Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF)


Euroopan taloudellinen hyvinvointi edellyttää älykkäitä, kestäviä ja yhteenliitettyjä liikenne-, energia- ja digitaalisia verkkoja.

Verkkojen Eurooppa -kokonaisuus (Connecting Europe Facility, CEF), jakaantuu kolmeen pääsektoriin: TEN-T (liikenne), TEN-EN (energia) sekä TEN-TELE (tietoliikenne). Hanketuen lisäksi Verkkojen Eurooppa -ohjelmassa on erillinen rahoitusinstrumentti yritysten rahoitusriskin jakamiseksi. Tärkeimpiin infrastruktuureihin kohdennetut investoinnit auttavat luomaan työpaikkoja ja edistämään Euroopan kilpailukykyä aikana, jona sitä eniten tarvitaan.

"Verkkojen Eurooppa" -välineestä rahoitetaan hankkeita, joilla rakennetaan puuttuvia yhteyksiä Euroopan energia-, liikenne ja digitaaliseen runkoverkostoon. Näin edistetään puhtaampia liikennemuotoja ja ultranopeita laajakaistayhteyksiä, helpotetaan uusiutuvan energian käyttöä Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti ja kehitetään Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään suuntaan. Lisäksi energiaverkoille myönnettävä rahoitus auttaa integroimaan energian sisämarkkinoita edelleen, vähentämään EU:n energiariippuvuutta ja parantamaan energian toimitusvarmuutta.

Verkkojen Eurooppa -välineen käytännön toteutusta hallinnoi INEA (Innovation and Networks Executive Agency).

Lisätietoa:
Verkkojen Eurooppa komission sivuilla
Verkkojen Eurooppa INEA:n verkkosivuilla