JTI Bio-based Industries Consortium


Euroopan komission ja teollisuuden yhteiset teknologia-aloitteet (Joint Technology Initiatives, JTI) ovat jo vuosien ajan toteuttaneet yhteisrahoituksella vaativia tutkimus- ja innovaatioprojekteja. Yksi näistä on ns. Bio-based Industries Consortium (BBI).

Bio-based Industries-konsortiolla on Komission mandaatti toiminnalleen vuoteen 2024 saakka, johon mennessä tavoitteena on rahoittaa Komission ja teollisuuden yhteisrahoituksen kautta projekteja n. 3,7 miljardilla eurolla. Hakuperiaatteet noudattelevat pääpiirteissään Horisontti 2020-ohjelman sääntöjä.

Bio-based Industries-konsortion suomalaisjäseniä ovat tällä hetkellä Metsä Group, Kemira, UPM ja Stora Enso. Konsortion jäsenet osallistuvat mm. teknologia-aloitteen strategian ja työohjelmien laadintaan.

Lisätietoa:
Bio-based Industries -konsortion verkkosivut