ERRIN-verkosto: ajankohtaista ja tulevia tapahtumia

03.12.2012

ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) summasi marraskuisessa yleiskokouksessa vuoden 2012 toimintaansa. ERRIN on vuosien varrella saanut jalansijaa EU-politiikkavaikuttamisessa, josta osoituksena ovat useat eurooppalaiset aloitteet, joihin verkosto on kutsuttu edustamaan jäsenalueidensa ääntä. Näitä ovat muun muassa: Yritys-Eurooppa -verkoston konsultaatioryhmä, älykkään erikoistumisen foorumin neuvonantajaryhmä, vesialaan liittyvän eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden toimintaryhmä sekä valmisteilla olevan Euroopan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan pääkaupunki -palkinnon asiantuntijaryhmä.

Tulevalle 2014–2020 EU-ohjelmakaudelle ja sen tutkimus- ja innovointialoitteisiin valmistauduttaessa, ERRIN on aloittanut työryhmärakenteensa päivittämisprosessin. Tulevaisuudessa verkoston kattona toimivat Policy- ja Projects -työryhmät, joita tukevat 13 temaattista työryhmää: Health, Inclusive societies & security, Energy & climate change, Transport & logistics, Water, Innovation Funding & Tools, Bioeconomy, food & agriculture, ICT, Tourism, Design & creativity, Internationalisation ja Smart Specialisation. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto kuuluu Policy-työryhmän vetäjiin sekä toimii temaattisissa työryhmissä aktiivisesti aluetoimijoiden kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan.

Jäsenalueidensa kansainvälisen hanketoiminnan ja verkostoitumisen edistämiseksi ERRIN-työryhmät järjestävät työryhmäkokousten lisäksi Brysselissä tapahtumia, joihin osallistujiksi toivotaan nimenomaan alueiden hanketoimijoita, joilla on resursseja ja kiinnostusta hanketoimintaan. Ohessa alustavaa tapahtumatarjontaa alkuvuodelle 2013:

14.1.2013 ERRIN Water -työryhmän ja Water supply and sanitation Technology Platformin (WssTP) yhteinen FP7-ENV-2013-Water-Inno-Demo Call -ehdotuspyyntöön liittyvä verkostoitumis- ja hanketapahtuma

15.-16.1.2013 ERRIN ICT -työryhmän CIP ICT-Policy Support Programme -ehdotuspyyntöön liittyvä verkostoitumis- ja hanketapahtuma

23.-24.1.2013 ERRIN Energy and Climate Change -työryhmän CIP Intelligent Energy – Europe-ehdotuspyyntöön liittyvä verkostoitumis- ja hanketapahtuma

Lisätietoa:
ERRIN-verkoston tapahtumakalenteri

Huom! Edellä mainittujen tapahtumien ajankohdat linkittyvät Euroopan komission Brysselissä järjestämiin ehdotuspyyntöjen infopäiviin, jotta Brysseliin tulijat saavat mahdollisimman paljon hyötyä matkastaan.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on verkoston jäsen, jonka myötä alueen toimijat voivat hyödyntää maksutta ERRINin tarjoamia tapahtumia ja informaatiota. Kehotammekin alueemme toimijoita menemään osoitteeseen www.errinnetwork.eu ja luomaan itselleen käyttäjäprofiilin. Tämän jälkeen saatte teitä ja organisaatioitanne hyödyntävän tiedon suoraan itsellenne ja voitte käyttää sivustoja hyödyksi muun muassa osaamisenne markkinointiin ja kansainväliseen verkostoitumiseen. Voitte ottaa yhteyttä myös Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston erityisasiantuntija Janika Luukiseen, janika.luukinen (at)eastnorth.fi, mikäli olette kiinnostuneita jonkin tietyn työryhmän seuraamisesta tai haluatte saada lisätietoja verkostosta.

Arkisto

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012
Takaisin ajankohtaisiin