Horisontti 2020 -ohjelman pk-instrumentti


Kaikki Horisontti 2020 -ohjelman haut ovat avoimia pk-yrityksille. Tämän lisäksi pk-yrityksille  on ohjelmassa myös oma, markkinalähtöinen kolmivaiheinen instrumentti, jonka vaiheet ovat:

  • Vaihe 1: Konsepti ja toteutettavuudenarviointi
  • Vaihe 2: Tutkimus ja kehitys, demonstrointi, markkinareplikointi
  • Vaihe 3: Kaupallistaminen
    • hankkeet voivat käsittää tutkimus- ja kehitystyötä, demonstrointia tai esim.  markkinapilotointia 
    • projektien päätyttyä mahdollisuus hyödyntää Horisontti 2020 -ohjelman pääoma- ja lainainstrumentteja

Instrumentin kautta tuetaan  innovatiivisia, kaikkien alojen pk-yrityksiä, joilla on suuri kasvu- ja kehityspotentiaali ja tahto kansainvälistyä. Jopa yksittäisiä yrityksiä voidaan tukea, tavoitteena tuotteiden tai palveluiden kaupallistaminen projektin tuloksena. Jos projektissa tehdään tutkimusta, tutkimuspalvelut on mahdollista ulkoistaa.

Tukea tarjotaan yritykselle innovaatioketjun kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan edellytykset ja tehdään markkinatutkimusta sekä arvioidaan tuotteen/palvelun tekninen ja kaupallinen potentiaali. Tähän myönnetään EU-rahoitusta lump sum -muotoisena noin 50 000 euroa, ja hankkeen tulisi olla pituudeltaan noin kuusi kuukautta.

Toisessa vaiheessa tuotetta/palvelua testataan, tavoitteena markkinoille päätyminen. Toisessa vaiheessa EU-rahoituksen osuus on 1-2,5 miljoonaa euroa, mutta enintään 70 % hankkeen kokonaiskuluista. Toisessa vaiheessa hankkeiden tulisi olla kestoltaan 1-2 vuotta. Kaupallistamisvaiheeseen ei ole tarjolla suoraa rahoitusta vaan siihen on tarjolla tukipalveluita  sekä matalan kynnyksen laina- ja pääomajärjestelyjä.

Kun pk-yritys on menestyksellisesti päässyt yhden vaiheen yli, se voi hakea rahoitusta seuraavalle vaiheelle. Yrityksen on mahdollista hakea myös suoraan toiseen vaiheeseen, mutta tällöin yrityksellä on oltava valmiina selkeä ja tavoitteellinen toimintasuunnitelma. Prosessissa yritystä tukee Suomessa Enterprise Europe Network-verkosto erityisen mentorointivälineen avulla.

Horisontti2020 pk-instrumentin haut ovat jatkuvasti avoinna. Rahoitettavat hankkeet valitaan aina heti cut off-päivien jälkeen.

Cut off-päivät ovat vuosille 2016-2017 ovat:

1. vaihe:                             2. vaihe:
24.02.2016                       03.02.2016
03.05.2016                       14.04.2016
07.09.2016                       15.06.2016
09.10.2016                       13.10.2016
15.02.2017                       18.01.2017
03.05.2017                       06.04.2017
06.09.2017                       01.06.2017
08.11.2017                       18.10.2017


Lisätietoa:

Horisontti 2020 pk-instrumentti komission sivuilla

Työohjelma 2016-2017