Tapahtumakalenteri


edellinen kuukausi kesäkuu seuraava kuukausi
  ma ti ke to pe la su
22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 1 2 3 4
   

Kuukauden tapahtumat: kesäkuu 2021

Päivä  Aika  Tapahtuma
31.5.2021 09:00 Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 5. ja 6. klustereiden verkostoitumistilaisuus
31.5.2021 10:00 Euroopan vihreä viikko 2021
1.6.2021 10:00 Virtuaalinen tapahtuma Euroopan digitaalisesta murroksesta sekä Digitaalinen Eurooppa -ohjelman virallinen käynnistys
1.6.2021 10:00 Tapahtuma ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan strategian toteuttamisesta 1. kesäkuuta
1.6.2021 15:00 Verkostoitumista tukeva Horisontti Eurooppa - Pitsausmaraton III
2.6.2021 00:00 Regions in Recovery -virtuaalinen festivaali
3.6.2021 09:00 Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 5. ja 6. klustereiden verkostoitumistilaisuus
8.6.2021 12:00 Webinaari vihreän siirtymän vaikutuksesta rakentamisen tulevaisuuteen 8. kesäkuuta
9.6.2021 10:00 Älykkäiden kaupunkien virtuaalinen verkostoitumistapahtuma ja markkinafoorumi
10.6.2021 12:00 Webinaari rakennemuutoksen suunnittelusta ja pk-yritysten kestokyvystä maaseutualueilla
14.6.2021 10:00 Verkostoitumistilaisuus Horisontti Eurooppa -puiteohjelman klustereille 1 ja 2
14.6.2021 10:00 Avajaistilaisuus uudesta EIT:n strategisesta innovaatio-ohjelmasta
15.6.2021 09:30 EU:n kehitysyhteistyöpäivät kestävän tulevaisuuden puolesta
16.6.2021 09:30 Tapahtuma kiertotalouden edistämisestä teollisten symbioosien avulla 16. kesäkuuta
17.6.2021 10:00 Verkostoitumistilaisuus Horisontti Eurooppa -puiteohjelman klustereille 3 ja 4
17.6.2021 11:30 Uuden Luova Eurooppa -ohjelman julkaisu
21.6.2021 10:00 Verkostoitumistilaisuus Horisontti Eurooppa -puiteohjelman klustereille 5 ja 6
22.6.2021 00:00 Uuden LIFE-ohjelman infopäivät ja avajaistilaisuus
22.6.2021 09:00 Konferenssi ilmastonmuutokseen sopeutumisesta 22. kesäkuuta
23.6.2021 10:00 Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät 2021
29.6.2021 00:00 Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 4. klusterin verkostoitumistilaisuus teollisuuden sidosryhmille

Kuukauden tapahtumat: kesäkuu 2021

31.05.2021 | 10:00
Euroopan vihreä viikko 2021

Muut tapahtumat


Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto järjestää Euroopan vihreän viikon (EU Green Week) 31. toukokuuta - 4. kesäkuuta ja sen teemana on saasteettomuus (Zero Pollution). Viikolla käsitellään sitä, miten yhteistyöllä saavutettaisiin saasteista ja myrkyistä vapaa ympäristö.

Tapahtuma tukee Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) mukaista nollapäästötavoitetta (Zero Pollution Action Plan), jolla pyritään turvaamaan terveet ekosysteemit ja terveellinen elinympäristö eurooppalaisille. Euroopan vihreällä viikolla käsitellään myös muita EU:n vihreän kehityksen ohjelman aiheita, kuten ilmastoaloitteita, tulevaa kemikaalistrategiaa sekä aloitteita energian, teollisuuden, liikkuvuuden, maatalouden, kalastuksen, terveyden ja luonnon monimuotoisuuden tahoilta.

Euroopan vihreä viikko on suurin vuotuinen ympäristöpolitiikkaa käsittelevä tapahtuma Euroopassa. Viikon aikana sekä 3. toukokuuta - 13. kesäkuuta järjestetään lukuisia kumppanitapahtumia ympäri Eurooppaa. Viikko on hyvä tilaisuus luoda uutta ja pitää yllä yhteistyötä eurooppalaisten kumppanien kanssa.

Haku Euroopan vihreän viikon kumppanitapahtumille on auki 12. maaliskuuta asti ja ilmoittautuminen on avoin kaikentyyppisille organisaatioille. Tapahtuma voi sisältää kaikenlaista toimintaa konferensseista ja työpajoista näyttelyihin, verkostoitumiseen ja verkkotapahtumiin. Kumppanuustapahtuman ei ole pakko keskittyä yksinomaan nollapäästöihin, vaan tapahtuma voi liittyä myös muihin ilmastoaiheisiin, mm. ilmastonmuutokseen, maatalouteen, kiertotalouteen ja kaupunkiympäristöön.

Aika: 31.5.-4.6.2021

Kumppanitapahtumat: 3.5.-13.6.2021

Lisätietoja:


Tapahtuman nettisivut
Kumppanitapahtuman ilmoittaminen
Kumppanitapahtumia koskevat ohjeet
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
Zero Pollution Action Plan

Lue lisää

23.06.2021 | 10:00
Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät 2021

Muut tapahtumat

Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto järjestää kolmannen kerran vuosittaiset Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät 23.-24. kesäkuuta. Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät toteutetaan tänä vuonna virtuaalisesti ja ne toimivat komission lippulaivatapahtumana tulevaisuuden tutkimukselle ja innovaatioille.


Kaksipäiväisen virtuaalitapahtuman aikana keskustellaan uusista aloitteista eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistamiseksi, korostetaan kollektiivisen tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä elpymisessä koronaviruspandemiasta sekä vihreämmässä ja digitaalisessa tulevaisuudessa. Tapahtuma toimii myös virallisena lanseeraustilaisuutena Horisontti Euroopalle, joka on EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2021-2027.

Virtuaalikonferenssi on avoin kaikille ja tuo yhteen alan päättäjiä, tutkijoita, yrittäjiä sekä sidosryhmiä ympäri Eurooppaa verkostoitumaan, keskustelemaan ja muovaamaan tulevaa tutkimus- ja innovointipolitiikkaa Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Aika: 23.-24. kesäkuuta

Lisätietoa:
Tapahtuman verkkosivut
Horisontti Eurooppa - tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma
Eurooppalainen tutkimusalue (European Research Area, ERA)

Lue lisää

02.06.2021 | 00:00
Regions in Recovery -virtuaalinen festivaali

Muut tapahtumat

Kansainvälinen aluetutkimusjärjestö (Regional Studies Association, RSA) järjestää tänä kesänä Regions in Recovery -festivaalin verkossa 2.-18. kesäkuuta. Festivaalin teemana on kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Ohjelma keskittyy alue- ja kaupunkitutkimukseen sekä sosiaali- ja hyvinvointiohjelmiin.

Festivaalilla käsitellään teemoja, jotka liittyvät alueiden ja kaupunkien elpymiseen koronavirus-pandemiasta. Aiheina ovat mm. ilmastonmuutoksen yhteiskunnalle asettamat haasteet, populismin nousu, siirtolaiskriisit, geopoliittiset toimet sekä yrityksien ja kaupunkien kohtaamat haasteet pandemiasta selviytymisessä.

Tapahtuma on tutkimuspainotteinen ja kerää maailmanlaajuisesti yhteen keskeisiä toimijoita, tutkijoita ja sidosryhmiä alue- ja kaupunkitutkimuksen sekä politiikan aloilta. Festivaali kestää useamman viikon ja sen aikana osallistujat voivat verkostoitua ja jakaa uusia tutkimusajatuksia keskenään.

Aika: 2.-18. kesäkuuta

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Kansainvälinen aluetutkimusjärjestö (Regional Studies Association, RSA)

Lue lisää

01.06.2021 | 15:00
Verkostoitumista tukeva Horisontti Eurooppa - Pitsausmaraton III

Business Finland järjestää osana Sustainable Manufacturing -ohjelmaa pitsausmaratonin virtuaalisesti 1. kesäkuuta. Tilaisuudessa tutkijat, jotka suunnittelevat hakemuksen valmistelua seuraavan neljän vuoden aikana, esittelevät osaamisalueitaan sekä keskeisimpiä tutkimuskohteitaan. Kiinnostuneet yritykset voivat ottaa yhteyttä ja esittää halukkuutensa osallistua konsortioon.


Yleisössä on mukana toimijoita, jotka suunnittelevat projektin valmistelemista tai sen koordinoimista. Ilmoittautumisen yhteydessä voi vahvistaa, haluaako osallistua pitsaajana vai kuuntelijana. Pitsaajille lähetetään erikseen esityspohja ja siihen voivat osallistua suomalaiset yritykset sekä tutkijat. Esitysmateriaali tulee nähtäväksi ohjelman sivuille. Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy 31.5.


Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma keskittyy taloutemme kannalta merkittävän sektorin liiketoimintamallien uudistamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen samalla, kun pyrimme aktiivisesti löytämään ratkaisuja ilmastomuutoksen haasteisiin. Ohjelma auttaa yrityksiä voittamaan kasvun esteitä ja kohtaamaan alan haasteet yhteistyössä. Tukeakseen verkostoitumista Sustainable Manufacturing -ohjelma järjestää kevään aikana sarjan pitsaustilaisuuksia, joissa eri toimijat ja ideat voivat kohdata. 


Aika: 1. kesäkuuta klo 15:00-17:00 EEST 


Lisätietoja: 


Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Business Finlandin Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma

Lue lisää

22.06.2021 | 09:00
Konferenssi ilmastonmuutokseen sopeutumisesta 22. kesäkuuta

Euroopan komissio järjestää virtuaalisen ECCA-konferenssin ilmastonmuutokseen sopeutumisesta (European Climate Change Adaptation conference) viidettä kertaa 22. kesäkuuta. Konferenssi järjestetään yhdessä yhteisen ilmastoa koskevan ohjelma-aloitteen (JPI Climate) ja kolmen Horisontti 2020-ohjelmasta rahoitetun hankkeen kanssa. 

Konferenssissa esitellään erilaisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sen tavoitteena on kannustaa laajempiin ja nopeampiin toimiin ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, miten tutkimus ja innovaatiot voivat tuottaa tietoa politiikkaan ja käytännön toimiin, jotta saadaan aikaan ilmastonmuutoksen vaatimaa yhteiskunnallista muutosta ja voidaan varautua paremmin sen tuomiin haasteisiin. 

Konferenssiin osallistuu tutkijoita, ilmastoantuntijoita, poliittisia päättäjiä ja paikallisviranomaisia sekä yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Konferenssi tarjoaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitua ja varata kahdenkeskisiä kokouksia. Tapahtuma on kaikille avoin ja siitä on tulossa lisätietoja pian. 
Konferenssia edeltää webinaarisarja ilmastonmuutoksen sopeutumisen haasteista, joka järjestetään 25. toukokuuta - 10. kesäkuuta. 
 
Aika: 22. kesäkuuta klo 9:00 (CEST) 
 
Lisätietoja 
Tapahtuman verkkosivut
Webinaarisarja ilmastonmuutoksen sopeutumisen haasteista

Lue lisää

31.05.2021 | 09:00
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 5. ja 6. klustereiden verkostoitumistilaisuus

Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto ERRIN järjestää kaksi virtuaalista verkostoitumistilaisuutta Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 5. ja 6. klustereiden teemoissa, joista ensimmäinen on 31. toukokuuta -1. kesäkuuta. Tapahtumien tarkoituksena on auttaa osallistujia löytämään mahdollisia kumppaneita tuleviin hakuihin. Tilaisuudet järjestetään yhdessä Norjan tutkimusneuvoston, norjalaisen EU-verkoston FINN-EU:n, Oslon alueen kestävä Horisontti -ohjelman ja keski-Norjan Horisontti -ohjelman kanssa.

Tapahtumien tavoitteena on auttaa osallistujia rakentamaan alueellisia innovaatioekosysteemejä, joiden tarkoituksena on ratkaista eurooppalaisia haasteita rajatuissa teemoissa. Tämän lisäksi tilaisuuksissa kiinnitetään erityistä huomiota tuleviin teemahakuihin ja esimerkkeihin, jotka painottavat eri alojen keskinäistä yhteistyötä. Tapahtuma on tarkoitettu julkisille toimijoille, tutkimusyhteisöille, yrityksille ja kansalaisjärjestöille.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman pilari II alla on yhteensä kuusi eriteemaista klusteria. 5. klusterin teemat keskittyvät ilmastoon, energiaan sekä liikkuvuuteen ja 6. klusterissa teemat ovat ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö.

Aika: ensimmäinen tilaisuus järjestetään 31.5.-1.6. ja toinen tilaisuus 3.-4. kesäkuuta

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Klusteri 5: Ilmasto, energia ja liikkuvuus
Klusteri 6: Ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö

Lue lisää

03.06.2021 | 09:00
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 5. ja 6. klustereiden verkostoitumistilaisuus

Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto ERRIN järjestää kaksi virtuaalista verkostoitumistilaisuutta Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 5. ja 6. klustereiden teemoissa, joista jälkimmäinen on 3. -4. kesäkuuta. Tapahtumien tarkoituksena on auttaa osallistujia löytämään mahdollisia kumppaneita tuleviin hakuihin. Tilaisuudet järjestetään yhdessä Norjan tutkimusneuvoston, norjalaisen EU-verkoston FINN-EU:n, Oslon alueen kestävä Horisontti -ohjelman ja keski-Norjan Horisontti -ohjelman kanssa.


Tapahtumien tavoitteena on auttaa osallistujia rakentamaan alueellisia innovaatioekosysteemejä, joiden tarkoituksena on ratkaista eurooppalaisia haasteita rajatuissa teemoissa. Tämän lisäksi tilaisuuksissa kiinnitetään erityistä huomiota tuleviin teemahakuihin ja esimerkkeihin, jotka painottavat eri alojen keskinäistä yhteistyötä. Tapahtuma on tarkoitettu julkisille toimijoille, tutkimusyhteisöille, yrityksille ja kansalaisjärjestöille.


Horisontti Eurooppa -puiteohjelman pilari II alla on yhteensä kuusi eriteemaista klusteria. 5. klusterin teemat keskittyvät ilmastoon, energiaan sekä liikkuvuuteen ja 6. klusterissa teemat ovat ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö.


Aika: ensimmäinen tilaisuus järjestetään 31.5.-1.6. ja toinen tilaisuus 3.-4. kesäkuuta


Lisätietoja:


Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Klusteri 5: Ilmasto, energia ja liikkuvuus
Klusteri 6: Ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö

Lue lisää

09.06.2021 | 10:00
Älykkäiden kaupunkien virtuaalinen verkostoitumistapahtuma ja markkinafoorumi

Euroopan komissio järjestää älykkäiden kaupunkien foorumin ja verkostoitumistapahtuman virtuaalisesti 9.-10. kesäkuuta. Kaksipäiväisen konferenssin ohjelmassa on korkean tason puhujia, täysistuntoja ja osallistavia työpajoja. Tapahtuma on osa Euroopan vihreää viikkoa ja se linkittyy vahvasti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan.

Tapahtumassa keskustellaan älykkäiden ja kestävien kaupunkien tulevaisuudesta sekä teeman yhteyksistä muihin EU-aloitteisiin. Tämän lisäksi tapahtumassakorostetaan kaupunkien sitoutuminen nollapäästöihin ja käynnistetään vuoropuhelu siitä, miten innovaatioita ja esimerkkejä voidaan hyödyntää nollapäästötavoitteiseen pääsemiseksi.

Aika: 9.-10. kesäkuuta klo 10:00 - 16:00 (CEST)

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Tapahtuman ohjelma

Lue lisää

14.06.2021 | 10:00
Avajaistilaisuus uudesta EIT:n strategisesta innovaatio-ohjelmasta

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali järjestää yhdessä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) kanssa avajaistilaisuuden EIT:n uudesta strategisesta innovaatio-ohjelmasta 14. kesäkuuta. Tilaisuuden tarkoituksena on tarjota osallistujille tietoa EIT:n suunnitelmista ja tarjolla olevista mahdollisuuksista vuosille 2021-2027.

Avajaistapahtuma on kaksiosainen, josta ensimmäinen osio koostuu korkean tason poliittisesta tilaisuudesta. Toinen osio jakautuu neljään teemakohtaiseen osioon, jotka keskittyvät EIT:n uuden ohjelman painopistealueisiin. Tapahtumassa osallistujat voivat myös jakaa näkemyksiään ja esittää kysymyksiä EIT:n tulevista toimista osana Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa.

Strateginen innovaatio-ohjelma on suunniteltu vuosille 2021-2027. Uudessa suunnitelmassa EIT aikoo mm. lisätä tukea korkeakouluille, kasvattaa alueellista innovaatiotoimintaa ja vahvistaa koko EIT-yhteisön vaikutusta.

Aika: maanantaina 14. kesäkuuta klo 10:00-17:15 (CEST)

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Uusi EIT:n strateginen innovaatio-ohjelma vuosille 2021-2027

Lue lisää

15.06.2021 | 09:30
EU:n kehitysyhteistyöpäivät kestävän tulevaisuuden puolesta

Euroopan komissio järjestää EU:n kehitysyhteistyöpäivät (European Development Days EDD) virtuaalisesti 15.-16. kesäkuuta. Tämän vuoden kehitysyhteistyöpäivien nimenä ja teemana on vihreän kehityksen ohjelma kestävän tulevaisuuden puolesta (The Green Deal for a Sustainable Future). EU:n kehitysyhteistyöpäivät kokoavat kehitysyhteisön ja sidosryhmät yhteen jakamaan ideoita, kokemuksia sekä verkostoitumaan keskenään. Tarkoituksena on löytää innovatiivisia ratkaisuja maailman haasteisiin kestävän kehityksen saralla.

Kehitysyhteistyöpäivät keskittyvät biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen, ilmastonmuutokseen ja ympäristön pilaantumiseen. Tänä vuonna tapahtuman ensimmäisen päivän teema on vihreä talous ihmisille ja luonnolle ja toisena päivänä käsitellään biodiversiteetin ja ihmisten suojelemista. Tapahtuman ohjelma koostuu lukuisista eri webinaareista, jotka teemoittuvat näiden kahden pääaiheen ympärille.

Tapahtumaan kuuluu myös Young Leaders Programme -aloite, jonka kautta 17 nuorta ympäri maailmaa jakavat tapahtuman eri ohjelmaosuuksissa asiantuntemustaan, ideoitaan ja pyrkimyksiään kestävään tulevaisuuteen.

Aika: 15.-16. kesäkuuta klo 9:30-17.00 (CEST)


Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen

Lue lisää

08.06.2021 | 12:00
Webinaari vihreän siirtymän vaikutuksesta rakentamisen tulevaisuuteen 8. kesäkuuta

Muut tapahtumat

Karelia-ammattikorkeakoulu järjestää 8. kesäkuuta webinaarin vihreän siirtymän vaikutuksesta rakennusalan tulevaisuuteen. EU:n tämänhetkisen politiikan keskiössä on muutos kohti kestävää tulevaisuutta, mikä tulee vaikuttamaan myös rakennusalan kehitykseen.

Tapahtuma tarjoaa tietoa uusista teknologioista, jotka tulevat radikaalisti muuttamaan rakennusalan tulevaisuutta. Webinaariin osallistuu Euroopan tason johtavia asiantuntijoita, jotka esittelevät geosynteettisiä ja puupohjaisia ratkaisuja sekä digitalisaatiota koskevia esimerkkejä, hyviä käytäntöjä ja uusimpia tutkimustuloksia.

Webinaari on virallinen yhteistyötapahtuma vuoden 2021 EU:n vihreällä viikolla, jonka tämänvuotinen teema on saasteettomuus.

Ilmoittautuminen on käynnissä tapahtuman verkkosivuilla.

Aika: 8. kesäkuuta 2021 klo 12:00-15:00 (EEST)

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut
Rekisteröityminen tapahtumaan

Lue lisää

01.06.2021 | 10:00
Virtuaalinen tapahtuma Euroopan digitaalisesta murroksesta sekä Digitaalinen Eurooppa -ohjelman virallinen käynnistys

Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali järjestävät virtuaalisen tapahtuman Euroopan digitaalisesta murroksesta 1.-2. kesäkuuta. Kaksipäiväisen tapahtuman teemana on eurooppalaisen digitaalisen kehityksen johtoasema ja kuinka EU pystyy saavuttamaan siihen liittyvät tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Ensimmäisen päivän ohjelma koostuu siitä, miten voidaan saavuttaa eurooppalainen digitaalinen vuosikymmen sekä kuinka voidaan parantaa ihmisten, yritysten ja julkishallinnon digitaalisia taitoja, infrastruktuuria ja teknologian käyttöönottoa. Toinen päivä taas on omistettu Digitaalinen Eurooppa -ohjelman käynnistämiseen, joka on tarkoitettu rahoittamaan erityisesti digitaalisen teknologian käyttöönottoon liittyviä eurooppalaisia hankkeita. Päivän aikana tarkastellaan muun muassa ohjelman sisältöä ja sen täytäntöönpanoa sekä menestyksekkään hakemuksen kirjoittamista.

Aika: 1.-2. kesäkuuta

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Euroopan digitaalinen vuosikymmen: digitaaliset tavoitteet vuodelle 2030
Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Lue lisää

29.06.2021 | 00:00
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 4. klusterin verkostoitumistilaisuus teollisuuden sidosryhmille

Fundacion para el Conocimiento madrid järjestää virtuaalisen verkostoitumistapahtuman Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 4. klusterin teollisuuden teemoihin liittyen 29. kesäkuuta. Tapahtuma keskittyy klusterin alla oleviin teollisuusaiheisiin tavoitekokonaisuuksiin 1 ja 2.

Tapahtuman tarkoituksena on auttaa teollisuuden sidosryhmiä löytämään mahdollisia kumppaneita tai muodostamaan konsortioita tuleviin hakuihin. Rekisteröityneet osallistujat voivat järjestää kahdenvälisiä tapaamisia eri sidosryhmien välillä.

Tapahtuma on tarkoitettu yrityksille, yliopistoille ja tutkimuskeskuksille sekä muille organisaatioille, jotka etsivät kumppaneita Euroopasta ja muualta maailmasta. Ilmoittautuminen ja tapaamisten sopiminen ovat auki tapahtuman verkkosivuilla 28.6. asti.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman pilari II alla on yhteensä kuusi temaattista klusteria. Klusteri 4 painottuu digitaalitalouteen ja -teknologiaan, teollisuuteen ja avaruuteen. Klusterin tavoitekokonaisuus 1 on digitaalinen, ilmastoneutraali sekä kiertotalouteen keskittyvä tuotanto. Tavoitekokonaisuudessa 2 keskitytään autonomian lisäämiseen keskeisissä strategisissa teollisuudenarvoketjuissa.

Aika: tiistaina 29. kesäkuuta

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Klusteri 4: Digitaalitalous- ja teknologia, teollisuus ja avaruus

Lue lisää

16.06.2021 | 09:30
Tapahtuma kiertotalouden edistämisestä teollisten symbioosien avulla 16. kesäkuuta

Muut tapahtumat

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin kiertotalousyhteisö, CircLean-kiertotalousprojekti ja Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumi (ECESP) järjestävät 16. kesäkuuta klo 9:30-12:30 (CEST) #EUCircularTalks -webinaarin, jossa esitellään teollisiin symbiooseihin liittyviä keskeisiä haasteita ja niiden mahdollisia ratkaisuja. Tapahtumassa keskustellaan muun muassa innovaatioista, vaihtoehtoisista politiikoista ja markkinoista.

Siirtyminen kiertotalousmalleihin tarjoaa Euroopan taloudelle mahdollisuuden todelliseen kestävään kehitykseen irrottamalla talouskasvun luonnonvarojen käytöstä. Teollinen symbioosi on keino saavuttaa kestävämpi ja integroidumpi teollisuusjärjestelmä, joka nostaa esiin liiketoimintamahdollisuuksia alikäytettyjen resurssien hyödyntämiseksi. Teollisuuden ylijäämien uudelleenkäyttäminen, sivutuotteiden hyödyntäminen ja innovatiivisten keinojen löytäminen tuotantopanosten optimoimiseksi vaativat kuitenkin aiheen parissa toimivien sidosryhmien tiivistä yhteistyötä ja eri alojen osaamisen hyödyntämistä. Näin ollen teollisten symbioosien laajamittainen käyttöönotto edellyttää monien haasteiden voittamista.

Tapahtuma on avoin ja siihen rekisteröityminen on käynnissä.

Aika: 16. kesäkuuta 2021 klo 9:30-12.30 (CEST)

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut
Rekisteröityminen tapahtumaan

Lue lisää

10.06.2021 | 12:00
Webinaari rakennemuutoksen suunnittelusta ja pk-yritysten kestokyvystä maaseutualueilla

'Muut tapahtumat'

Oulun yliopiston Kerttu Saalastin Instituutin Regional Excellence -tutkijaryhmä järjestää webinaarin rakennemuutoksen suunnittelusta ja pk-yritysten kestokyvystä maaseutualueilla. Webinaari järjestetään 10. kesäkuuta osana Interreg Europe FOUNDATION-projektia. Tilaisuudessa nostetaan esille uusia näkemyksiä ja tutkimistuloksia pk-yritysten muutosjoustavuudesta maaseutualueilla. Tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten kasvua ja kansainvälistymistä voidaan tukea erilaisilla aluepolitiikan välineillä ja miten edistää Triple Helix-mallia.

Webinaari koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa sisältää lyhyitä esityksiä aiheeseen liittyen. Tämän jälkeen seuraa paneelikeskustelu aiheesta 'Maaseutualueiden pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen - Triple Helix yhteistyö maaseutualueilla'. Tapahtumassa puhujia on niin korkeakouluista, Pohjois-Pohjanmaan liitosta kuin yritystoiminnan puolelta.

Aika: torstaina 10. kesäkuuta klo 12:00-14:00 (EEST)

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen

Lue lisää

01.06.2021 | 10:00
Tapahtuma ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan strategian toteuttamisesta 1. kesäkuuta

Muut tapahtumat

Euroopan parlamentin Ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin ja kestävän kehityksen laajennetun työryhmän varapuheenjohtajat, europarlamentaarikot Miapetra Kumpula-Natri ja Maria Spyraki, Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto ja ilmastotoimien pääosasto järjestävät tilaisuuden kiireellisistä toimista ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan suurimmista uhista, joten hiilijalanjäljen pienentäminen on siksi ratkaisevan tärkeää. Huolimatta pyrkimyksistä vähentää päästöjä, ilmastonmuutos on jo käynnissä, ja ilmenee muun muassa äärimmäisten ilmasto- ja sääolojen yleistymisenä. EU:n uuden ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva strategian tavoitteena on edetä nopeasti kohti vuoden 2050 kestävyystavoitteita tekemällä sopeutumistoimista älykkäämpiä, systeemisempiä ja kiireellisempiä. Strategiaa toteutetaan keskeisesti Horisontti Eurooppa -operaation kautta, jonka kolme tavoitetta ovat

1. Euroopan valmistautuminen paremmin ilmastoriskien hallintaan,  
2. yhteisöjen ja alueiden tukeminen visioiden suunnittelussa ja innovatiivisten ratkaisujen testaamisessa, ja
3. innovatiivisten ratkaisujen laajemman käyttöönoton edistäminen.

Keskustelutilaisuuden tavoitteena on lisätä paikallisten johtajien ja heidän edustamansa kansalaisyhteiskunnan tukea strategian onnistuneeseen toteuttamiseen alueellisella tasolla. Verkossa järjestettävä tapahtuma on avoin ja siihen ilmoittautuminen on käynnissä.

Aika: 1. kesäkuuta 2021 klo 10:00-12:00 (CEST)

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut
Rekisteröityminen tapahtumaan

Lue lisää

22.06.2021 | 00:00
Uuden LIFE-ohjelman infopäivät ja avajaistilaisuus

'EU-rahoituksen infopäivä'


Euroopan komissio järjestää infopäivät uudesta LIFE-ohjelmasta 22.-25. kesäkuuta. Neljäpäiväisen tapahtuman aikana kerrotaan tarkemmin ohjelmasta, rahoitusmahdollisuuksista ja rahoituksen hakemisesta.

Ensimmäisenä päivänä esitellään ohjelmaa yleisemmin. Kahtena seuraavana päivinä pureudutaan tarkemmin sen neljään alaohjelmaan, jotka ovat ympäristö ja luonnon monimuotoisuus, kiertotalous ja elämänlaatu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä siirtyminen puhtaaseen energiaan. Viimeinen päivä on omistettu rahoitusmahdollisuuksiin ja rahoituksen hakemiseen.

LIFE-ohjelmasta rahoitetaan ympäristö- ja ilmastotoimien hankkeita. Ohjelman tavoitteena on edistää siirtymistä kohti puhdasta ja kiertotalouteen perustuvaa taloutta, tukea puhtaita energiamuotoa sekä suojella luontoa ja luonnon monimuotoisuutta.

Ilmoittautuminen ja päiväkohtainen, tarkempi ohjelma päivittyvät tapahtuman verkkosivuille lähempänä.

Aika: 22.-25. kesäkuuta

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut
LIFE-ohjelman verkkosivut

Lue lisää

17.06.2021 | 11:30
Uuden Luova Eurooppa -ohjelman julkaisu

"EU-rahoituksen infopäivä"


Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali järjestävät yhdessä Luova Eurooppa -ohjelman avajaistilaisuuden 17.-18. kesäkuuta. Tilaisuuden päätarkoituksena on saada Euroopan luovan alan toimijat liikkeelle uutta ohjelmaa varten sekä luoda keskustelua keskeisistä strategisista innovaatioista ja uusista painopisteistä vuosille 2021-2027.

Kaksipäiväisen tilaisuuden aikana käydään läpi ohjelman keskeiset uudistukset, sen toiminta-alat, rahoitusmahdollisuudet ja synergiat muiden EU-ohjelmien kanssa. Konferenssin aikana asiantuntijat, ammattilaiset ja projektien edustajat tuovat näkemyksiään esille, miten uuden ohjelman tavoitteet saavutetaan.

Tapahtumaan tulee ilmoittautua viimeistään 15. kesäkuuta.

Luova Eurooppa -ohjelma edistää eurooppalaista yhteistyötä kulttuurien ja kielten monimuotoisuuden sektoreilla.  Ohjelman budjetti on 2,5 miljardia euroa vuosille 2021-2027. Ohjelma tukee kulttuurin ja luovien alojen hankkeita ja jakautuu kolmeen teemaan: mediaan, kulttuuriin ja monialaiseen toimintalinjaan.

Aika: torstaina 17. kesäkuuta klo 11:30-19:15 (CEST) ja perjantaina 18. kesäkuuta klo 10:30-14:15 (CEST)

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Luova Eurooppa -ohjelman verkkosivut

Lue lisää

14.06.2021 | 10:00
Verkostoitumistilaisuus Horisontti Eurooppa -puiteohjelman klustereille 1 ja 2

KTN Global Alliance ja Iso-Britannian kansallinen yhteyspiste (NCP) järjestävät verkostoitumistapahtuman klustereista 1 ja 2 kiinnostuneille toimijoille 14. kesäkuuta. Tapahtuma keskittyy konsortioiden rakentamiseen ja projekti-ideoiden kehittämiseen.

Tarkoituksena on auttaa osallistujia löytämään yhteistyökumppaneita kansainvälisen yhteistyön ja strategisten kumppanuuksien muodostamiseksi. Tapahtuma sopii kaikille, jotka haluavat tehdä yhteistyötä eurooppalaisissa tutkimus- ja innovointihankkeissa ja jotka haluavat esittää oman ehdotusidean tai liittyä yhteenliittymään johonkin tulevista vuoden 2021 Horisontti Eurooppa -hauista.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman pilari II alla on yhteensä kuusi teemaattista klusteria. 1. klusterin teemana on terveys ja 2. klusterissa teemat ovat kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta.

Aika: maanantaina 14. kesäkuuta klo 10:00-18:00 (CEST)

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen

Lue lisää

17.06.2021 | 10:00
Verkostoitumistilaisuus Horisontti Eurooppa -puiteohjelman klustereille 3 ja 4

KTN Global Alliance ja Iso-Britannian kansallinen yhteyspiste (NCP) järjestävät verkostoitumistapahtuman klustereista 3 ja 4 kiinnostuneille toimijoille 17. kesäkuuta. Tapahtuma keskittyy konsortioiden rakentamiseen ja projekti-ideoiden kehittämiseen sekä Euroopan innovaationeuvoston Pathfinder-hakuihin.

Tarkoituksena on auttaa osallistujia löytämään yhteistyökumppaneita kansainvälisen yhteistyön ja strategisten kumppanuuksien muodostamiseksi. Tapahtuma sopii kaikille, jotka haluavat tehdä yhteistyötä eurooppalaisissa tutkimus- ja innovointihankkeissa ja jotka haluavat esittää oman ehdotusidean tai liittyä yhteenliittymään johonkin tulevista vuoden 2021 Horisontti Eurooppa -hauista.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman pilari II alla on yhteensä kuusi teemaattista klusteria. 3. klusterin teemana on kansalaisturvallisuus yhteiskunnassa ja 4. klusterissa teemat ovat digitaalitalous ja -teknologia, teollisuus ja avaruus.

Aika: torstaina 17. kesäkuuta klo 10:00-18:00 (CEST)

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen

Lue lisää

21.06.2021 | 10:00
Verkostoitumistilaisuus Horisontti Eurooppa -puiteohjelman klustereille 5 ja 6

KTN Global Alliance ja Iso-Britannian kansallinen yhteyspiste (NCP) järjestävät verkostoitumistapahtuman klustereista 5 ja 6 kiinnostuneille toimijoille 21. kesäkuuta. Tapahtuma keskittyy konsortioiden rakentamiseen ja projekti-ideoiden kehittämiseen.

Tarkoituksena on auttaa osallistujia löytämään yhteistyökumppaneita kansainvälisen yhteistyön ja strategisten kumppanuuksien muodostamiseksi. Tapahtuma sopii kaikille, jotka haluavat tehdä yhteistyötä eurooppalaisissa tutkimus- ja innovointihankkeissa ja jotka haluavat esittää oman ehdotusidean tai liittyä yhteenliittymään johonkin tulevista vuoden 2021 Horisontti Eurooppa -hauista.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman pilari II alla on yhteensä kuusi teemaattista klusteria. 5. klusterin teemana on ilmasto, energia ja liikkuvuus ja 6. klusterissa teemat ovat elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö.

Aika: maanantaina 21. kesäkuuta klo 10:00-18:00 (CEST)

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen

Lue lisää

Tapahtumakalenteri