COST - Eurooppalaista yhteistyötä tieteen ja tekniikan tutkimuksessa


COST-ohjelmalla pyritään tukemaan erityisesti nuorten tutkijoiden ja uusien tutkimusryhmien verkostomaista yhteistyötä uusilla tieteen ja teknologian osa-alueilla Euroopassa. Ohjelma tarjoaa yhteistyön johtamisen kokous- ja sihteeristöpalveluja, korvaa kokousten osallistumiskuluja, rahoittaa nuorten tutkijoiden lyhytaikaisia vierailuja sekä tukee yhteisten tutkimustulosten julkistamista. Ohjelma ei rahoita tutkimusta, vaan tutkimustoimien rahoitus täytyy tulla muista lähteistä.

COST-toimia voidaan toteuttaa tutkijoiden esittämistä aiheista kaikilta tieteen ja teknologian aihealueilla. Toimissa korostetaan poikkitieteellisyyttä ja verkostoitumista. COST-toimet rahoitetaan Horisontti 2020-ohjelmasta

Yleensä hankkeet ovat kestoltaan noin neljä vuotta. Hankkeissa täytyy olla osallistujia vähintään viidestä COST-toiminnan jäsenmaasta (Euroopan unionin jäsenmaat, Bosnia-Hertsegovina, Islanti, Makedonia, Norja, Serbia, Sveitsi ja Turkki sekä Israel).

Toimintaa ohjaavat ohjelmaan liittyneiden maiden edustajat. Hankkeiden hallinnoinissa avustaa Euroopan tiedesäätiön (ESF) alainen COST-toimisto. Suomen COST-edustaja on teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes.

Lisätietoa:
COST-ohjelman kotisivut
COST-ohjelma Tekesin sivuilla