Fast Track to Innovation


Yksi Horisontti 2020 -ohjelman uutuuksista on Fast Track to Innovation -instrumentti (FTI), jota pilotoidaan 2015-2016. Instrumentin tavoitteena on nopeuttaa idean kehittymistä markkinakelpoiseksi tuotteeksi ja lisätä teollisuuden ja pk-yritysten osallistumista Horisontti 2020-hankkeisiin.

FTI-instrumentilla tuetaan innovaatiohankkeita, jotka liittyvät Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT)-ohjelmaan tai yhteiskunnalliset haasteet -pääpilariin. FTI- pilotissa pyritään siihen, että hakuajan päättymisen ja rahoituksen myöntämisen välinen aika olisi korkeintaan kuusi kuukautta. Pilotissa rahoitetaan markkinalähtöisiä hankkeita, jotka toimivat pienillä, 3-5 partnerin konsortioilla. Tavoitteena on rahoittaa innovatiivisia ideoita, joiden voisi muuten olla vaikea löytää rahoitusmahdollisuutta.

Lisätietoa:

Fast Track to Innovation Pilot