Kansalaisten Eurooppa (Europe for Citizens)


Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta ja rohkaisevat kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon ja Euroopan unionin kehittämiseen.

Ohjelman tavoitteena on edistää tietämystä Euroopan historiasta, suvaitsevaisuutta ja rakentaa monimuotoista ja monikulttuurista Eurooppaa sekä parantaa eurooppalaisten toimielimien ja osallistujamaiden kansalaisten, kuntien ja kansalaisjärjestöjen keskinäistä vuorovaikutusta.

Hankkeisiin voivat osallistua
  •paikalliset ja alueelliset viranomaiset
  •ajatushautomot
  •erilaiset järjestöt (ammatti- kulttuuri-, nuoriso-, liikuntajärjestöt)
  •koulutus- ja tutkimusjärjestöt

Rahoitusohjelman budjetti vuosille 2014 - 2020 on 186 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
CIMO 
Kansalaisten Eurooppa komission sivuilla