Tapahtumakalenteri


edellinen kuukausi marraskuu seuraava kuukausi
  ma ti ke to pe la su
44 26 27 28 29 30 31 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30 1 2 3 4 5 6
   

24.11.2020 | 10:00 - 16:00

RSC Conference 2020 järjestetään marraskuussa Tallinnassa 

Muut tapahtumat 

The Baltic RSC ja ENTSO-E järjestävät yhdessä RSC Conference 2020 ?tapahtuman 24.11. Tallinnassa. Neljännen kerran järjestettävän tapahtuman tämän vuoden teemana on alueellisen koordinoinnin digitaaliset ulottuvuudet.  

Tilaisuus keskittyy tarkastelemaan Euroopan alueellisen turvallisuuden koordinoinnin (regional security coordination, RSC) tulevaisuuden näkymiä sen sääntelyjärjestelmän kehittymisen kannalta, sekä erittelemään laajamittaisten uusiutuvien energialähteiden omaksumisen mukanaan tuomia alueellisia haasteita. Keskeisessä roolissa ovat myös palveluiden laadun parantaminen sekä digitalisaatio ja tiedon saatavuus RSC-yhteisössä innovoinnin saralla.

Tapahtuma tuo yhteen energia-alan sidosryhmiä eri EU-instituutioista sekä teollisuuden, markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan tahoilta vaihtamaan näkemyksiään alueellisesta koordinoinnista. Päivä koostuu muun muassa paneelikeskusteluista sekä interaktiivisista istunnoista. Tapahtumaa on mahdollista seurata myös virtuaalisesti. Voit rekisteröityä tapahtumaan täältä.

Aika: 24.11.2020 klo 10:00-16:00. 

Lisätietoja: 
Tapahtuman verkkosivut ja ohjelma 


Kuukauden tapahtumat: marraskuu 2020

Päivä  Aika  Tapahtuma
2.11.2020 13:00 Webinaari Horisontti Euroopan sopimus- ja kustannusasioista
4.11.2020 00:00 Wire XI 2020 –konferenssi järjestetään virtuaalisesti
9.11.2020 00:00 Euroopan ammattitaitoviikko järjestetään 9.–13. marraskuuta
10.11.2020 00:00 SAVE THE DATE: European Cluster Conference 2020 järjestetään 10.-11. marraskuuta
10.11.2020 11:00 SMARTER 2020 Conference -webinaarisarjan kolmas osa: Smart Specialisation Strategies for Sustainability – opportunities for economic recovery and competitiveness
11.11.2020 00:00 SAVE THE DATE: Intra-European Cluster Matchmaking –tapahtuma
12.11.2020 00:00 Hydrogen Energy -verkkotilaisuus järjestetään marraskuussa
16.11.2020 00:00 Just Transition Platform Meeting -tapahtuma Euroopan oikeudenmukaisesta siirtymästä
16.11.2020 00:00 SME Assembly järjestetään 16.-17. marraskuuta
16.11.2020 14:00 Webinaari kiertotaloudesta yhteiskunnassa ja teollisuuden aloilla
18.11.2020 15:30 “A Cultural Deal for Europe”-keskustelutilaisuus kulttuurialan sidosryhmille
19.11.2020 10:00 SMARTER 2020 Conference -webinaarisarjan neljäs osa - Quality of life in (European) cities: are cities inclusive, safe, resilient and sustainable?
23.11.2020 00:00 European Hydrogen Week järjestetään virtuaalisesti marraskuussa
24.11.2020 10:00 SMARTER 2020 Conference -webinaarisarjan viides osa - Smart Specialisation: evidence, lessons, challenges and opportunities
24.11.2020 10:00 RSC Conference 2020 järjestetään marraskuussa Tallinnassa 
24.11.2020 10:30 Työpaja Erasmus+ -hankkeiden kehittämiseksi
24.11.2020 14:00 Online-tilaisuus vuoden 2020 Blue Economy Window -hausta
25.11.2020 00:00 EU Design Days 2020 järjestetään marraskuussa
25.11.2020 00:00 Horizon Cloud Summit 2020 Euroopan pilvipalveluiden kehittämisestä
25.11.2020 14:00 Webinaari klustereiden keskeisestä roolista osana Suomen elpymistä
26.11.2020 14:00 Webinaari Euroopan elintarvikejärjestelmän kehittämisestä
27.11.2020 15:00 EUA järjestää yliopistot ja Euroopan innovaationeuvosto -webinaarin
30.11.2020 00:00 Arctic Futures Symposium järjestetään virtuaalisesti

Kuukauden tapahtumat: marraskuu 2020

24.11.2020 | 10:00
RSC Conference 2020 järjestetään marraskuussa Tallinnassa 

Muut tapahtumat 

The Baltic RSC ja ENTSO-E järjestävät yhdessä RSC Conference 2020 ?tapahtuman 24.11. Tallinnassa. Neljännen kerran järjestettävän tapahtuman tämän vuoden teemana on alueellisen koordinoinnin digitaaliset ulottuvuudet.  

Tilaisuus keskittyy tarkastelemaan Euroopan alueellisen turvallisuuden koordinoinnin (regional security coordination, RSC) tulevaisuuden näkymiä sen sääntelyjärjestelmän kehittymisen kannalta, sekä erittelemään laajamittaisten uusiutuvien energialähteiden omaksumisen mukanaan tuomia alueellisia haasteita. Keskeisessä roolissa ovat myös palveluiden laadun parantaminen sekä digitalisaatio ja tiedon saatavuus RSC-yhteisössä innovoinnin saralla.

Tapahtuma tuo yhteen energia-alan sidosryhmiä eri EU-instituutioista sekä teollisuuden, markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan tahoilta vaihtamaan näkemyksiään alueellisesta koordinoinnista. Päivä koostuu muun muassa paneelikeskusteluista sekä interaktiivisista istunnoista. Tapahtumaa on mahdollista seurata myös virtuaalisesti. Voit rekisteröityä tapahtumaan täältä.

Aika: 24.11.2020 klo 10:00-16:00. 

Lisätietoja: 
Tapahtuman verkkosivut ja ohjelma 

Lue lisää

10.11.2020 | 00:00
SAVE THE DATE: European Cluster Conference 2020 järjestetään 10.-11. marraskuuta

Muut tapahtumat

Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten pääosasto (DG GROW) järjestää yhteistyössä European Cluster Collaboration Platformin (ECCP) sekä Saksan talous- ja energiaministeriön kanssa seitsemännen vuosittaisen European Cluster Conference -tapahtuman 10.-11. marraskuuta. Tapahtumassa tarkastellaan klusteripolitiikan kehitystä alueellisella, kansallisella ja EU-tasolla. Tavoitteena on myös tukea alueiden välistä yhteistyötä sekä luoda yhteyksiä eurooppalaisten arvoketjujen, klusterien ja ekosysteemien välille. Tilaisuus järjestetään Berliinissä, mutta sitä voi seurata myös virtuaalisesti. Se on suunnattu erityisesti klusteripäättäjille, klustereiden hallinnoijille, asiantuntijoille sekä sidosryhmien edustajille.

Rekisteröityminen tilaisuuteen ei ole vielä auki, mutta järjestäjät ovat avanneet kyselyn mahdollisille osallistujille osoittaakseen kiinnostuksensa osallistumisesta joko paikan päällä tai virtuaalisesti. Kyselyyn voi vastata täällä.

Virallisen klusterikonferenssin jälkeen järjestetään erillinen Cluster Matchmaking Event 11.-12. marraskuuta, minkä tarkoituksena on tukea eurooppalaisten klustereiden verkostoitumista. Lisätietoa kyseisestä tapahtumasta löytyy täältä.

Aika: 10.-11. marraskuuta 2020

Lisätietoja:
Tapahtuma ECCP:n nettisivuilla

Lue lisää

11.11.2020 | 00:00
SAVE THE DATE: Intra-European Cluster Matchmaking –tapahtuma

Muut tapahtumat

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) järjestää Intra-European Cluster Matchmaking-tapahtuman, jonka tavoitteena on tukea eurooppalaisten klustereiden verkostoitumista. Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti 11.-12. marraskuuta. Tapahtuma tulee sisältämään valmistelevan verkkoseminaarin, jossa osallistujat saavat ohjeita, kuinka osallistua verkostoitumistilaisuuteen onnistuneesti. Tämän lisäksi tapahtuma tarjoaa kaksi klusterien välistä verkostoitumiskokonaisuutta.

ECCP:n sivuilla tullaan syyskuussa avaamaan kiinnostuksenilmaisupyyntö mahdollisille osallistujille. Kelpoisuuskriteerit täyttävät klusteriorganisaatiot tulevat myöhemmin saamaan mahdollisuuden ilmoittautua verkostoitumistapahtumaan ECCP:n verkkosivuston kautta.

Verkostoitumistapahtuma järjestetään European Cluster Conference 2020 -tapahtuman jälkeisinä päivinä erillisenä tapahtumana. Lisätietoa virallisesta klusterikonferenssista löytyy täältä.

Aika: 11.-12. marraskuuta 2020

Lisätietoja:
Tapahtuma ECCP:n nettisivuilla

Lue lisää

10.11.2020 | 11:00
SMARTER 2020 Conference -webinaarisarjan kolmas osa: Smart Specialisation Strategies for Sustainability – opportunities for economic recovery and competitiveness

Muut tapahtumat 
 
Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus sekä RSA Europe järjestävät syksyn 2020 aikana kuusiosaisen webinaarisarjan Smart Specialisation and Territorial Development: Connecting grand societal challenges with local goals in place-based innovation policy. Webinaarisarja käsittelee yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista paikkasidonnaisen innovaatiopolitiikan ja älykkään erikoistumisen avulla. Webinaarit järjestetään 17.9.-3.12. välisenä aikana ja jokaisella webinaarilla on oma alueellista älykästä erikoistumista lähestyvä teemansa.

Webinaarisarjan kolmas osa, Smart Specialisation for Sustainable Development Goals järjestetään 10. marraskuuta virtuaalisesti. Webinaarin tavoitteena on jakaa näkemyksiä siitä, kuinka älykkään erikoistumisen strategioita voidaan suunnitella ja toteuttaa niin, että ne edistävät ja edesauttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.  Älykäs erikoistuminen nähdään enenevissä määrin tärkeänä osana kestävän kehityksen eteen tehtävää työtä erityisesti alueellisella ja paikallisella tasolla. 

Tilaisuus on avoin kaikille paikkasidonnaisesta innovaatiopolitiikasta kiinnostuneille tahoille. Webinaari on muodoltaan keskustelutilaisuus tuoden yhteen päättäjät, paikallisviranomaiset ja tutkijat jakamaan tietoa aiheesta. 

Voit ilmoittautua webinaariin täältä

Aika: 10.11.2020 klo 11.00-12.30 

Lisätietoa: 
Webinaarin verkkosivut 
SMARTER 2020 -webinaarisarjan päivittyvä ohjelma


 

Lue lisää

12.11.2020 | 00:00
Hydrogen Energy -verkkotilaisuus järjestetään marraskuussa

Muut tapahtumat

Forum Europe järjestää Hydrogen Energy -verkkotilaisuuden 12.-13. marraskuuta. Tilaisuuden teemana on vedyn rooli Euroopan vihreämmässä tulevaisuudessa. Euroopan komissio on tunnistanut julkaisemassaan vetystrategiassa puhtaan vedyn olevan sopivin energiamuoto EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Hydrogen Energy -tilaisuudessa keskustellaan vihreästä vedystä, tarkastellaan nykyisten energiainfrastruktuurien yhteensopivuutta sekä energiamuodon mahdollisia käyttötarkoituksia teollisuudessa ja yhteiskunnassa.

Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna täällä ja kaksipäiväinen ohjelma löytyy täältä.

Aika: 12.-13. marraskuuta 2020

Lisätietoja: EU:n vetystrategia Hydrogen Energy -tapahtumasivut

Lue lisää

30.11.2020 | 00:00
Arctic Futures Symposium järjestetään virtuaalisesti

Muut tapahtumat 

Vuosittainen Arctic Futures Symposium -tapahtuma järjestetään virtuaalisesti 30.11.-2.12.2020. Tilaisuus kokoaa arktisen alueen toimijat yhteen keskustelemaan arktisen alueen vahvuuksista ja haasteista, sekä niihin vastaamisesta politiikan eri keinoin. Tapahtuma jakautuu kolmelle päivälle, joista jokaisella on oma temaattinen painopisteensä:

- 30.11. Arktiset haasteet sekä EU:n arktinen politiikka
- 1.12. Arktisen paikallisyhteisön tarpeet sekä ratkaisut ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa
- 2.12. Arktinen investointi- ja yritystoiminta sekä EU:n Green Deal -toimet arktisella alueella

Tilaisuuteen odotetaan osallistuvan paikallisen ja kansallisen tason päättäjiä, arktisen alueen alkuperäiskansojen edustajia, eri alojen tutkijoita sekä arktisella alueella toimivien tai siitä kiinnostuneiden yritysten edustajia. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös Arctic Shorts -elokuvailta yhteistyössä BOZAR-kulttuurikeskuksen kanssa 23.11.2020.

Voit rekisteröityä tapahtumaan maksuttomasti täältä. Löydät lisää tietoa konferenssista sekä Arctic Shorts -elokuvatilaisuudesta tapahtuman verkkosivuilta.

Aika: 30.11.-2.12.2020  

Lisätietoja: 
Tapahtuman verkkosivut 
Ohjelma 

Lue lisää

27.11.2020 | 15:00
EUA järjestää yliopistot ja Euroopan innovaationeuvosto -webinaarin

Muut tapahtumat

European University Association (EUA) järjestää webinaarin 27. marraskuuta, jonka aiheena on yliopistot ja Euroopan innovaationeuvosto (EIC). Tilaisuuden tavoitteena on esitellä aiempia kokemuksia EIC:stä sekä perehtyä sen toimintaan tulevaisuudessa.

EIC on aloite, joka kuuluu tulevan Horisontti Eurooppa puiteohjelman Innovatiivinen Eurooppa -pilariin. Sen tavoitteena on rahoittaa läpimurtoinnovaatioiden laajenemista ja kansainvälistymistä. Järjestettävä webinaari tarjoaa EUA:n jäsenille ja muille kiinnostuneille osallistujille mahdollisuuden oppia lisää siitä, kuinka yliopistojen projektit voivat hyötyä EIC:n rahoituksesta.

Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna täällä.

Aika: 27. marraskuuta 2020 klo 15:00-16:00 Suomen aikaa

Lisätietoja:
EUA:n nettisivut

Lue lisää

04.11.2020 | 00:00
Wire XI 2020 –konferenssi järjestetään virtuaalisesti

Muut tapahtumat 

Vuosittainen Week of Innovative Regions in Europe 2020 (WIRE) järjestetään virtuaalisesti 4.-6.11.2020. Yhdennentoista kerran järjestettävä konferenssi kokoaa aluetoimijat yhteen keskustelemaan Euroopan aluekehittämisestä sekä innovoinnista erityisesti EU:n nykyisten ja tulevien rahoitusohjelmien näkökulmasta. Kolmipäiväinen online-tilaisuus järjestetään tänä vuonna Splitin yliopistosta käsin Kroatian EU-puheenjohtajuuskauden tukemana.

Konferenssiin odotetaan osallistuvan aluetoimijoita, paikallisen ja kansallisen tason päättäjiä sekä tutkimus- ja yritysmaailman edustajia. Tilaisuudessa on puhumassa muun muassa Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston johtaja Jean-Eric Paquet. 

Voit rekisteröityä tapahtumaan maksuttomasti täältä

Aika: 4.-6.11.2020  

Lisätietoja: 
Tapahtuman verkkosivut 
Ohjelma 

Lue lisää

09.11.2020 | 00:00
Euroopan ammattitaitoviikko järjestetään 9.–13. marraskuuta

Muut tapahtumat

Euroopan komissio järjestää Euroopan ammattitaitoviikon yhteistyössä EU-puheenjohtajamaa Saksan kanssa. Jo viidettä kertaa toteutettava tapahtumakokonaisuus järjestetään virtuaalisesti 9.-13. marraskuuta. Viikon aikana järjestetään verkkoseminaareja, työpajoja sekä muita tapahtumia aiheista, jotka liittyvät ammatilliseen koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä taitoihin ja työmarkkinoiden kehitykseen.

Viikko on suunnattu paikallisille, alueellisille ja kansallisille sidosryhmille. Sen tavoitteena on esitellä ammatillisen koulutuksen parhaita puolia ympäri Eurooppaa.

Koko viikon ohjelma on nähtävillä täällä. Rekisteröityminen tapahtumaan on avoinna täällä.  

Aika: 9.-13. marraskuuta 2020 

Lisätietoja: 
Euroopan ammattitaitoviikon nettisivut 

Lue lisää

02.11.2020 | 13:00
Webinaari Horisontti Euroopan sopimus- ja kustannusasioista

Muut tapahtumat 

Business Finland järjestää webinaarin EU:n tulevan ohjelmakauden Horisontti Eurooppa -puiteohjelman sopimus- ja kustannusasioista 2.11.2020. Webinaari tarjoaa tilannekatsauksen parhaillaan valmisteltavasta Horisontti Euroopan malliavustussopimuksesta sekä sen taloussäännöistä. 

Tilaisuus järjestetään Teamsissa ja se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille tahoille. Webinaarissa aihetta esittelevät Liisa Ewart ja Sari Federley Business Finlandilta, jotka myös vastaavat osallistujien kysymyksiin aiheesta. 

Voit rekisteröityä tapahtumaan maksuttomasti täältä 30.10.klo 16.00 (UTC+2) mennessä. 

Aika: 2.11.2020 klo 13.00-15.00 (UTC+2) 

Lisätietoja: 
Tapahtuman verkkosivut 

Lue lisää

24.11.2020 | 10:30
Työpaja Erasmus+ -hankkeiden kehittämiseksi

Muut tapahtumat

ERRIN-verkosto järjestää työpajan Erasmus+ -hankkeiden kehittämiseksi 24. marraskuuta. Erasmus+ -rahoituksen saamiseksi konsortioiden tulee rakenteidensa puolesta ilmentää eurooppalaisten kumppaneiden kesken tehtävää yhteystyötä. Työpajan tavoitteena on helpottaa kumppaneiden löytämistä sekä antaa vinkkejä hanke-ehdotusten kehittämiseksi. Tilaisuudessa on mahdollisuus verkostoitua oppilaitosten, kansalaisjärjestöjen sekä muiden koulutusalan toimijoiden kanssa sekä rakentaa yhteenliittymiä seuraavia Erasmus+ -hakuja varten. Tämän vuoden työpajan teemana on globaali osaaminen. 

Tilaisuus on jaettu kahteen osaan: yleiseen osuuteen, jossa esitellään Erasmus + -ohjelmaa tulevalla ohjelmakaudella sekä vinkkejä hakemusten kirjoittamiseen, sekä kehitystyöpajaan. Molempiin osioihin on rekisteröidyttävä erikseen. Rekisteröityminen yleiseen osuuteen on avoinna täällä sekä kehitystyöpajaan täällä.

Aika: 24. marraskuuta 2020 klo 10:30-18:00 Suomen aikaa 

Lisätietoja: 
ERRIN -verkoston nettisivut 

Lue lisää

25.11.2020 | 00:00
EU Design Days 2020 järjestetään marraskuussa

Muut tapahtumat

ERRIN-verkosto järjestää EU Design Days 2020 -tapahtuman virtuaalisesti 25. marraskuuta. Tänä vuonna tilaisuus keskittyy suunnittelun sosiaaliseen ulottuvuuteen, yhteiskehittämiseen sekä kansalaisten osallistamiseen.

Tilaisuuden ohjelmaan lukeutuu esityksiä Euroopan komission edustajilta kulttuurin ja luovien alojen EU-rahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella, interaktiivisia paneelikeskusteluja sekä temaattisia työpajoja. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden asiantuntijoiden, tutkijoiden, suunnittelijoiden sekä päättäjien kanssa.

Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna täällä

Aika: 25. marraskuuta 2020  

Lisätietoja: 
ERRIN-verkoston nettisivut 

Lue lisää

16.11.2020 | 14:00
Webinaari kiertotaloudesta yhteiskunnassa ja teollisuuden aloilla

Muut tapahtumat

Euroopan parlamentin laajennettu työryhmä ilmastonmuutokselle, luonnon monimuotoisuudelle ja kestävälle kehitykselle järjestää webinaarin ?Towards a circular society and industry: How can the EU further close the loop?? 16. marraskuuta. Tilaisuutta isännöi MEP Maria Spyraki ja se on suunnattu erityisesti EU:n päätöksentekijöille, kansalaisyhteiskunnan jäsenille sekä julkisten rahoituslaitosten edustajille.

Webinaarin teemana on Euroopan strategisten ja kiertotalouden arvoketjujen mahdollisuudet luoda työpaikkoja, kasvua sekä positiivisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi sen aikana keskustellaan seuraavista kysymyksistä:

- Kuinka edistää yhteistyötä arvoketjujen ja kiertotalouden toimijoiden välillä Euroopan eri intressien suojelemiseksi?
- Mitkä ovat suurimmat esteet ja mahdollisuudet kehittää kiertotalouden ratkaisuja vastaamalla samalla materiaalien lisääntyneen kysynnän haasteeseen?
- Ovatko kuluttajat ja paikallisviranomaiset valmiita muuttamaan käyttäytymistään ja investoimaan yhteiskunnan kestävyyden parantamiseksi?
- Ovatko nykyiset työkalut (PEF, ekosuunnittelu) riittäviä saattamaan kiertotalouden tuotteita ja ratkaisuja markkinoille?

Rekisteröityminen on avoinna täällä

Aika: 16. marraskuuta 2020 klo 14:00-16:00 Suomen aikaa.

Lisätietoja:
ERRIN-verkoston nettisivut

Lue lisää

19.11.2020 | 10:00
SMARTER 2020 Conference -webinaarisarjan neljäs osa - Quality of life in (European) cities: are cities inclusive, safe, resilient and sustainable?

Muut tapahtumat

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus sekä RSA Europe järjestävät syksyn 2020 aikana kuusiosaisen webinaarisarjan Smart Specialisation and Territorial Development: Connecting grand societal challenges with local goals in place-based innovation policy. Webinaarisarja käsittelee yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista paikkasidonnaisen innovaatiopolitiikan ja älykkään erikoistumisen avulla. Webinaarit järjestetään 17.9.?3.12. välisenä aikana ja jokaisella webinaarilla on oma alueellista älykästä erikoistumista lähestyvä teemansa.

Webinaarisarjan neljäs osa, Quality of life in (European) cities: are cities inclusive, safe, resilient and sustainable? järjestetään 19. marraskuuta virtuaalisesti. Kaupungit ovat Euroopan osaamisen, rahoitusten ja hankkeiden keskittymiä ja ovat täten tärkeässä roolissa Euroopan hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamisessa. Webinaarissa esitellään Euroopan komission järjestämän vuoden 2019 kaupunkien elämänlaatu -kyselyn tuloksia, sekä korostetaan RSA:n kehittämän The European Handbook for Sustainable Development Goals (SDGs) Voluntary Local Reviews -työkalun merkitystä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan kaupunkiympäristöissä. Lisäksi taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD tuo maailmanlaajuisen näkökulman viimeisimmistä toimistaan hyvinvoinnin lisäämiseksi kaupungeissa.

Tilaisuus on avoin kaikille paikkasidonnaisesta innovaatiopolitiikasta kiinnostuneille tahoille. Webinaari on muodoltaan keskustelutilaisuus tuoden yhteen päättäjät, paikallisviranomaiset ja tutkijat jakamaan tietoa aiheesta.

Voit ilmoittautua webinaariin täältä.

Aika: 19.11.2020 klo 10.00-12.00 (CET)

Lisätietoa:
Webinaarin verkkosivut
SMARTER 2020 -webinaarisarjan päivittyvä ohjelma
Quality of life in European Cities -raportti Euroopan komissiolta
The European Handbook for Sustainable Development Goals (SDGs) Voluntary Local Reviews

Lue lisää

16.11.2020 | 00:00
SME Assembly järjestetään 16.-17. marraskuuta

Muut tapahtumat

Euroopan komissio järjestää pk-yrityksille suunnatun konferenssin 16.-17 marraskuuta virtuaalisesti. SME Assemblyn aikana esitellään yritysten parhaita käytäntöjä, sekä tarkastellaan komission pk-yritysstrategian hyödyntämistä kestävien ja elinvoimaisten ekosysteemien kehittämiseksi. Tilaisuudessa on monia korkean tason puhujia, kuten sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton.

Tilaisuuden koko ohjelma löytyy täältä. Rekisteröityminen on avoinna täällä

Aika: 16.-17. marraskuuta 2020 

Lisätietoja: 
SME Assembly 2020 -tapahtumasivut 

Lue lisää

25.11.2020 | 00:00
Horizon Cloud Summit 2020 Euroopan pilvipalveluiden kehittämisestä

Muut tapahtumat 

Horizon Cloud Summit 2020 järjestetään virtuaalisesti 25.-26.11.2020. Tapahtuma tarjoaa vaikuttamismahdollisuuden parhaillaan valmisteltavaan tulevan ohjelmakauden 2021-2027 Euroopan pilvipalveluiden strategiseen ohjelmaan. Kaksipäiväinen tilaisuus keskittyy seuraavaan kolmeen tavoitteeseen:

- Euroopan pilvipalveluiden tutkimuksen, innovoinnin ja käyttöönoton strategisen ohjelman kehittäminen ja siitä keskusteleminen
- Tiedon sekä viimeisimpien edistysaskeleiden jakaminen Euroopan pilvipalvelualalla
- Yhteistyön lisääminen sekä synergioiden luominen sidosryhmien ja pilvipalvelujen ekosysteemien välillä.

Tilaisuus kokoaa yhteen sidosryhmiä tutkimus- ja innovaatiomaailmasta sekä pilvipalvelualalta. Tilaisuudessa on puhujana muun muassa Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen energia, liikenne ja ilmasto -yksikön edustaja Paolo Bertoldi.

Voit rekisteröityä tapahtumaan maksuttomasti täältä.

Aika: 25.-26.11.2020

Lisätietoja: 
Tapahtuman verkkosivut 

Lue lisää

16.11.2020 | 00:00
Just Transition Platform Meeting -tapahtuma Euroopan oikeudenmukaisesta siirtymästä

Muut tapahtumat 

Euroopan komissio järjestää Just Transition Platform Meeting - including the Coal Regions in Transition Virtual Week -tapahtuman virtuaalisesti 16.-19.11.2020. Tapahtuman tavoitteena on tukea Euroopan alueiden siirtymää kohti kestävää ja ilmastoneutraalia taloutta. Viikon aikana järjestettävien tilaisuuksien läpileikkaavana teemana on alueellisten sidosryhmien osallistumisen merkitys oikeudenmukaisessa siirtymässä. Tapahtuma jakautuu tematiikaltaan kahteen osaan:

1. Oikeudenmukaisen siirtymän foorumin tapaamisiin, joissa kartoitetaan Euroopan alueiden haasteita ja tarpeita siirtymän aikana
2. Erityisesti hiili-, turve- ja öljyliuskeintensiivisten alueiden siirtymää käsitteleviin sessioihin

Tematiikaltaan oikeudenmukaiseen siirtymään keskittyvät seminaarit sisältävät aiheita kuten paikallistoimijoiden osallistaminen, siirtymän rahoitusmahdollisuudet sekä koheesiopolitiikan pitkän aikavälin näkökulmat. Viikko kokoaa yhteen sidosryhmiä ja kumppaneita muun muassa yritys- ja rahoitusalalta, tutkimus- ja innovaatiomaailmasta sekä nuorisojärjestöistä. Voit rekisteröityä tapahtumaan maksuttomasti täältä 13.11. mennessä.

Aika: 16.-19.11.2020

Lisätietoja: 
Tapahtuman verkkosivut 
Oikeudenmukaisen siirtymän foorumin verkkosivut 

Lue lisää

24.11.2020 | 10:00
SMARTER 2020 Conference -webinaarisarjan viides osa - Smart Specialisation: evidence, lessons, challenges and opportunities

Muut tapahtumat

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus sekä Regional Studies Association Europe järjestävät syksyn 2020 aikana kuusiosaisen webinaarisarjan Smart Specialisation and Territorial Development: Connecting grand societal challenges with local goals in place-based innovation policy. Webinaarisarja käsittelee yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista paikkasidonnaisen innovaatiopolitiikan ja älykkään erikoistumisen avulla. Webinaarit järjestetään 17.9.-3.12. välisenä aikana ja jokaisella webinaarilla on oma alueellista älykästä erikoistumista lähestyvä teemansa.

Webinaarisarjan viides osa, Smart Specialisation: evidence, lessons, challenges and opportunities järjestetään 24. marraskuuta virtuaalisesti. Webinaarissa keskustellaan alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden tulevaisuuden näkymistä EU:n tulevalla ohjelmakaudella 2021-2027. Lisäksi tilaisuudessa tarkastellaan älykkään erikoistumisen strategioita niiden hallinnoinnin, yrittäjyysmahdollisuuksien sekä seurannan ja arvioinnin näkökulmista. Tämä tapahtuu tarkastelemalla noin 20 älykkään erikoistumisen strategian teoreettisia painopisteitä sekä kehitystä.

Tilaisuus on avoin kaikille paikkasidonnaisesta innovaatiopolitiikasta kiinnostuneille tahoille. Webinaari on muodoltaan keskustelutilaisuus tuoden yhteen päättäjät, paikallisviranomaiset ja tutkijat jakamaan tietoa aiheesta. Tilaisuudessa on puhumassa muun muassa Euroopan komission Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston kestävän ja älykkään kasvun yksikönpäällikkö Peter Berkowitz.

Voit ilmoittautua webinaariin täältä.

Aika: 24.11.2020 klo 10.00-11.30 (CET)

Lisätietoa:
Webinaarin verkkosivut
SMARTER 2020 -webinaarisarjan päivittyvä ohjelma

Lue lisää

18.11.2020 | 15:30
“A Cultural Deal for Europe”-keskustelutilaisuus kulttuurialan sidosryhmille

Muut tapahtumat

Culture Action Europe, Euroopan Kulttuurisäätiö sekä Europa Nostra-järjestö järjestävät virtuaalisen "A Cultural Deal for Europe"-keskustelutilaisuuden 18. marraskuuta. Tänä vuonna tilaisuudessa keskustellaan kulttuurin merkityksestä covid-19-pandemiasta toipumisessa sekä laajemmin Euroopan tulevaisuudessa.

Keskustelutilaisuuden ohjelma perustuu kolmeen aiheeseen, jotka ovat: 
- Kulttuuri Euroopan elpymisen liikkeelle panevana voimana 
- Yksityinen hyväntekeväisyys Euroopan kulttuuritarjonnan avustajana 
- Kulttuuri ja kulttuuriperintö Euroopan tulevaisuudessa 

Tilaisuudessa on monia korkean tason puhujia, kuten innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komissaari Mariya Gabriel sekä Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Sabine Verheyen.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti luovan alan ja kulttuuri- sekä kulttuuriperintösektoreiden sidosryhmille, kulttuurisäätiöille sekä kansalaisyhteiskunnan jäsenille. Rekisteröityminen on avoinna täällä 10. marraskuuta saakka.

Aika: 18. marraskuuta 2020 klo 15:30-18:00 Suomen aikaa.

Lisätietoja:  
Culture Action Europe -nettisivut 

Lue lisää

26.11.2020 | 14:00
Webinaari Euroopan elintarvikejärjestelmän kehittämisestä

Muut tapahtumat 

Euractiv järjestää The European food system: The transition towards sustainability and climate mitigation -webinaarin Euroopan elintarvikejärjestelmän kehittämisestä 26.11.2020. Tapahtumassa tarkastellaan kuinka EU:n elintarvikejärjestelmä saataisiin vastaamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Pellolta Pöytään -strategian mukaisia hiilineutraaliustavoitteita.

Tilaisuudessa Euroopan elintarvikealaa tarkastellaan erityisesti sen tuotannon, resurssien, sopeutumiskyvyn, kulutuksen sekä maantieteellisten erojen näkökulmista. Tilaisuudessa on puhumassa muun muassa Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston Bioeconomy and Food Systems yksikönpäällikkö Peter Wehrheim. 

Voit rekisteröityä tapahtumaan täältä

Aika: 26.11.2020 klo 14:00-15:30 (CET) 

Lisätietoja: 
Tapahtuman verkkosivut 

Lue lisää

24.11.2020 | 14:00
Online-tilaisuus vuoden 2020 Blue Economy Window -hausta

Muut tapahtumat 

Euroopan komissio järjestää Blue Economy Window 2020 Info Day -online-tilaisuuden 24.11.2020. Tilaisuus tarjoaa käytännön tietoa marraskuun aikana avautuvasta vuoden 2020 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Blue Economy Window -hausta, jonka rahoitus tunnetaan myös nimellä BlueInvest. Vuoden 2020 Blue Economy Window -tukea on tarjolla yhteensä 20 miljoonaa euroa ja se on suunnattu EU:n pienille ja keskisuurille yrityksille. Yritykset voivat saada jopa 70% yhteisrahoituksen hankkeilleen, joissa EU:n osuus asettuu 700 000 - 2,5 miljoonan euron välille.
 
Tilaisuudessa aikaisempien vuosien BlueInvest -tuen saaneet jakavat kokemuksiaan sekä parhaita käytäntöjään hakijoille. Tapahtumaan osallistuvat voivat myös sopia yksityisiä keskusteluja EMKR:n asiantuntijoiden kanssa, sekä tavata mahdollisia yhteistyökumppaneita verkostoitumissession avulla.
 
Tapahtuman rekisteröityminen on avoinna täällä

Aika: 24.11.2020 klo 14.00-18.30 (CET) 

Lisätietoja: 
Tapahtuman verkkosivut 
Blue Economy Window-rahoitushaun verkkosivut 

Lue lisää

23.11.2020 | 00:00
European Hydrogen Week järjestetään virtuaalisesti marraskuussa

Muut tapahtumat 
 
Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH JU) järjestää ensimmäistä kertaa European Hydrogen Week-tapahtuman 23.-27.11. virtuaalisesti. Uusiutuvalla vedyllä on tärkeä rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä. Tilaisuuden avulla tuetaan kunnianhimoista vetyteknologian käyttöönottoa Euroopassa ja pyritään edistämään muun muassa uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn tuotantoa, vedyn kysyntää teollisuudessa sekä sen jakelua.

Tapahtuma on avoin kaikille vetyalan sidosryhmille ja tuo yhteen puhujia sekä hankkeiden esittelyjä ympäri Euroopan. Tapahtuma sisältää muun muassa Euroopan vetyfoorumin 26.-27.11, joka lanseeraa heinäkuussa 2020 perustetun Euroopan puhtaan vedyn allianssin. Lisäksi viikon aikana järjestetään muun muassa Saksan puheenjohtajuuskauden PrioritHy -konferenssi 25.11. sekä FCH JU Awards -palkinnonjakotilaisuus 24.11.

Tapahtuman rekisteröityminen on avoinna täällä
 
Aika: 23.-27.11.2020  
 
Lisätietoja:  
Tapahtuman nettisivut
23.-24.11. ohjelma 
25.11. PrioritHy -konferenssin ohjelma 
26.-27.11. Euroopan vetyfoorumin ohjelma 
FCH JU:n nettisivut 
 

Lue lisää

25.11.2020 | 14:00
Webinaari klustereiden keskeisestä roolista osana Suomen elpymistä

Muut tapahtumat

Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa (ELMO) -yhteistyö järjestää ?How can clusters accelerate regional ecosystems in the recovery of Finland??-webinaarin 25. marraskuuta. Tilaisuudessa keskustellaan klustereiden mahdollisuuksista tukea Suomen alueita niiden elpymistoimissa.

Puhujina tilaisuudessa on muun muassa Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston sekä eri sidosryhmien edustajia. Tilaisuuden koko ohjelma löytyy täältä. Rekisteröityminen on avoinna täällä 23. marraskuuta asti.

Aika: 25. marraskuuta 2020 klo 14:00-16:00 Suomen aikaa.

Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut

Lue lisää

Tapahtumakalenteri