LIFE- ohjelma


LIFE -ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on tukea ympäristön- ja luonnonsuojelun toteutumista kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä hidastaa ilmastonmuutosta. Nykyisen ohjelmakauden LIFE -ohjelma on entistä ohjelmaa yksinkertaisempi ja joustavampi. Ohjelmakaudella myös ilmastotoimien budjettia on merkittävästi kasvatettu. LIFE -ohjelman budjetti nykyisellä toimintakaudella on 3,4 miljardia euroa.

LIFE jakautuu kahteen alaohjelmaan ja niiden alla kolmeen osa-alueeseen:

  • Ympäristö-ohjelma
  1. Ympäristö ja resurssitehokkuus
  2. Luonnon monimuotoisuus
  3. Ympäristöhallinta ja -tieto
  •  Ilmastotoimet-ohjelma: 
  1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen
  2. Ilmastomuutokseen sopeutuminen
  3. Ilmastohallinto- ja tieto.

Projekteissa on yleensä 2–6 kumppania, mutta yksikin riittää.  Eurooppalaisten kumppaneiden mukana olo ei ole välttämätöntä, mutta projekteilla oletetaan kuitenkin tuotettavan eurooppalaista lisäarvoa. Kumppanit ovat yleensä yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kuntia, ELY-keskuksia jne. Hakemukset jätetään Suomen ympäristöministeriöön, joka lähettää parhaat hakemukset Euroopan komission arvioitavaksi.

Lisätietoa:
Työohjelma vuosille 2014-2017
LIFE -ohjelma komission sivuilla

Hanke-esimerkkejä Suomesta:
Yleiskatsaus LIFE-rahoitukseen Suomessa
LIFE to KOLI - Kansallispuiston metsien ja niittyjen ennallistaminen