Erasmus+: Usein kysytyt kysymykset

1. Mitkä maat voivat osallistua Erasmus+ -ohjelmaan?
Erasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua:
- EU-jäsenvaltiot
- Liittymässä olevat maat ja ehdokasmaat
- EU:n naapurivaltiot, jotka ovat solmineet kahdenkeskisen sopimuksen EU:n kanssa
- Euroopan vapaakauppa-alueen (EFTA) maat ja Sveitsi.
Tarkka lista löytyy Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

2. Mitä Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan?
Erasmus+ -ohjelmalla pyritään eurooppalaisen liikkuvuuden, opiskelun ja työskentelyn, parhaiden käytäntöjen ja eurooppalaisen yhteistyön kehittämiseen. Erasmus+ on avoin opiskelijoille, opettajille, vapaaehtoistyöntekijöille, nuoriso-ohjaajille ja urheilussa 'ruohonjuuritasolla' toimiville. Erasmus+ -ohjelmalla voidaan tukea myös kumppanuuksia oppilaitosten, nuorisojärjestöjen, yritysten, paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä sekä uudistaa koulutusjärjestelmiä ja edistää innovointia, yrittäjyyttä ja työllistyvyyttä. Urheilun saralla pyritään tukemaan eurooppalaista urheilua, rajat ylittävää yhteistyötä, eurooppalaisia urheilutapahtumia sekä urheilun ja työn/opiskelun yhdistämistä.

3. Kuka voi hakea Erasmus+ -rahoitusta?
Erasmus+ -ohjelmassa hakijana voi toimia ainoastaan  hakukelpoinen organisaatio, esimerkiksi oppilaitos tai järjestö. Poikkeuksen muodostaa nuorisosektori, jossa hakijana voi toimia myös nuorten ryhmä.

4. Miten Erasmus+ -rahoitusta haetaan?
Ohjelmassa on vuosittainen haku; hakuajat vaihtelevat toimesta riippuen.
Valtaosaa ohjelman toiminnoista hallinnoidaan kansallisesti. Suomessa kansallisesta toimeenpanosta vastaa  kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Osaa ohjelman toiminnoista hallinnoi kuitenkin keskitetysti Brysselissä koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA). Keskitetysti hallinnoitavia toimia ovat urheilutoiminnot, tieto- ja osaamisyhteenliittymät, kolmansien maiden kanssa toteutettavat kapasiteetinvahvistamishankkeet, yhteiset maisteritutkinnot sekä Jean Monnet -toimet.

5. Mitä tarkoittavat 'Knowledge Alliances' -  ja 'Sector Skills Alliances' -hankkeet?
Knowledge Alliances eli tietoyhteenliittymätoimilla  kehitetään innovatiivista yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten välillä.

Sector Skills Alliances eli osaamisyhteenliittymä  toimilla  puolestaan edistetään kumppanuuksia ammatillisen koulutuksen organisaatioiden ja tiettyjen sektoreiden välillä, jotta voidaan vastata näiden alojen osaamistarpeisiin ja vahvistaa koulutuksen työelämävastaavuutta.

Yhteenliittymätoimien tavoitteena on lisätä koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä, jonka avulla korkeakoulut, koulutuksen järjestäjät ja yritykset voivat edistää innovointia ja yrittäjyyttä sekä kehittää opetussuunnitelmia ja tutkintoja kysyttyjen ja tarjottujen osaamisen ja taitojen epäsuhdan korjaamiseksi.

Lisätietoa:
Erasmus+ -ohjelmaopas