EU:n terveysalan toimintaohjelma


EU:n kolmannessa terveysalan toimintaohjelmassa lujitetaan talouskasvun ja terveen väestön välisiä yhteyksiä aikaisempaa laajemmin ja suuntaudutaan toimiin, joilla on saavutettavissa selkeä EU:n tason lisäarvo.

Ohjelmalla on neljä tavoitetta:

  • Yhteisten työkalujen ja mekanismien kehittäminen EU-tasolla: tarkoituksena edistää innovatiivisia ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä
  • Lääketieteellisen asiantuntemuksen ja tiedon saatavuuden lisääminen yli rajojen
  • Kustannustehokkaiden tupakoinnin, alkoholin väärinkäytön, lihavuuden ja HIV/AIDSin ehkäisyyn liittyvien validioitujen käytäntöjen kartoittaminen, levittäminen ja käyttöönoton edistäminen
  • Rajat ylittäviin terveysuhkiin varautumiseen ja koordinointiin liittyvien yhteisten toimintatapojen kehittäminen

Ohjelman budjetti kaudelle 2014-2020 on 449 394 miljoonaa euroa.

Lisätietoa:
Komission Health programme -sivut
Ohjelma-asetus
Ohjelman tiivistelmä