Kuukauden hanke: ReGenHeart - Clinical development and proof of principle testing of new regenerative VEGF-D therapy for cost-effective treatment of refractory angina. A phase II randomized, double-blinded, placebo-controlled study

23.08.2017

   

ReGenHeart on Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) koordinoima hanke, jonka tarkoituksena on tutkia uutta hoitomuotoa sepelvaltimotaudista kärsivien potilaiden oireiden helpottamiseksi. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on selvittää, voidaanko VEGF-D geenivalmisteella parantaa niiden sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden oireita ja suorituskykyä, joilla on lääkityksestä huolimatta rintakipua, jota ei ole mahdollista hoitaa pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella. Lisäksi tutkimuksessa pyritään selvittämään millaisia vaikutuksia hoidolla on sydämen verenkiertoon, potilaan oireisiin, elämän laatuun ja lääkkeiden käyttämiseen, sekä kuinka turvallinen hoitomuoto yleisesti on. Aikavälillä 1.1.2017- 31.12.2021 toimiva hanke on rahoitettu EU:n Horisontti2020–ohjelmasta, ja hankkeen kokonaisbudjetti on noin 5.93 miljoonaa euroa.

Osa sepelvaltimotautia sairastavista henkilöistä kärsii optimaalisesta lääkehoidosta huolimatta rintakivuista, joita ei voida hoitaa pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella. Sepelvaltimotauti kuormittaa eurooppalaisia terveydenhuoltojärjestelmiä merkittävästi, sillä sairaus diagnosoidaan vuosittain noin 100 000 uudella potilaalla. Sairaus vaikuttaa negatiivisesti rintakivuista kärsivien potilaiden elämänlaatuun, ja potilaat joutuvat usein viettämään pitkiäkin aikoja sairaalahoidossa.

ReGenHeart-hankkeessa on mukana yhteensä yhdeksän partneria viidestä eri maasta Suomen lisäksi, ja tutkimukseen osallistuu yhteensä 180 potilasta kuudesta maasta. Hankkeeseen mukaan lähteneet yhteistyökumppanit olivat KYS:lle jo entuudestaan tuttuja kontakteja, ja hankkeeseen osallistuvilta sairaaloilta edellytettiin kokemusta vastaavanlaisista toimenpiteistä, sekä tutkimuksen toteuttamiseen tarvittavaa välineistöä. Tukena rahoituksen hakuprosessissa KYS on käyttänyt myös ulkopuolista konsulttia Euram Ltd.:tä (nykyään A2F-Associates Ltd.).

KYS:llä on EU-rahoituksen hakemisesta ja erillisrahastojen rahoittamista hankkeista taustalla jo aiempaa kokemusta. KYS:ssä on tehty ReGenHeart:n kaltainen KAT301–tutkimus, jossa käytettiin samaa geeniä ja samaa geenihoitomenetelmää. KAT301- tutkimus toteutettiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 30 potilaalla, ja tutkimuksesta saadut tulokset on julkaistu viime viikolla European Heart Journal -lehdessä.

KYS:n kokemukset rahoituksen hakuprosessista kokonaisuutena ovat olleet erittäin myönteisiä. Hakuprosessi on toki ollut mittava, mutta toisaalta huolellinen panostaminen hakemusprosessiin on huomattavasti selkeyttänyt tutkimuksen suunnittelua jo alkuvaiheessa ja helpottanut tutkimuksen valmistelua myöhemmissä vaiheissa. EU-rahoituksen hakeminen hankkeelle on mahdollistanut yhteistyön kehittämisen hakemukseen osallistuvien osapuolten kanssa, sekä edesauttanut verkostoitumista myös tulevia hankkeita silmällä pitäen. Positiivisten kokemusten myötä KYS on halukas hakemaan rahoitusta tutkimushankkeilleen EU:n erillisrahastoista myös jatkossa.

 

Lisätietoja:

ReGenHeart

Komission sivut

 

Yhteyshenkilöt:

Seppo Ylä-Herttuala, Kuopion yliopistollinen sairaala (koordinaattori)

Juha Hartikainen, Kuopion yliopistollinen sairaala (tutkimuksesta vastaava henkilö)


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012