Kuukauden hanke: TRADEIT tukee perinteistä ja paikallista ruoantuotantoa

27.05.2016

 

Ruoantuotanto on olennainen osa kulttuuriperintöä ja sillä on merkittävä vaikutus paikallistalouteen. TRADEIT -hanke (Traditional Food, Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer) auttaa paikallisia perinneruokia tuottavia pk-yrityksiä verkostoitumaan kansainvälisesti. TRADEIT -hanke tuo yhteen elintarvike-alan tutkijoita, perinneruokia tuottavia pk-yrityksiä, teknologiayrityksiä sekä muita alan toimijoita. Yhdessä toimijat luovat verkoston, joka tarjoaa tutkimustietoa, edesauttaa tietojenvaihtoa parhaista käytänteistä järjestämällä paikallisia ja koko verkoston kattavia tapahtumia sekä tukemalla alan yrittäjyyttä ja innovaatioita.

Savonia-ammattikorkeakoulu toimii TRADEIT -hankkeen kumppanina ja pääkoordinaattori on irlantilainen korkeakoulu IT Tralee. Yhteensä hankkeessa on mukana 20 kumppania yhdeksästä eri maasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 4 miljoonaa euroa ja se on rahoitettu kokonaan EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta (2007–2013).

Hankkeen käytännön toimintaa toteuttaa yhdeksän alueellista tiedonvaihto- ja teknologiahubia, jotka vastaavat paikallisten verkostojen luomisesta sekä yhteydenpidosta muihin hubeihin. Hanke on synnyttänyt merkittäviä työkaluja yritysten tiedonvaihdon ja uuden oppimisen avuksi, kuten MarketPlace -portaalin sekä Taste of Science -lehden. Lisäksi hanke on järjestänyt sekä suuria kansainvälisiä brokerage-tapahtumia, esimerkiksi Espanjassa, Saksassa ja Irlannissa, että paikallisia verkostoitumis- ja tiedonvaihtotilaisuuksia eri teemoihin, kuten pakkausmerkintöihin ja ruokaturvallisuuteen, liittyen.

TRADEIT myös järjestää kolmena kesänä eurooppalaisille elintarvikealan tutkijoille yrittäjyyshenkisen kesäkoulun, jossa tutkijat saavat neuvoa ja vinkkejä tutkimus- ja kehitystyönsä kaupallistamismahdollisuuksiin.

Verkostoituminen avaa uusia mahdollisuuksia 

TRADEIT-hanke on kolmivuotinen ja päättyy lokakuussa 2016. Hankkeen koordinaattorina Savonia-ammattikorkeakoulussa toimivan Anna-Maria Saarelan mukaan kokemus on ollut kaiken kaikkiaan palkitseva ja hyvin avartava. ”Toimiessa laajassa asiantuntijaverkostossa oppii näkemään ja tiedostamaan paremmin oman toiminnan ja alueen yritysten vahvuuksia ja mahdollisuuksia”, Saarela kertoo.

Hakuprosessi TRADEIT -hankkeen tapauksessa kesti noin puolitoista vuotta, kunnes lopullinen rahoituspäätös saatiin. Erityisesti verkostojen luomiseen kannattaa varata aikaa ja olla itse aktiivisesti kumppaneita etsimässä. Savonia-ammattikorkeakoulu oli näkyvästi mukana eri foorumeissa ja osallistui erilaisiin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan aina paikan päällä. TRADEIT -hanke löytyi oman aktiivisuuden kautta, eikä hankkeen valmistelussakaan käytetty juurikaan ulkopuolisia konsultteja, vaan neuvoa kysyttiin tutuilta, kokeneilta kollegoilta, jotka olivat jo olleet mukana vastaavanlaisissa hankevalmisteluissa.

Kansainväliset hankkeet nähdään Savonia-ammattikorkeakoulussa välttämättömyytenä alueen elinkeinojen ja organisaatioiden kehittymisen kannalta. Kansainvälisten kumppaneiden avulla päästään mukaan uusille foorumeille, joissa omaa osaamista voidaan esitellä laajalle yleisölle ja samalla opitaan uutta muilta. Pääsy isoihin kansainvälisiin hankkeisiin vaatii kuitenkin pitkäjänteistä ja huolellista valmistautumista, sillä kilpailu hankerahoista kiristyy koko ajan. Saarela painottaakin, että toimijoiden kannattaa tutustua myös muihin kuin Horisontti 2020-ohjelman tarjoamiin rahoitusmahdollisuuksiin, sillä EU tarjoaa monia erilaisia rahoitusinstrumentteja.

Lisätietoa:

TRADEIT -hankkeen nettisivut

Lehtori Anna-Maria Saarela
Savonia-ammattikorkeakoulu
anna-maria.saarela@savonia.fi


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012