NSPA-seminaari: Koheesiopolitiikka kestävän kasvun ja vetovoimaisten alueiden apuna

04.12.2012

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston koordinoima pohjoisten harvaan asuttujen alueiden NSPA –verkosto järjesti marraskuun lopussa Brysselissä seminaarin, johon se oli kutsunut joukon asiantuntijoita keskustelemaan koheesiopolitiikasta älykkään kasvun ja vetovoimaisten alueiden apuvälineenä. Seminaaria isännöivät MEP Jens Nilsson Ruotsista ja MEP Riikka Manner Suomesta.

Seminaari houkutteli paikalle suuren joukon kuulijoita erityisesti pohjoisen harvaan asutuilta alueilta. Euroopan parlamentin tiloissa järjestetyssä seminaarissa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja alueellisen yhteistyön roolista ja älykkään erikoistumisen tärkeydestä alueellisen kehittymispotentiaalin tiedostamisessa. Lisäksi kuulijoille tarjottiin esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja aiemmista hyvistä kokemuksista, joiden kautta hankittua tietoa alueet voisivat käyttää tulevaisuuden projekteissa ja kehitystyössä.

Kaikki puhujat olivat yksimielisiä pohjoisen harvaan asuttujen alueiden kehityspotentiaalista heikkouksista huolimatta. Tutkija Alexandre Dubois esitteli NordRegio-instituutin alaisuudessa toteutetun GEOSPECS-tutkimusprojektin löydöksiä. Tutkimuksen mukaan NSPA-alueet tarjoavat EU:lle hyviä esimerkkejä menestyksellisestä kehittymisestä ja yhteistyöstä heikkouksista huolimatta. Dubois myös muistutti, kuinka nykyinen aluepolitiikka keskittyy heikkouksien paikkaamisen sijaan kasvuun ja kestävään kehitykseen, mikä olisi hyvä muistaa myös NSPA-alueilla rahoitusta haettaessa.

Katja Reppel, johtaja DG Region älykkään kasvun osastolta, kannusti alueita löytämään vahvuutensa ja alansa, joilla ne voisivat erikoistua EU:n älykkään erikoistumisen aloitteen mukaisesti. Hänen mukaansa nykyaikana innovaatioiden on palveltava paikallisia markkinoita ja yhteistyön lisäksi alueiden on uskallettava olla myös erilaisia. Lisäksi yksittäiset henkilöt ja pienet yritykset voivat olla yhtä innovatiivisia tai jopa innovatiivisempia kuin isot yritykset. Reppel esitteli myös viimeisimmän innovaatioiden tulostaulukon, jonka avulla hän halusi osoittaa kuulijoille, kuinka hyvin suurin osa pohjoisen harvaan asutuista alueista on jo pärjännyt vertailussa muihin alueisiin. Reppelin mukaan alueiden olisi tärkeää miettiä millä tavoin ne voisivat erottua joukosta ja kääntää heikkoudet vahvuuksiksi. Aiemmat menestykselliset projektit Pohjois-Ruotsista ja Suomesta osoittavat, että alueilla on potentiaalia älykkääseen erikoistumiseen ja kehitykseen.

Seminaarin lopuksi molemmat parlamentaarikot esittivät toiveen siitä, että rajat ylittävä alueellinen yhteistyö jatkuisi menestyksekkäästi myös tulevaisuudessa. He myös esittivät huolensa viimeaikaisten rahoitusneuvottelujen kariutumisesta, mutta uskoivat aiempien hyvien kokemuksien ja esimerkkien parantavan pohjoisten alueiden asemaa rahoitusneuvotteluissa ja ohjelmapaketteja suunniteltaessa. Sekä puhujat että kuulijat olivat yksimielisiä siitä, että rahoitusneuvotteluista olisi pian saatava konkreettisia suuntaviivoja, jotta ohjelmasuunnitelmia voitaisiin tarkentaa ja projekteja suunnitella rauhassa jatkuvan epävarmuuden sijaan.

Seminaaria edeltävänä päivänä NSPA-verkoston edustajat tapasivat komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston varajohtajan Normunds Popensin kollegoineen. Tapaamisessa verkosto luovutti komission edustajille meneillään olevia monivuotisia rahoituskehysneuvotteluja koskevan positiopaperin, jossa korostetaan NSPA:n kannalta tärkeitä tavoitteita muun muassa harvaan asuttujen alueiden erityisrahoituksen ja alueellisen yhteistyön rahoituksen riittävän tason säilyttämisen suhteen.

Lisätietoa:
Seminar on EU Cohesion Policy in the NSPA
The NSPA view on the EU Multi-Annual Financial Framework negotiations
NSPA position on the EU Multi-Annual Financial Framework negotiations

Arkisto

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012
Takaisin ajankohtaisiin