Kuukauden hanke: SMART GROUND - Tietopankki sekundääristen raaka-aineiden käyttömahdollisuuksista

29.03.2016

                        

SMART GROUND (SMART data collection and inteGRation platform to enhance availability and accessibility of data and infOrmation in the EU territory on SecoNDary Raw Materials) on Mikkelin ammattikorkeakoulun ideoima hanke, jonka tavoitteena on lisätä tietoa kaatopaikoilla olevista sekundaarisista raaka-aineista (pääpaino EU:n listaamissa harvinaisissa raaka-aineissa, arvometalleissa, malmeissa ja energiana hyödynnettävissä materiaaleissa) ja edesauttaa niiden hyödyntämistä luomalla kansainvälinen tietopankki. Tietopankin avulla paikannetut raaka-aineet voidaan ottaa käyttöön taloudellisesti ja teknisesti kannattavana ajankohtana. Hankkeen avulla kaatopaikoista voidaan luoda tulevaisuuden raaka-ainereservejä.

Hanke linkittyy vahvasti EU:n tavoitteisiin kiertotalouden edistämiseksi. Kiertotalous tarkoittaa jätteen syntymisen minimointia kierrättämällä materiaalit mahdollisimman tehokkaasti. Kiertotalouden käyttöönotto säästää luonnonvaroja merkittävästi ja on suuri taloudellinen mahdollisuus niin Suomelle kuin koko Euroopallekin.

SMART GROUND -hanke sai alkunsa Mikkelin ammattikorkeakoulun koordinoimana jo vuonna 2012, edellisen seitsemännen puiteohjelman aikana (2007-2013). Tällöin pisteet eivät kuitenkaan aivan riittäneet rahoituksen myöntämiseen, mutta hyvää hanketta ei kuitenkaan unohdettu. Horisontti 2020 -hakujen ajankohtaistuessa rahoitusta päätettiin hakea Yhteiskunnalliset haasteet -pilarin teemasta ”Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet”.

Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 2,5 miljoonaa euroa (100 % EU-rahoitus). Hankkeen konsortioon kuuluu monia suomalaisia ja ulkomaalaisia kumppaneita. Mukana on useita eri alan konsulttiyrityksiä, kuten italialainen ENCO ja unkarilainen MKM, Pecsin yliopisto Unkarista ja Cranfieldin yliopisto Iso-Britanniasta sekä suomalaiset tutkimuslaitokset VTT ja GTK (Geologian Tutkimukeskus) ja Mikkelin kaupungin jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy.

Kokemus ja verkostoituminen avainasemassa

Horisontti 2020 -hakujen lähestyessä huomattiin, että hanke on yhä ajankohtaisempi ja soveltuu erityisesti koordinaatio- ja tukitoimiin (CSA). Mikkelin ammattikorkeakoulu päätti käyttää hyödykseen ERRIN-verkostoa uusien hankekumppaneiden etsimisessä. Hankeaihiota esiteltiin ERRINin järjestämissä verkostoitumistilaisuuksissa Brysselissä. Tätä kautta löytyikin hankkeelle uusi koordinaattori, italialainen teknologia-alan konsultointiyritys ENCO ltd. Yhteistyö lähti sujuvasti käyntiin ja hankevalmistelu saatiin valmiiksi pikavauhtia keväällä 2014.

Arvostelussa hankeaihio sai hyvät arvostelut, mutta jäi hieman läpimenoon edellyttävästä pistemäärästä ja rahoitusta ei saatu. Hankekoordinaattori ENCO ei kuitenkaan luovuttanut, sillä heidän kokemuksensa mukaan osa hyväksytyistä hankkeista ei aina etenekään viralliseen toteutukseen. SMART GROUND -hanke oli hyvin lähellä läpimenorajaa, joten hankkeella oli vielä mahdollisuuksia. Tilannetta päätettiin pitää silmällä ja asiasta tiedusteltiin komissiosta säännöllisin väliajoin. Sinnikkyys lopulta palkittiin ja rahoituspäätös saatiin kuin saatiinkin. Hankkeelle oli siis ehdottomasti hyötyä ENCOn kaltaisesta kokeneesta koordinaattorista, jolle hakemusprosessi oli entuudestaan tuttu ja joka osasi ennakoida läpimenomahdollisuudet kaikissa prosessin vaiheissa.

Prosessi ei kuitenkaan vielä ollut ohi rahoituspäätöksen varmistuttua, vaan yllätyksenä tuli, kuinka paljon aikaa itse rahoitusvalmistelut veivät. Tässä tapauksessa valmistelut osuivat heinäkuulle pahimpaan loma-aikaan, joten keväällä hakevien ja kesällä päätöstä odottavien on hyvä ottaa huomioon, että EU:n lomakuukausi on yleisimmin elokuu ja heinäkuussa rahoitusvalmisteluasiat ovat vielä täydessä käynnissä.

Mikkelin ammattikorkeakoulu on aktiivinen toimija kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa. Aikaisempaa kokemusta löytyy seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) hauista ja esimerkiksi luonnonsuojelua tukevasta ja ilmastonmuutosta torjuvasta LIFE-ohjelmasta. SMART GROUND -hankkeesta saatua kokemusta aiotaan ehdottomasti hyödyntää tulevissa Horisontti 2020 -hauissa.

Lisätietoja:

Hankkeen nettisivut 

TKI-asiantuntija Sami Luste

Smart Ground -hanke on saanut rahoituksen Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoitussopimus No. 641988 mukaisesti.


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012