Tapahtumakalenteri


edellinen kuukausi toukokuu seuraava kuukausi
  ma ti ke to pe la su
17 26 27 28 29 30 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31 1 2 3 4 5 6
   

5.5.2021 | 09:00 - 6.5.2021 | 18:00

EuroNanoForum 2021 -nanoteknologiakonferenssi 5.-6. toukokuuta

Muut tapahtumat

International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) järjestää virtuaalisen EuroNanoForum 2021 -konferenssin, joka pidetään 5.-6. toukokuuta. Konferenssissa käsitellään nanoteknologioiden ja nanotutkimusta hyödyntävien teollisuudenalojen roolia osana EU:n taloutta. Tapahtumassa tuodaan esiin TKI-toiminnan merkitystä sekä EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelman tarjoamia mahdollisuuksia nanoteknologian hyödyntämisen kannalta.

Konferenssin keskeinen teema on puhtaan teknologian mahdollistama talouskasvu. Tilaisuudessa käsitellään myös puhtaiden teknologioidenhyötyjä ja käytännön haasteita turvallisuuden, terveyden ja ympäristön sekä eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten näkökulmasta. Tapahtuma on tarkoitettu eri alojen asiantuntijoille, joita se kokoaa yhteen keskustelemaan mahdollisista vaihtoehdoista ja politiikan painopisteistä vihreämmän, kestävämmän ja digitaalisemman talouden ja yhteiskunnan luomiseksi.

Tapahtuman avauspuheen pitää EU:n tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava komissaari Mariya Gabriel.

Konferenssi on avoin ja ilmoittautuminen on käynnissä tapahtuman verkkosivuilla.

Aika: 5.-6. toukokuuta 2021 klo 9.00- (CET)

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut


Kuukauden tapahtumat: toukokuu 2021

31.05.2021 | 10:00
Euroopan vihreä viikko 2021

Muut tapahtumat


Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto järjestää Euroopan vihreän viikon (EU Green Week) 31. toukokuuta - 4. kesäkuuta ja sen teemana on saasteettomuus (Zero Pollution). Viikolla käsitellään sitä, miten yhteistyöllä saavutettaisiin saasteista ja myrkyistä vapaa ympäristö.

Tapahtuma tukee Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) mukaista nollapäästötavoitetta (Zero Pollution Action Plan), jolla pyritään turvaamaan terveet ekosysteemit ja terveellinen elinympäristö eurooppalaisille. Euroopan vihreällä viikolla käsitellään myös muita EU:n vihreän kehityksen ohjelman aiheita, kuten ilmastoaloitteita, tulevaa kemikaalistrategiaa sekä aloitteita energian, teollisuuden, liikkuvuuden, maatalouden, kalastuksen, terveyden ja luonnon monimuotoisuuden tahoilta.

Euroopan vihreä viikko on suurin vuotuinen ympäristöpolitiikkaa käsittelevä tapahtuma Euroopassa. Viikon aikana sekä 3. toukokuuta - 13. kesäkuuta järjestetään lukuisia kumppanitapahtumia ympäri Eurooppaa. Viikko on hyvä tilaisuus luoda uutta ja pitää yllä yhteistyötä eurooppalaisten kumppanien kanssa.

Haku Euroopan vihreän viikon kumppanitapahtumille on auki 12. maaliskuuta asti ja ilmoittautuminen on avoin kaikentyyppisille organisaatioille. Tapahtuma voi sisältää kaikenlaista toimintaa konferensseista ja työpajoista näyttelyihin, verkostoitumiseen ja verkkotapahtumiin. Kumppanuustapahtuman ei ole pakko keskittyä yksinomaan nollapäästöihin, vaan tapahtuma voi liittyä myös muihin ilmastoaiheisiin, mm. ilmastonmuutokseen, maatalouteen, kiertotalouteen ja kaupunkiympäristöön.

Aika: 31.5.-4.6.2021

Kumppanitapahtumat: 3.5.-13.6.2021

Lisätietoja:


Tapahtuman nettisivut
Kumppanitapahtuman ilmoittaminen
Kumppanitapahtumia koskevat ohjeet
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
Zero Pollution Action Plan

Lue lisää

05.05.2021 | 09:00
EuroNanoForum 2021 -nanoteknologiakonferenssi 5.-6. toukokuuta

Muut tapahtumat

International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) järjestää virtuaalisen EuroNanoForum 2021 -konferenssin, joka pidetään 5.-6. toukokuuta. Konferenssissa käsitellään nanoteknologioiden ja nanotutkimusta hyödyntävien teollisuudenalojen roolia osana EU:n taloutta. Tapahtumassa tuodaan esiin TKI-toiminnan merkitystä sekä EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelman tarjoamia mahdollisuuksia nanoteknologian hyödyntämisen kannalta.

Konferenssin keskeinen teema on puhtaan teknologian mahdollistama talouskasvu. Tilaisuudessa käsitellään myös puhtaiden teknologioidenhyötyjä ja käytännön haasteita turvallisuuden, terveyden ja ympäristön sekä eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten näkökulmasta. Tapahtuma on tarkoitettu eri alojen asiantuntijoille, joita se kokoaa yhteen keskustelemaan mahdollisista vaihtoehdoista ja politiikan painopisteistä vihreämmän, kestävämmän ja digitaalisemman talouden ja yhteiskunnan luomiseksi.

Tapahtuman avauspuheen pitää EU:n tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava komissaari Mariya Gabriel.

Konferenssi on avoin ja ilmoittautuminen on käynnissä tapahtuman verkkosivuilla.

Aika: 5.-6. toukokuuta 2021 klo 9.00- (CET)

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut

Lue lisää

04.05.2021 | 15:00
Verkostoitumista tukeva Horisontti Eurooppa - Pitsausmaraton II

Business Finland järjestää osana Sustainable Manufacturing -ohjelmaa pitsausmaratonin virtuaalisesti 4. toukokuuta. Tilaisuudessa yritykset, jotka suunnittelevat hakemuksen valmistelua tuleviin hakuihin, esittelevät projekti-ideansa.  

Yleisössä on mukana toimijoita, jotka suunnittelevat projektin valmistelemista tai sen koordinoimista. Ilmoittautumisen yhteydessä voi vahvistaa, haluaako osallistua pitsaajana vai kuuntelijana. Pitsaajille lähetetään erikseen esityspohja ja siihen voivat osallistua suomalaiset yritykset ja tutkijat. Esitysmateriaali tulee nähtäväksi ohjelman sivuille. Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy 3.4. 

Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma keskittyy taloutemme kannalta merkittävän sektorin liiketoimintamallien uudistamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen samalla, kun pyrimme aktiivisesti löytämään ratkaisuja ilmastomuutoksen haasteisiin. Ohjelma auttaa yrityksiä voittamaan kasvun esteitä ja kohtaamaan alan haasteet yhteistyössä. Tukeakseen verkostoitumista Sustainable Manufacturing -ohjelma järjestää kevään aikana sarjan pitsaustilaisuuksia, joissa eri toimijat ja ideat voivat kohdata.
 
Aika: 4. toukokuuta klo 15:00-17:00 EEST

Lisätietoja: 

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Business Finlandin Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma

Lue lisää

07.05.2021 | 14:00
Opetushallituksen kyselytunti Erasmus+ -yhteistyöhankkeista

Opetushallitus järjestää kyselytunnin Erasmus+ -yhteistyöhankkeista 7. toukokuuta. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 5.5. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne sekä esitysmateriaali lisätään tapahtuman sivulle infotilaisuuden jälkeen, jossa ne ovat katsottavissa kaksi viikkoa.

Opetushallitus järjestää hakuinfoja Erasmus+ -yhteistyöhankkeiden suunnitteluun, hakulomakkeen täyttämiseen ja budjetointiin huhti-toukokuun aikana. Hakuinfot on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen, korkeakoulutuksen, nuorisoalan sekä liikunta- ja urheilusektorin edustajille, jotka suunnittelevat Erasmus+ -yhteistyöhanketta.

Keväällä 2021 Erasmus+ -rahoitusta on haettavissa sekä kumppanuushankkeille että pienimuotoisille kumppanuushankkeille. Korkeakoulusektorilla pienimuotoisia kumppanuushankkeita ei rahoiteta. Tilaisuudet pidetään suomeksi.

Aika: perjantaina 7. toukokuuta klo 14:00-15:00 (EEST)

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Opetushallituksen Erasmus+ -ohjelman sivut

Lue lisää

20.05.2021 | 09:30
Webinaari tieteen roolista metsäpoliittisessa päätöksenteossa 20. toukokuuta

Muut tapahtumat

Euroopan metsäinstituutti (EFI) järjestää 20. toukokuuta ThinkForest-webinaarin, jossa keskustellaan tieteen roolista metsäpoliittisessa päätöksenteossa. Poliitikot, media ja kansalaiset vaativat yhä useammin tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa erityisesti monimutkaisissa poliittisissa kysymyksissä, kuten ilmastonmuutokseen ja biodiversiteettiin liittyvässä päätöksenteossa. Tietoa on saatavilla kasvava määrä, ja päättäjät tarvitsevat tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden apua tieteellisen tiedon kriittisessä arvioinnissa, tutkimustulosten koostamisessa ja syntetisoinnissa. Välillä tutkijat kuitenkin ovat eri mieltä päättäjien ja suuren yleisön näkemysten kanssa. Esimerkiksi metsää koskevissa kysymyksissä tutkijat saattavat tehdä päättäjien odotuksiin nähden aivan päinvastaisia päätelmiä, mikä saattaa hämmentää päättäjiä ja suurta yleisöä.

Tapahtumassa keskustellaan siitä, miten voidaan varmistaa, että paras käytettävissä oleva tiede muuttuu tasapainoiseksi EU-politiikaksi ja millä säännöillä voidaan luoda menestyksekäs tiedepoliittinen rajapinta. Tapahtumassa esitellään käytettävissä olevia tieteen tukemisen mekanismeja ja esitellään hyviä esimerkkejä olemassa olevista prosesseista (esim. IPCC). Lisäksi tapahtumassa pohditaan, miten Euroopan komissio sisällyttää tieteellisen näkökulman EU:n metsästrategian ja muiden keskeisten metsäpoliittisten kysymysten kehittämiseen.

ThinkForest on korkean tason tiedepoliittinen foorumi, joka kokoaa yhteen päättäjät, tiedeyhteisön ja sidosryhmät keskustelemaan yleiseurooppalaisista metsä- ja biotalouskysymyksistä.

Tapahtuma on avoin ja siihen rekisteröityminen on käynnissä.

Aika: 20. toukokuuta 2021 klo 9:30-11:00 (CEST)

Lisätietoja: 
Tapahtuman verkkosivut
Rekisteröityminen tapahtumaan

Lue lisää

31.05.2021 | 09:00
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 5. ja 6. klustereiden verkostoitumistilaisuus

Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto ERRIN järjestää kaksi virtuaalista verkostoitumistilaisuutta Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 5. ja 6. klustereiden teemoissa, joista ensimmäinen on 31. toukokuuta -1. kesäkuuta. Tapahtumien tarkoituksena on auttaa osallistujia löytämään mahdollisia kumppaneita tuleviin hakuihin. Tilaisuudet järjestetään yhdessä Norjan tutkimusneuvoston, norjalaisen EU-verkoston FINN-EU:n, Oslon alueen kestävä Horisontti -ohjelman ja keski-Norjan Horisontti -ohjelman kanssa.

Tapahtumien tavoitteena on auttaa osallistujia rakentamaan alueellisia innovaatioekosysteemejä, joiden tarkoituksena on ratkaista eurooppalaisia haasteita rajatuissa teemoissa. Tämän lisäksi tilaisuuksissa kiinnitetään erityistä huomiota tuleviin teemahakuihin ja esimerkkeihin, jotka painottavat eri alojen keskinäistä yhteistyötä. Tapahtuma on tarkoitettu julkisille toimijoille, tutkimusyhteisöille, yrityksille ja kansalaisjärjestöille.

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman pilari II alla on yhteensä kuusi eriteemaista klusteria. 5. klusterin teemat keskittyvät ilmastoon, energiaan sekä liikkuvuuteen ja 6. klusterissa teemat ovat ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö.

Aika: ensimmäinen tilaisuus järjestetään 31.5.-1.6. ja toinen tilaisuus 3.-4. kesäkuuta

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen
Klusteri 5: Ilmasto, energia ja liikkuvuus
Klusteri 6: Ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö

Lue lisää

25.05.2021 | 09:00
EU-rahoitusneuvontapalvelun aamukahvitilaisuus InvestEU:sta ja muista EU:n markkinaehtoisista rahoitusvälineistä 25. toukokuuta

Muut tapahtumat

Business Finlandin Suomen uusi kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu järjestää 25. toukokuuta tilaisuuden, jossa esitellään InvestEU:ta ja muita EU:n markkinaehtoisia rahoitusvälineitä. EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa tietoa EU-rahoitusvälineiden käytöstä, ja tämän tilaisuuden tarkoituksena on esitellä aiheeseen liittyviä ajankohtaisia asioita kaikille kiinnostuneille. 
 
Euroopan unioni on kasvavassa määrin ottanut käyttöön erilaisia elinkeinoelämää tukevia laina-, takaus- ja sijoitusvälineitä. Vuonna 2015 käynnistetyn Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) jälkeen erilaiset EU:n laina- ja takausjärjestelyt sekä sijoitukset ovat yleistyneet Suomessa. Valtaosa Suomessa toimivista pankeista hyödyntää EU:n riskinjakoa tavalla tai toisella. Jatkossa merkittävin EU:n rahoitusväline tulee olemaan InvestEU-ohjelma, joka aloittaa toimintansa tämän vuoden aikana. 
 
Tilaisuus on osa kuukausittain toistuvaa webinaarisarjaa, jota tullaan järjestämään kysynnän mukaan. EU-rahoitusneuvontapalvelun järjestämissä webinaaritilaisuuksissa on mahdollista keskustella palvelun asiantuntijoiden kanssa vaihtuvista teemoista. Tilaisuudet ovat luonteeltaan vapaamuotoisia ja ne sisältävät lyhyen aihealustuksen ohella runsaasti aikaa keskustelulle. 
 
Tapahtuma on avoin ja siihen rekisteröityminen on parhaillaan käynnissä. 
 
Aika: 25. toukokuuta 2021 klo 9:00-10:00 (EEST) 
 
Lisätietoja: 
Tapahtuman verkkosivut
Rekisteröityminen tapahtumaan

Lue lisää

06.05.2021 | 10:00
Webinaari NordicHubin klusteripalveluista ja klustereiden verkostoitumis- ja kansainvälistymismahdollisuuksista 6. toukokuuta

Muut tapahtumat

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyöryhmä järjestää yhdessä NordicHubin kanssa webinaarin, jossa kerrotaan NordicHubin klustereille tarjoamista palveluista sekä tarkastellaan klustereiden verkostoitumis- ja kansainvälistymismahdollisuuksia Pohjoismaissa ja Euroopassa. Tapahtuma tarjoaa tietoa ja tilaisuuden keskustella klustereiden mahdollisuuksista luoda uusia verkostoja.

NordicHub on Viexpon koordinoima pohjoismaisen kansainvälisesti tehtävän liiketoiminnan, ja erityisesti viennin, kansallinen verkosto, joka kokoaa yhteen Suomen eri alueiden osaamista sekä tuo klusterit ja verkostot yritysten ulottuville. NordicHubin tavoitteena on luoda Suomen ja Pohjoismaiden yritysten ja klustereiden välille vahvat yhteistyöverkostot ja sitä kautta vahvistaa Pohjoismaiden asemaa kansainvälisessä kilpailussa.

Tapahtuma on suunnattu klusteritoimijoille sekä yritysverkostojen ja asiantuntijapalveluiden kehittämisen parissa työskenteleville. Ilmoittautuminen tapahtumaan on avoinna 5. toukokuuta klo 14 (EEST) asti.

Aika: 6. toukokuuta 2021 klo 10:00-11:00 (EEST)

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut
Rekisteröitymislinkki tapahtumaan
NordicHubin verkkosivut

Lue lisää

25.05.2021 | 09:00
Rethink Digital -tapahtuma Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta 25. toukokuuta

Muut tapahtumat

European Business Summits järjestää 25. toukokuuta vuoden 2021 ReThink Digital -huippukokouksen, jonka teemana on Euroopan digitaalinen tulevaisuus.

Euroopan digitaalisen tulevaisuuden muotoilu on tärkeä haaste Euroopan unionille, jonka tavoitteena tehdä Euroopasta innovoinnin eturintama. Samalla EU:n pyrkimyksiin lukeutuvat halu suojella kuluttajia ja varmistaa markkinoiden oikeudenmukainen toiminta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan komissio on valmistellut digitaalisista markkinoista annettavaa lakia (DMA) sekä digitaalisista palveluista annettavaa lakia (DSA). Lakien myötä digitaalisille alustoille tullaan ottamaan käyttöön kunnianhimoiset uudet säännöt, jotka tulevat vaikuttamaan EU:ssa toimivien suurten teknologiayritysten toimintaan. Lakimuutokset ja niiden toimeenpano edellyttävät toimivaa yhteistyösuhdetta teknologiajättien ja EU:n toimielinten välillä.

Tapahtumassa on puhumassa keskeisiä komission edustajia ja europarlamentaarikkoja, jotka työskentelevät digitaalista tulevaisuutta koskevien lakiuudistusten parissa.

Tapahtuma on avoin ja siihen rekisteröityminen on parhaillaan käynnissä.

Aika: 25. toukokuuta 2021

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut
Rekisteröitymislinkki tapahtumaan

Lue lisää

05.05.2021 | 14:30
Webinaari Euroopan ilmaston tilasta ja arktisen alueen vaikutuksista tulevaisuudessa

Brussels times ja Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF järjestävät webinaarin Euroopan ilmaston tilasta 5. toukokuuta. Webinaarin aiheena on 'The European State of the Climate: An open Arctic, why does it matter for Europe?' ja se pohjautuu Maailman päivänä (Earth Day) julkaistavaan raporttiin Euroopan ympäristön tilasta.

Tilaisuus keskittyy siihen, mitä seurauksia arktisen alueen lämpenemisestä on Euroopalle, sen taloudelle ja sen poliittisille päättäjille ja onko näihin ympäristömuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin varauduttu. Samalla keskustellaan miten avoin maahavainnointidata ja siihen liittyvän tiede voivat tukea Euroopan vihreän sopimuksen (European Green Deal) tavoitteita.

Webinaari näytetään suorana ja se koostuu paneelikeskustelusta, jossa mukana ovat mm. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksesta Copernicuksen ilmastonmuutosta koskevien palvelujen varajohtaja Samantha Burgess, Euroopan ulkosuhdehallinnon Arktisen alueen erikoislähettiläs Michael Mann ja Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri.

Aika: keskiviikkona 5. toukokuuta klo 14:30-15:30 (CET)

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivut

Lue lisää

07.05.2021 | 09:00
Eurooppa-päivää juhlitaan 7.–9. toukokuuta

Muut tapahtumat

Eurooppalainen Suomi ry, ulkoministeriön Eurooppatiedotus, Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin Suomen-toimisto ja Eurooppanuoret ry. järjestävät Suomessa Eurooppa-päivän juhlan 7.-9. toukokuuta. Eurooppa-päivää vietetään vuosittain Schumanin julistuksen vuosipäivänä 9. toukokuuta.

Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti Pariisissa vuonna 1950 pitämässään puheessa Euroopalle uudenlaista poliittista ja taloudellista yhteistyötä, joka tekisi Euroopan kansakuntien väliset sodat mahdottomiksi. Schumanin ehdotuksen pohjalta perustettua Euroopan hiili- ja teräsyhteisöä pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna, ja Eurooppa-päivänä juhlistetaan Euroopan rauhan ja yhteistyön jatkumista.

Eurooppa-päivän ohjelma lähetetään suorana verkossa, ja lähetys käynnistyy perjantaina 7.5. kello 9:00 (EEST). Tapahtumaa voi seurata tapahtuman verkkosivuilta löytyvän striimin kautta tai Eurooppalainen Suomi ry:n YouTube-kanavalla.

Eurooppa-päivää juhlitaan paitsi Suomessa, myös kaikissa muissa Euroopan maissa. Tapahtuman verkkosivuilta löytyy lisätietoja EU-instituutioiden, EU-jäsenmaiden ja muiden tahojen järjestämästä ohjelmasta, jota voit seurata ja johon voit ottaa osaa verkossa.

Aika: 7.-9. toukokuuta 2021

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut
Tapahtuman ohjelma
Eurooppa-päivä maailmalla
Eurooppalainen Suomi ry:n YouTube-kanava

Lue lisää

19.05.2021 | 11:00
Tilaisuus Pohjoismaiden hiilineutraalista sähköistämisestä 19. toukokuuta

Muut tapahtumat


Nordenergi järjestää 19. toukokuuta pohjoismaisen sähköistämisselvityksen julkistustilaisuuden. Nordenergin tuottama tuore tutkimus tarjoaa tietoa sähköistymisen mahdollisuuksista ja esteistä Pohjoismaissa. Tutkimuksen tarkoituksena on edistää keskustelua siitä, miten sähköistyminen voidaan toteuttaa tavalla, joka sopii Euroopan tavoitteeseen olla vuoteen 2050 mennessä hiilineutraali. 

Sähköalalla ja lisääntyvällä sähköistymisellä on ratkaiseva merkitys hiilivapaan yhteiskunnan aikaansaamiseksi, ja sen vuoksi ylikansallinen suunnittelu on välttämätöntä. Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat jo nyt edelläkävijä rajat ylittävässä yhteistyössä, mikä tarjoaa hyvän pohjan pohjoismaisen hiilineutraalin sähköalan edistämiselle. 

Tapahtuma on avoin ja se järjestetään MS Teamsin kautta. Tapahtumaan rekisteröityminen on käynnissä, ja rekisteröityneille lähetetään osallistumislinkki viimeistään kaksi päivää ennen tapahtumaa.

Aika: 19. toukokuuta 2021 klo 11:00-12.15 (CEST)

Lisätietoja:
Tapahtumaan rekisteröityminen

Lue lisää

26.05.2021 | 13:00
Tapahtuma kestävään ruoantuotantoon liittyvästä osaamisesta Itä- ja Pohjois-Suomessa 26. toukokuuta

Muut tapahtumat

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -hanke (ELMO) järjestää 26. toukokuuta webinaarin itä- ja pohjoissuomalaisista kestävän ruoantuotannon menestystarinoista.

Suomalaisen ruoan herkullisuus, puhtaus ja turvallisuus eivät ole sattumaa: pohjoisen maantieteellisen sijainnin suomat olosuhteet, kuten puhdas ilmanlaatu, kattavat pohjavesivarat sekä valoisa kasvukausi tarjoavat erinomaiset edellytykset ruoantuotannolle. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä älykkään erikoistumisen tavoitteiden suhteen, joilla pyritään edistämään kestävää luonnonvarojen käyttöä ja lisäämään hyvinvointia ja kasvua koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueella. Tässä tapahtumassa esitellään alueen onnistumisia kestävän ruoantuotannon alalla.

Tapahtuma on vuoden 2021 Euroopan vihreän viikon virallinen kumppanitapahtuma.

Tilaisuus on avoin, ja rekisteröityminen on parhaillaan käynnissä.

Aika: 26. toukokuuta 2021 klo 13:00-15:00 (EEST)

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut
Rekisteröityminen tapahtumaan

Lue lisää

26.05.2021 | 10:00
EU-ohjelmien infotapahtuma pk-yrityksille

Euroopan komissio järjestää virtuaalisen infotapahtuman pk-yrityksille EU:n eri ohjelmista ja välineistä 26.-28. toukokuuta. Kolmipäiväisen tapahtuman tarkoituksena on tukea pk-yrityksien elpymistä koronapandemian aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista sekä tarjota apua tulevaisuuden vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Tapahtuma koostuu erilaisista webinaareista, joiden tarkoituksena on antaa käytännön neuvoja ja apua näihin haasteisiin.

Webinaarien aiheita ovat mm. EU:n sisämarkkinoiden toiminta ja pk-yrityksien rahoitusmahdollisuudet. Lisäksi tapahtumassa tarjotaan tietoa siitä, mitä apua EU tarjoaa yrityksille, jotta nämä voisivat päästä uusille markkinoille niin EU:ssa kuin sen ulkopuolella.

Webinaareihin otetaan rajallinen määrä osallistujia. Ilmoittautuminen tapahtumaan suljetaan 25. toukokuuta klo 16.00 (CEST).

Aika: 26.-28. toukokuuta klo 10:00-12:30 (CEST)

Lisätietoja:

Tapahtuman nettisivut ja ilmoittautuminen

Lue lisää

20.05.2021 | 09:30
Webinaari Euroopan metsien ennallistamisesta 20. toukokuuta

Muut tapahtumat

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Portugali ja European Regional Office of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) järjestävät 20. toukokuuta virtuaalisen tapahtuman Euroopan metsien tulevaisuudesta.

Ekosysteemien ennallistaminen tulee olemaan perustavanlaatuinen väline, jonka avulla voidaan hidastaa uhkaavaa luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ja ilmastonmuutosta. Samanaikaisesti EU:n metsästrategian tulee varmistaa metsiin liittyvän politiikan yhdenmukaisuus ja mahdollistaa metsäsektorin kanssa tapahtuva yhteistyö. Tässä tapahtumassa keskustellaan siitä, kuinka metsien ennallistamistavoitteet voidaan toteuttaa siten, että metsäsektorin kestävyys voidaan taata. Tapahtuma koostuu korkean tason asiantuntijapaneelista sekä kolmen metsien ennallistamista käsittelevän tapaustutkimuksen esittelystä.

Tapahtuma kutsuu EU:n jäsenvaltiot, Euroopan komission, kansalaisyhteiskunnan ja metsäteollisuuden esittämään metsien tulevaisuutta ja ennallistamista koskevia näkemyksiään ja käymään avointa dialogia.

Ilmoittautuminen on käynnissä 19. toukokuuta asti tapahtuman Eventbrite-sivuilla.

Aika: 20. toukokuuta 2021 klo 9:30-11:00 (CEST)

Lisätietoja:
Tapahtuma Portugalin puheenjohtajakauden sivuilla
Tapahtuma Eventbritessa

Lue lisää

Tapahtumakalenteri