Kuukauden hanke: Oululainen IndoorAtlas ponnistaa uusille markkinoille H2020 pk-yritysinstrumentin rahoituksella

27.09.2017

 

Oululainen IndoorAtlas tarjoaa sisätiloissa käytettäviä paikannuspalveluita. IndoorAtlaksen kehittämä sisätilapaikannusjärjestelmä IPS (Indoor Positioning System) pohjautuu maan magneettikentästä aiheutuville poikkeamille. Jokaiselle rakennukselle on mahdollista muodostaa magneettikentän muutosten perusteella ainutlaatuinen kartta, jota pystytään lukemaan älypuhelinten magnetometrien avulla. IndoorAtlaksen kehittämän paikannusteknologian erikoisuutena on sen pohjautuminen pilvipalvelun varaan. Näin ollen IndoorAtlaksen teknologian hyödyntäminen ei vaadi erillisten tukiasemien tai lähettimien asentamista rakennuksiin, toisin kuin Wi-Fiä tai Bluetoothia hyödyntävät järjestelmät.

Yrityksen konseptin kehittämiseen, markkinoiden laajentamiseen ja uusien asiakasryhmien tavoittamiseen etsittiin rahoitusta. Ratkaisuksi löytyi Horisontti 2020 -ohjelman pk-yritysinstrumentin rahoittaman Global Platform for Indoor Location Services (GlobILS) -hankkeen toteuttaminen. GlobILS- hanke on aloitettu lokakuussa 2016, ja se jatkuu näillä näkymin kesäkuuhun 2018 saakka. Koko hankkeen budjetti on yhteensä 3.16 miljoonaa euroa, josta yrityksen saaman EU-rahoituksen osuus on noin 2.2 miljoonaa euroa. IndoorAtlas on kokenut todella tärkeäksi Horisontti 2020- rahoitusohjelman kaltaisten eurooppalaisten rahoitusinstrumenttien tuen. Vastapainona suurille amerikkalaisille palveluntarjoajille IndoorAtlaksen hankkeessa ovat korostuneet etenkin eurooppalainen ulottuvuus ja Aasian markkinat.

   

IndoorAtlas on kehittänyt ainutlaatuisen älypuhelinsovelluksiin soveltuvan sisätilapaikannusteknologian

Hankkeen taustalla oleva oululainen IndoorAtlas-yhtiö on perustettu vuonna 2012. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 30 työntekijää, ja viime vuonna sen liikevaihto oli noin 1,8 miljoonaa euroa. Tähän mennessä yhtiön myynti on suuntautunut lähinnä Aasian markkinoille ja erilaisiin karttasovelluksiin, mutta yhtiö pyrkii tulevaisuudessa laajentamaan osaamistaan myös esimerkiksi sairaaloiden sisätilapaikannukseen. IndoorAtlaksen kehittämä sisätilapaikannuksen teknologia tarjoaa lähes rajattomat soveltamismahdollisuudet esimerkiksi mobiilimarkkinointiin, peliteollisuuteen ja turvallisuusteknologiaan liittyen.

 

IndoorAtlaksen perustajajäsen Janne Haverinen

IndoorAtlas on kokenut hankkeeseen mukaan lähtemisen todella hyödyllisenä yrityksen kehittämisen näkökulmasta. Hankkeen valmisteluvaiheeseen panostaminen on IndoorAtlaksen mukaan kannattanut, sillä sen avulla yrityksen strategian suunnittelu ja toteuttaminen hioutuvat. Vaikka itse hanke ei loppujen lopuksi olisi edes saanut rahoitusta, olisi valmisteluprosessi jo tuottanut lisäarvoa. Hankkeen valmisteluvaiheeseen kului aikaa noin neljä kuukautta, joista intensiivisintä valmisteluaikaa olivat kaksi viimeistä viikkoa. Hakuprosessi kokonaisuutena oli IndoorAtlaksen kokemuksen perusteella todella selkeä. Komission päätökset hankkeen rahoituksen etenemisen suhteen tulivat ripeästi, mikä puolestaan helpotti yrityksen omaa rahoituksen suunnittelua. Hankkeen menestymisen kannalta tarvittavat kontaktit olivat yritykselle jo entuudestaan tuttuja, mikä osaltaan nopeutti hankkeen etenemistä.

IndoorAtlas käytti projektin suunnitteluvaiheessa tukena myös ulkopuolista konsulttia. Konsultin käyttäminen hankkeen alkuvaiheessa auttoi muodostamaan alustavan kehyksen hankkeelle ja keskittymään hankkeen suunnittelussa yrityksen kannalta tärkeisiin asioihin. Konsultin palveluista oli lisäksi paljon hyötyä aluksi haastavalta tuntuneessa väliraportointivaiheessa. Raportointivaiheet olivat yhtiön mukaan kohtuullisen työläitä, mutta niitäkin pystyttiin yksinkertaistamaan esimerkiksi jakamalla raportointivastuuta eri tiimeille vastuualueiden ja osaamisen mukaan, sekä hyödyntämällä erilaisia seurantatyökaluja. GlobILS-hankkeen myötä IndoorAtlas suhtautuu erittäin myönteisesti EU-rahoituksen hakemiseen eri hankkeille myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

IndoorAtlas 

Hankkeen tiedot Komission verkkosivuilla


Horisontti 2020 pk-yritysinstrumentti

 

Yhteystiedot:

Janne Haverinen, IndoorAtlas
janne.haverinen@indooratlas.com
050 5172355


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012