisia vaikutuksia. Projektissa etsitään uusia menetelmiä hormonihäiriköiden aineenvaihduntavaikutusten tutkimiseksi. Samalla pyritään identifioimaan uusia vaikutusmekanismeja, millä hormonivaikutukset välittyvät. Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit eli niin kutsutut hormonihäiriköt ovat ympäristöstä peräisin olevia yhdisteitä, jotka aiheuttavat haittavaikutuksia häiritsemällä hormonien säätelemiä signalointireittejä ja muuttamalla hormonijärjestelmän toimintaa elimistössä.  Huolimatta niiden mahdollisesta korrelaatiosta yhä yleistyviin energia- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin, aihealuetta ei ole juurikaan tutkittu tähän saakka.

EDCMET-hanke on yksi kahdeksasta eurooppalaisista Horisontti 2020 –rahoitusta saavista hormonitoimintaa häiritsevien yhdisteiden tunnistamiseen ja niiden vaikutusten tutkimiseen liittyvistä hankkeista. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2019 – 31.12.2023 eli yhteensä viisi vuotta. EDCMET-hankekonsortiossa on yksitoista jäsentä yhteensä kahdeksasta jäsenvaltiosta. Suomalaisia hanketoimijoita ovat Itä-Suomen yliopisto ja Oulun yliopisto, joista Itä-Suomen yliopisto toimii hankkeen koordinaattorina. Hankekumppaneihin lukeutuu monipuolisesti erityyppisiä toimijoita useista maista kuten esimerkiksi yliopistoja Suomesta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Norjasta, tutkimusinstituutteja Saksasta ja Espanjasta sekä alalla toimivia yrityksiä esimerkiksi Ranskasta ja Alankomaista. EDCMET-hankkeen koordinaattori Anna-Liisa Levosen mukaan hankehahmottelu alkoi aluksi pienemmän ryhmän kesken, ja yhteistyökumppanit tulivat mukaan vähitellen hankesuunnittelun edetessä.

Hankkeen budjetti on yhteensä 5 980 408,75 euroa. Itä-Suomen yliopiston osuus EU-rahoituksesta on noin kaksi miljoonaa euroa ja Oulun yliopiston osuus on noin 870 000 euroa. Tulevaisuuden rahoituksen osalta Levonen toteaa, että konsortio aikoo tarpeen vaatiessa hakea myös lisärahoitusta muista mahdollisista rahoitusinstrumenteista.

 Hankkeen alustava valmistelu aloitettiin 4 – 5 kuukautta ennen hakuajan sulkeutumista, ja aktiiviseen hakupapereiden laatimiseen aikaa kului noin kaksi kuukautta. Hakua valmisteltaessa ei turvauduttu ulkopuolisten konsulttien työhön vaan valmisteluvaiheessa apuna olivat tutkimuskoordinaattorit Emilia Kansanen ja Maria Pikkarainen Itä-Suomen yliopiston tutkimuspalveluista.

 

EDCMET –hanketoimijat hankkeen kick-off –tapaamisessa Brysselissä helmikuussa 2019

Koordinaattori Anna-Liisa Levonen kertoo, että motivaationa hakemiselle olivat sopiva haku, aihepiiri sekä tiimi, jonka kanssa lähteä mukaan hakuun. Levosella on kokemusta mukanaolosta aiempien puiteohjelmien hankkeissa, mutta hänen aiemmista hankkeista poiketen hän on EDCMET-hankkeessa tällä kertaa koordinaattorin roolissa. Levosen mukaan hankkeen hyviä ja huonoja kokemuksia on kuitenkin hyvin vaikea arvioida näin varhaisessa vaiheessa hankkeen elinkaarta.

 

Lisätietoa:

EDCMET-hankkeen verkkosivut

 

Yhteystiedot:

Professori Anna-Liisa Levonen

Itä-Suomen yliopisto

anna-liisa.levonen@uef.fi


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012