Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 20.1.2017

EU:n terveysohjelman vuoden 2017 työohjelma hyväksytty

EU:n terveysohjelman vuosittainen työohjelma on hyväksytty 26.1.2017. Vuosittaisten työohjelmien tavoitteena on toimeenpanna EU:n kolmatta terveysohjelmaa vuosille 2014–2020. Terveysohjelman päätavoitteena on edistää EU-kansalaisten terveyttä ja terveitä elintapoja, suojella kansalaisia ylirajaisilta terveysuhkilta, kehittää tehokkaita ja kestäviä terveysinnovaatioita sekä edistää kansalaisten pääsyä laadukkaan terveydenhuollon piiriin. Kolmannen terveysohjelman vuosittaiset työohjelmat ovat komission pääasiallinen keino toteuttaa EU:n terveysstrategiaa. Vuosiohjelman budjetti on noin 64,5 miljoonaa euroa terveysohjelman kokonaisbudjetti ollessa 449,4 miljoonaa euroa.

Nyt hyväksytty työohjelma määrittää rahoitusmekanismit ja prioriteettialueet tulevalle vuodelle. Helmikuun aikana avautuu kaksi rahoitushakua CHAFEAn (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) kautta seuraavilla teemoilla:

1.       Call for proposals for project proposals under priority topic  "Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease prevention in health and educational settings"

2.       Call for proposals for Framework Partnership Agreement proposals for Operating grants, as financial contribution to the functioning of non-governmental bodies and covering the last four years of the 3rd Health Programme, 2018-2021

Hakuihin voivat osallistua EU-jäsenmaiden lisäksi tahot Islannista, Norjasta, Serbiasta ja Moldovasta. Organisaatiot muista kuin edellä mainituista maista voivat osallistua vain yhteistyökumppaneina. Haku tapahtuu vain EU:n sähköisen hakuportaalin kautta (linkki alla) ja niihin sovelletaan yleisiä EU-rahoituksen sääntöjä. Lisätietoja hauista, hakuehdoista ja vuosiohjelmasta löydät alla olevista linkeistä.

Lisätietoja:

Vuosiohjelma 2017

Tietoa hauista

Hakuportaali