Työllisyyttä ja sosiaalisia innovaatioita koskeva EU-ohjelma (EaSI)


Työllisyyttä ja sosiaalisia innovaatioita koskeva Euroopan unionin ohjelma (EU programme for Employment and Social Innovation, EaSI) perustuu kolmeen jo edellisellä ohjelmakaudella käytössä olleeseen rahoitusvälineeseen, joiden toiminta integroituu ja kattavuus laajenee:

  • Progress-ohjelma (edistää työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta)
  • EURES (Euroopan työnvälityspalvelu)
  • Progress-mikrorahoitusjärjestely

Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2014–2020 on noin 920 miljoonaa euroa.

Ohjelman tavoitteet
 
- Tuetaan ohjelman tavoitteiden toteutumista EU- ja kansallisella tasolla liittyen työllisyys- ja sosiaaliasioihin ja sosiaaliseen osallistamiseen
- Tuetaan riittävien sosiaaliturvajärjestelmien ja hyvän työmarkkinapolitiikan kehitystä
- Uudistetaan EU lainsäädäntöä ja taataan sen tehokas käyttöönotto
- Lisätään pienten yritysten ja haavoittuvien ryhmien mikrorahoituksen määrää ja saatavuutta
- Tuetaan työvoiman liikkuvuutta kehittämällä avoimia työmarkkinoita
- Lisätään sosiaalisten yritysten mikrorahoituksen määrää ja saatavuutta

Ohjelman toimenpiteet:

- Huomioidaan helposti haavoittuvat ryhmät kuten nuoret
- Edistetään sukupuolten tasa-arvoa
- Estetään syrjintää
- Edistetään korkealaatuista ja kestävää työskentelyä
- Taataan riittävä sosiaaliturva
- Estetään pitkäaikaistyöttömyyttä
- Estetään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä

Lisätietoa:
EaSI komission sivuilla
Hanke-esimerkki edelliseltä ohjelmakaudelta