Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma


Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma (Rights, Equality and Citizenship Programme) pyrkii edistämään ja suojelemaan Euroopan unionin kansalaisten oikeuksia ja vapauksia. Ohjelman tavoitteena on vähentää esimerkiksi sukupuoleen tai etniseen alkuperään liittyvää syrjintää, ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, suojella lasten oikeuksia sekä edistää EU:n kansalaisten ja kuluttajien oikeuksia. Uuden ohjelman budjetti kaudelle 2014-2020 on 439 miljoonaa euroa.


Lisätietoa:
Perusoikeus-, tasa-arvo ja kansalaisuusohjelma