Komissiolta kaksi ehdotuspyyntöä Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) vuoden 2012 moni- ja yksivuotisten ohjelmien mukaisesti

03.12.2012

Euroopan komissio käynnisti 29. marraskuuta 2012 kaksi ehdotuspyyntöä Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) vuoden 2012 monivuotisten ja yksivuotisten ohjelmien mukaisesti. Se antaa Euroopan liikenneinfrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen yhteensä 1,265 miljardia euroa. Hankkeet voivat koskea mitä liikennemuotoa tahansa (ilma-, rautatie-, maantie-, meri- ja sisävesiliikenne) tai logistiikkaa tai älykkäitä liikennejärjestelmiä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Monivuotisesta TEN-T-ohjelmasta rahoitetaan perinteisesti TEN-T-verkon tärkeimpiä hankkeita. Tämän vuoden monivuotisessa ehdotuspyynnössä keskitytään kuuteen alaan, joihin on alustavasti käytettävissä yhteensä 1,015 miljardia euroa. Monivuotista ohjelmaa täydentää yksivuotinen ohjelma, jolla rahoitusta ohjataan neljään eri painopistealueeseen. Niiden alustava talousarvio on yhteensä 250 miljoonaa euroa.

Ehdotukset on jätettävä viimeistään 28. helmikuuta 2013.

Lisätietoa:
Lehdistötiedote
TEN-T-toimeenpanoviraston sivut
Ehdotuspyynnöt

Arkisto

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012
Takaisin ajankohtaisiin