Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatioalustojen hakukone saatavilla nyt myös englanniksi

12.04.2021

Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatioalustojen yhteinen hakukone on saatavilla nyt myös englanniksi. Hakukoneesta voi etsiä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella tarjottavia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluja. Innovaatioalustat ovat osa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien välistä ELMO-yhteistyötä, jossa kehitetään älykkääseen erikoistumiseen perustuvia uusia lähestymistapoja alueellisen elinkeinoelämän tukemiseksi. Yhtenä toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta olemassa olevasta asiantuntemuksesta ja tukea verkostoitumista yli maakuntarajojen.

Hakukoneessa on lähes 50 niin kutsuttua innovaatioalustaa eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelujen tarjoajaa, ja sen tarkoituksena on tarjota tietoa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yrityksille tarjottavista erilaisista palveluista sekä lisätä yhteistyötä paitsi maakuntien välillä myös kansainvälisesti.

Verkkosivuilla haettavissa olevat innovaatioalustat ovat palveluita, jotka tukevat yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Alustat tarjoavat ympäristöjä erilaisten kokeilujen ja testien tekemiseen sekä prototyyppien kehittämiseen. Useimmat alustat sijaitsevat fyysisesti oppilaitosten tai tutkimuslaitosten yhteydessä, ja mukana on esimerkiksi laboratorioita, oppimis- ja simulointiympäristöjä, asiantuntijapalveluja ja näiden yhdistelmiä.

Verkkosivuilla julkaistut innovaatioalustat on valittu Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian pohjalta, joka perustuu maakuntien yhdessä tunnistettuihin osaamisalueisiin. Itä- ja Pohjois-Suomen innovaatioalustoja on rahoitettu suunnitelmallisesti aluekehitysrahoituksella yli kymmenen vuoden ajan, ja ne on perustettu tukemaan pk-yritysten innovointia ja uutta yritystoimintaa.

Innovaatioalustojen tunnettuuden lisääminen ja niiden välisen verkostoitumisen tukeminen ovat Itä- ja Pohjois-Suomen keskeisiä keinoja menestyä globaalissa kilpailussa. Innovaatioalustat mahdollistavat uudenlaisten innovaatiokumppanuuksien ja yhteyksien kehittämisen esimerkiksi julkisten ja yksityisten toimijoiden, eri toimialojen sekä eurooppalaisten kumppaneiden välillä.

Innovaatioalustojen hakukone on laadittu osana Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa Strategiasta käytäntöön -hanketta, joka on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja:

Uutinen ELMOn sivuilla
Linkki englanninkieliseen hakukoneeseen
Linkki suomenkieliseen hakukoneeseen
Tietoa ELMO-koordinaatiohankkeesta


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012