Suomessa saatavilla olevat EU:n rahoitusinstrumentit vuosille 2014-2020


Linkkien takaa löydät lisätietoa kustakin rahastosta. Toimistomme pyrkii pääasiassa vastaamaan Itä- ja Pohjois-Suomen alueen hanketoimijoiden erillisrahastoihin liittyviin kysymyksiin, muissa tilanteissa ohjaamme tarvittaessa sopivamman asiantuntijan puoleen.

Erillisrahastoissa ei pääsääntöisesti ole maakohtaista budjettia, eli jäsenmaat kilpailevat hankkeista keskenään. Aluekehityksen ja Euroopan alueellisen yhteistyön alla olevat rahoitusinstrumentit sisältävät taas pääsääntöisesti Suomelle valmiin budjettikehyksen.

Kumppaneita EU-hankkeita varten voi etsiä muun muassa eri verkostojen kautta. Tällaisia ovat muun muassa  European Regions Research and Innovation Network ERRIN.

Suoraan komissiosta myönnettävät erillisrahastot teemoittain:
Alueiden kautta (liitot, ELY:t, (ministeriöt)) myönnettävät rahastot:

AluekehitysOsin alueiden, osin komission ja osin ylikansallisten sihteeristöjen kautta myönnettävät rahastot:

Euroopan alueellinen yhteistyö
(European Territorial Co-operation ETC)


Euroopan ulkosuhderahastot
EU:n ja Venäjän kahdenvälinen yhteistyö
EU:n Kaupunkipoliittinen Rahasto


 
Ylläolevista linkeistä löydät tarvitsemasi erillisrahaston joko teemoittain tai suoraan rahastolistauksen kautta.