Luova Eurooppa: Usein kysytyt kysymykset


1. Voiko yksittäinen henkilö hakea rahoitusta Luova Eurooppa -ohjelmasta?
Yksittäinen henkilö ei voi hakea rahoitusta, mutta noin 250 000 yksittäistä taiteilijaa ja kulttuurialan ammattilaista tulee saamaan rahoitusta erilaisten hakukelpoisten luovien, kulttuuri- ja audiovisuaalialan organisaatioiden ja yritysten kautta.

2. Miten rahoitusta haetaan?
Luova Eurooppa -ohjelmaa hallinnoi koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA), joka vastaa vuosittaisten hakukierrosten järjestämisestä. Virasto valitsee tuettavat hankkeet riippumattoman asiantuntijaraadin avulla.  Valintaprosessi hakemuksen jättämisestä rahoituspäätöksen saamiseen kestää tukimuodosta riippuen 4–6 kuukautta.

3. Kuinka Luova Eurooppa -ohjelma eroaa aiemmista Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -ohjelmista?
Luova Eurooppa kokoaa aiemmat erilliset rahoitusmekanismit yhdeksi yhteiseksi kulttuuri- ja luovien alojen rahoitusohjelmaksi. Uusi ohjelma kuitenkin vastaa audiovisuaalisen ja muiden kulttuuri- ja luovien alojen erityishaasteisiin erillisten kulttuuri- ja media-alaohjelmien kautta. Media Mundus -ohjelma, jonka tarkoituksena oli tukea eurooppalaisten ja kansainvälisten kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä sekä eurooppalaisten elokuvien kansainvälistä levittämistä, on integroitu osaksi media-alaohjelmaa.

4. Millaisiin haasteisiin Luova Eurooppa -ohjelma vastaa?
Yksi suurimmista luovan alan kohtaamista haasteista Euroopassa on markkinoiden hajautuneisuus, joka johtuu erityisesti kulttuurien ja kielten moninaisuudesta. Kulttuurien moninaisuus on Euroopan rikkaus, mutta sen myötä kirjailijoiden, elokuva- ja teatterialan sekä muusikoiden on vaikea tavoittaa yleisöä oman maansa ulkopuolelta. Luova Euroooppa -ohjelma pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen esimerkiksi medialukutaitoon liittyviä aloitteita sekä erilaisia interaktiivisia ratkaisuja.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä löytyy Luova Eurooppa -ohjelman kotisivuilta.