EU:n teollisuuspolitiikkaa koskevan tiedonannon päivitys: Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten

16.11.2012

Euroopan komissio esitti EU:n teollisuuspolitiikkaa koskevan tiedonannon päivityksen ”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten”. Päivityksessä tulee ilmi, että Euroopassa on käännettävä teollisuuden heikkenevä asema nousuun niin, että saadaan aikaan kestävää kasvua, luodaan korkealaatuisia työpaikkoja ja ratkaistaan edessä olevia yhteiskunnallisia haasteita. Välittömillä toimilla pitäisi edistää nykyisen laskevan suuntauksen kääntämistä nousuun niin, että teollisuuden osuus, joka nykytasolla on 15,6 prosenttia EU:n BKT:stä, olisi jopa 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Sen vuoksi komissio ehdottaa useita prioriteettitoimia, joilla kannustetaan investointeja uuteen teknologiaan, parannetaan liiketoimintaympäristöä, markkinoillepääsyä ja rahoituksensaantia, erityisesti pk-yritysten osalta, ja varmistetaan, että taidot vastaavat yritysten tarpeita.

Edellytykset Euroopan kestävälle tulevaisuuden teollisuudelle ovat olemassa. Niiden avulla saadaan uuden teknologian tarvitsemia investointeja ja voidaan rakentaa luottamuksen ja yrittäjyyden ilmapiiri. Kun toimitaan yhdessä ja palautetaan luottamus, teollisuus voi palata Eurooppaan. Tämä on keskeinen viesti Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajanin Brysselissä esittämässä tiedonannossa. Siinä mainituilla toimilla pitäisi myös pystyä kaventamaan kilpailukykyeroja EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden välillä.

Tiedonannolla halutaan vastata niihin merkittäviin haasteisiin, joita Euroopan teollisuudella on edessään tämänhetkisen talouskriisin vuoksi. Siinä esitetään joukko prioriteettitoimia, joilla pyritään auttamaan elpymistä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ja varmistamaan Euroopan teollisuuden kilpailukyky ja kestävyys pitkällä aikavälillä. Siinä tarkastellaan myös EU:n teollisuuden tilannetta sen jälkeen, kun komission lippulaivahanke ”Globalisaation aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka” hyväksyttiin lokakuussa 2010 osana Eurooppa 2020 -strategiaa.

Jotta voidaan varmistaa vahvistetun teollisuuspolitiikan pilarien asianmukainen täytäntöönpano, komissio seuraa tiiviisti seuraavia keskeisiä muuttujia:
- investoinnit
- sisämarkkinakauppa
- pk-yritykset

Lisätietoa:
Lehdistötiedote aiheesta
Komission tiedonanto

Arkisto

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012
Takaisin ajankohtaisiin