COSME


COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) -ohjelma on yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma vuosille 2014-2020. Sen tavoitteena on parantaa pk-yritysten rahoituksen saantia pääoma- ja velkarahoituksen muodossa, pääsyä markkinoille (erityisesti unionin sisällä mutta myös globaalilla tasolla Enterprise Europe Networkin avulla), edistää unionin yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden toimintaedellytyksiä sekä yrittäjyyttä ja yrittäjyyskulttuuria. Näihin tavoitteisiin pyritään seuraavilla keinoilla:

- pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia parannetaan
- helpotetaan pk-yritysten pääsyä markkinoille, erityisesti EU:n sisällä mutta myös globaalisti
- luodaan paremmat olosuhteet yritysten perustamiselle ja kasvulle
- tuetaan yrittäjiä tukemalla kouluttautumista, parantamalla yritysten toimintaympäristöä ja tukemalla erityisiä ryhmiä kuten nuoria, vanhoja ja naisyrittäjiä.

COSME-ohjelman budjetti vuosille 2014-2020 on 2,3 miljardia euroa.

Lisätietoa:
COSME-ohjelman verkkosivut