Kuukauden hanke: Kainuun etu mukana In-Business Growth -projektissa

30.08.2016

 

Kainuun Etu on mukana EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa In Business Growth (IBG) -hankkeessa. Projektin tavoitteena on parantaa innovaatiotoimistojen pk-yrityksille tarjoamia tukipalveluita, joiden avulla tuetaan yritysten kansainvälistä kasvua.

IBG -projektissa käytetään Twinning Advanced -menetelmää, joka perustuu hyvien käytänteiden tunnistamiseen, vertaisarviointiin, benchmarkingiin ja tietojen jakoon. Hankkeessa ovat mukana Technology Park of Andalucia (ES), the University of Algarve (PT), Kainuun Etu Oy (FI), ja Bulgarian Development Agency (BG).

Hankkeen tuloksena tavoitellaan paitsi parannuksia olemassa oleviin innovaatiotukiohjelmiin myös uusia menetelmiä, joilla voidaan vastata tehokkaammin innovatiivisten pk-yritysten kasvavaan ja kansainvälistyvään tukitarpeeseen. Vuoden kestävä (1.2.2016 –31.1.2017.) hanke on rahoitettu kokonaan Horisontti 2020 -ohjelman kautta saadulla rahoituksella (50 000 euroa, tukiprosentti 100 %).

Hankkeen toiminta käytännössä

Twinning Advanced -menetelmää hyödyntäen, neljä yhteistyökumppania arvioivat toistensa käytäntöjä ja analysoivat omia toimiaan, jotka liittyvät pk-yrityksille suunnattuihin design- ja innovaatiotuki-ohjelmiin. Lisäksi projektissa vertaillaan hyviä käytäntöjä kolmansiin osapuoliin, jotka tekevät myös yhteistyötä hankkeessa.

Jokainen hyvä käytäntö keskittyy innovaatioiden tukipalveluiden ongelmakohtiin. Projekti etsii ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä yhdeksään tällaiseen haasteeseen. Yksi näistä haasteista on pk-yritykselle relevanttien tukitarpeiden oikeellinen identifioiminen ja tuen mukauttaminen niihin sopivaksi tavalla, joka vakuuttaa myös yrittäjän tuen hyödyllisyydestä.

Projektin toteutus on nyt puolivälissä. Yksityiskohtainen hyvien käytäntöjen menetelmien analyysi tehtiin ensimmäisten kolmen kuukauden aikana. Projektin ulkopuoliset innovaatiotoimistot Ranskasta, Unkarista ja Italiasta ovat myös osallistuneet. Tähän asti on tunnistettu, analysoitu ja vertailtu yhteensä 17 hyvää käytäntöä. Yhteenveto hyvistä käytännöistä tulee verkkosivuille myöhemmin.

Hakuprosessi

Kainuun Etu lähti mukaan hankkeeseen yhteydenoton innoittamana. Hakemuksen kirjoittamiseen ei tarvittu ulkopuolista konsulttia vaan se kirjoitettiin valmiiksi yhteistyökumppaneiden kanssa neljässä kuukaudessa. Yhteistyöstä ja hankkeen sisällöstä on hyviä kokemuksia vaikka yhteistyökumppanit eivät olleetkaan entuudestaan tuttuja.

Hyötyä Kainuulle

Hanke tuo Kainuulle monipuolista hyötyä. Tärkein hyöty on Kainuun yritysten innovaatioperusteisen kasvun vahvistuminen, joka saavutetaan taloudellisella yhteistyöllä ja innovaatiomahdollisuuksien paremmalla tunnistamisella. Toisaalta IBG -projekti tukee Kainuun Etu Oy:n innovaatiotukipalveluiden uudistumista ja vahvistamista. Osa hyvistä käytännöistä ei ole pelkästään relevantteja Kainuun Edulle vaan niistä hyötyvät myös muut Kainuun toimijat. Kainuun Edun tavoitteena on jakaa IBG -projektin yhteydessä esiin tulleita hyviä käytäntöjä maakunnassa.

Kasvua Kainuuseen ja Kainuun edun Baltic Tramin/Science Link -projektit ovat olleet hyviä käytäntöjä, jotka on hankkeen myötä voitu analysoida yhdessä kumppaneiden kanssa ja siirtää kumppaneille.  Yhteistyö IBG-hankekumppaneiden kanssa on ollut toimivaa. Kainuun Etu voikin tulevaisuudessa jatkaa kansainvälistä yhteistyötä hankkeen kautta löydettyjen kumppaneiden kanssa.

Lisätietoja:

Ninetta Chaniotou
Johtaja
+358 (0)44 551 4559
ninetta.chaniotou@kainuunetu.fi

Kainuun etu

IBG-projekti

Euroopan komission tietokanta IBG-projektista

Kasvua Kainuuseen

Baltic Tram


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012