Kuukauden hanke: Future DiverCities - Creativity in an Urban Context

30.09.2016

 Kuva: Pekka Mäkinen
Megafoni-projekti, ANTI-festivaali 2014

Future DiverCities - Creativity in an Urban Context -hankkeelle on myönnetty EU:n Luova Eurooppa -rahoitus. Hankkeessa toimii suomalaisena partnerina ANTI - Contemporary Art Festival Kuopiosta.

Hankkeen avulla pyritään luomaan yhteistyöalusta tiedon jakamiselle ja innovatiivisen taiteen kehittämiselle niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Hankkeen keskiössä ovat urbaani kaupunkitila ja sen moniäänisyys ja -kulttuurisuus, taide ja taiteilijoiden työ digitaalisella aikakaudella. Tavoitteena on kehittää uusia, digitaalisia ratkaisuja taiteen levitykseen. Future DiverCities toteuttaa lisäksi taiteilijaresidenssejä, konferensseja, julkisia esityksiä ja yleisöä osallistavia tapahtumia. Taiteellisten sisältöjen painotus on esitys-, kaupunki- ja digitaalisessa taiteessa sekä musiikissa, ja taiteellisella toiminnalla haetaan myös sosiaalisia vaikutuksia.

ANTI - Contemporary Art Festival on aiemminkin ollut mukana Luova Eurooppa -ohjelman projekteissa. Lisäksi organisaatio on vetänyt paikallista Euroopan sosiaalirahaston hanketta vuosina 2015-2016. ANTI-päällikkö Elisa Itkosen mukaan motivaatio hankkeisiin lähtemiseen kumpuaa halusta vaikuttaa taide- ja kulttuuripolitiikkaan. Itkonen kertoo, että hanke on organisaatiolle erinomainen kehitysmahdollisuus. ANTI-festivaalin järjestämisen lisäksi organisaatio haluaa olla mukana kehittämässä laajalti koko taidekenttää ja taiteilijoiden työtä sekä edesauttaa heidän kansainvälistymismahdollisuuksiaan.

Itkosen mukaan hakuprosessissa ei käytetty ulkopuolisia konsultteja, vaan sen laatimisessa hyödynnettiin hankekumppanien monipuolista osaamista. Suunnittelu tapahtui vuosina 2013-2015 useiden live- ja Skype- tapaamisten muodossa. Hankkeen pääkoordinaattori Superact vastasi hakemusprosessin etenemisestä, mutta jokainen hankekumppani oli vastuussa oman organisaation dokumenttien lähettämisestä komissiolle. ANTI-festivaalin järjestäjät käyttivät useita kuukausia kolmen vuoden aikana hakemustyöhön.

Itkonen painottaa, että hankkeeseen mukaan lähtiessä on tärkeää tiedostaa, että alussa aikaa kuluu reilusti hankebyrokratiaan ja sopimusneuvotteluihin. Jos kyseessä on kokeellinen kehittämishanke, kuluu käytännön toimien suunnitteluun myös huomattava määrä aikaa. ANTI-festivaali aikoo jatkossakin hakea rahoitusta erilaisista rahoituskanavista. Itkonen paljastaa, että organisaatio on jo mukana kahdessa uudessa EU-hankehakemuksessa.

Future DiverCities -hankkeen kokonaisbudjetti on 3 999 295,12 €, josta ANTI-festivaalin budjetti on 512 711,30 €.

Lisätietoja:
Future DiverCities Twitterissä
ANTI-festivaalin verkkosivut
Future DiverCities -hankkeen verkkosivuja luodaan parhaillaan.

Yhteyshenkilö:
Elisa Itkonen
ANTI - Contemporary Art Festival yhdistys ry
elisa@antifestival.com


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012