Kuukauden hanke: INTERACT -The International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic

01.12.2016

 

INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic)  on ympäristön muutoksen havainnointiin keskittyvä tutkimusinfrastruktuurihanke. Projekti joka on saanut Horisontti 2020 -ohjelmasta 10 miljoonan euron rahoituksen vuosille 2016–2020. INTERACT -verkosto on ollut erityisen menestyksekäs, sillä edellisellä FP7-rahoituskaudella (2011–2015) Euroopan komissio valitsi INTERACT -hankkeen yhdeksi tutkimusinfrastruktuurin menestystarinakseen. INTERACT -hanke pyrkii lisäämään tietoisuutta arktisten alueiden ilmasto - ja ympäristömuutoksen aiheuttamista haasteista.

Oulun yliopisto toimii hankkeen partnerina, ja vastaa Transnational Access -työpaketin vetämisestä ja koordinoimisesta. Hankkeessa on 47 partneria, joista viisi on suomalaisia yliopistoja ja tutkimuskeskuksia (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, LUKE ja FMI).  Tutkimusasemien verkosto kattaa koko arktisen alueen, ja siihen kuuluu tällä hetkellä 77 tutkimusasemaa niin EU:sta, Pohjois-Amerikasta kuin Venäjältä.

INTERACT -hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimuskapasiteettia ympäristömuutosten havaitsemiseen, ymmärtämiseen, ennakoimiseen ja sopeutumiseen.  Näitä tavoitteita pyritään saavuttamaan useiden eri toimien avulla. Projektissa mm. helpotetaan kansainvälistä ja virtuaalista (transnational & virtual access) pääsyä tutkimusasemille. Muita toimia ovat asemanjohtajien foorumi, kansainvälinen verkostoituminen, tiedon välittäminen ja yhteydenpito erilaisten viiteryhmien kanssa, sekä aktiviteetit mm. virtuaalisen instrumentaation, mittauslaitteistojen ja tiedonhallinnan kehittämiseksi.

Verkoston transnational access -koordinaattorina Oulun yliopiston Thule -instituutissa toimiva Hannele Savela kertoo, että hankkeen valmistelu aloitettiin hyvissä ajoin, n. 1-1.5 vuotta ennen hakemuksen jättämistä. Varsinaisen hankehakemuksen työstämiseen käytettiin aikaa 3-6 kk eikä ulkopuolisia konsultteja käytetty.

Savelan kokemukset suuressa konsortiossa mukanaolosta ovat olleet erittäin positiivisia jo edellisen FP7 -rahoituskauden aikana. Hänen mukaansa tärkeä tekijä yhteistyön onnistumisessa on tiedonkulku; tässä konsortiokokouksilla on keskeinen merkitys kuten myös tiiviillä yhteydenpidolla konsortiokokousten välillä. Konsortiossa on hyvä yhteishenki, ketään ei jätetä pimentoon vaan esim. lähestyvästä raportoinnista kerrotaan hyvissä ajoin ja neuvotaan tarvittaessa. Suuressa konsortiossa voi esiintyä aikatauluhaasteita, sillä raportointiin on varattu rajattu aika, ja mikäli joku konsortiopartnereista ei onnistu niin koko konsortio joutuu odottamaan.  Aikatauluhaasteet voidaan ennaltaehkäistä oikea-aikaisella ja riittävällä tiedottamisella sekä ohjeistamisella ­ – pääkoordinaattoreilla ja työpakettien vetäjillä on tässä keskeinen rooli.

 

Lisätietoja:

Hankkeen nettisivut

Menestystarinasta

Hannele Savela
UArctic Research Area/INTERACT Transnational Access
Thule – instituutti, Oulun yliopisto


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012