Eurostars2


Eurostars 2 -ohjelma tukee tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä rahoittamalla niiden markkinasuuntautunutta, ylikansallista tutkimusta. Päämääränä on:

  • edistää tutkimusta tekevien pienten ja keskisuurten yritysten markkinasuuntautunutta ylikansallista tutkimustoimintaa uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien ja palveluiden tuomiseksi markkinoille erityisesti yrityksissä, joilla ei ole aiempaa kokemusta ylikansallisesta tutkimuksesta 
  • edistää eurooppalaisen tutkimusalueen toteutumista ja kehittää tutkimusta tekevien eurooppalaisten pk-yritysten julkisen rahoituksen saatavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta koordinoimalla, yhdenmukaistamalla ja synkronoimalla kansallisia rahoitusmekanismeja.

Ohjelmasta rahoitetaan tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä, jotka investoivat vähintään 10 % liikevaihdostaan tai kokoaikavastaavistaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. EU osallistuu Eurostars-ohjelman rahoittamiseen maksamalla rahoitusosuuden, joka on enintään kolmanneksen osallistuvien maiden toteutuneista rahoitusosuuksista. Toisen osan julkisesta rahoituksesta Suomessa tarjoaa Tekes, joka on menneinä vuosina rahoittanut projektien suomalaisia osallistujia viidellä miljoonalla eurolla vuodessa. Eurostars-ohjelmaa toteutetaan hyödyntämällä erityistä täytäntöönpanorakennetta, Eurekan sihteeristöä, joka vastaa ehdotuspyyntöjen organisoinnista, tukikelpoisuuskriteereiden, vertaisarviointien ja hankevalinnan tarkistamisesta, hankkeiden seurannasta ja unionin rahoitusosuuden kohdentamisesta.

Osallistujia Eurostars-projekteissa tulee olla vähintään kahdesta Eurostars-ohjelmassa mukana olevasta maasta, ja osallistuvan pk-yrityksen tulee vastata vähintään puolesta projektikustannuksista. Eurostars-ohjelmaan voi hakea rahoitusta miltä tahansa sektorilta. Kaikkien projektiin osallistuvien toimijoiden rahoituksen varmistuttua projektit käynnistyvät nopeasti. Projektit ovat enintään kolmivuotisia, ja tulosten odotetaan olevan markkinoilla parissa vuodessa projektin päätyttyä. Lähellä markkinoita toimivissa Eurostars-projekteissa pk-yritykset kehittävät tuotteita, prosesseja ja palveluja yhdessä tai yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja/tai suurten yritysten kanssa. Eurostars-ohjelmaan osallistumisen myötä tuloksista syntyy nopeutetusti yritysten liiketoimintaa. Projektihakemusten evaluointi tapahtuu seuraavan kaavion mukaisesti:

Suomessa rahoitettiin vuosien 2007-2013 ohjelmakaudella 37 Eurostars-projektia. Projektia suunnittelevan pk-yrityksen kannattaa ottaa yhteyttä TEKESin Suomen EUREKA-projektikoordinaattoriin Tom Warrakseen


Lisätietoa:
Eurostars-nettisivut
Eurostars Tekesin sivuilla