Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 25.1.2017

Euroopan investointirahasto allekirjoitti ensimmäiset pk-yritysaloitteen takaustoimet Suomessa ja etsii lisää rahoitusta välittäviä pankkeja
 

Euroopan investointipankkiryhmään kuuluva Euroopan investointirahasto (EIR) on yhdessä Euroopan komission ja Suomen hallituksen kanssa tehnyt sopimuksen, joka tähtää talouskasvun vauhdittamiseen helpottamalla pk-yritysten lainansaantia. Rahoitusvälineen ansiosta useat pk-yritykset pääsevät hyödyntämään alhaisia lainakorkoja, pidempiä erääntymisaikoja sekä kevyempiä vakuusvaatimuksia. Lisäämällä luotonantoa reaalitaloudelle pyritään stimuloimaan talouskasvua ja luomaan uusia työpaikkoja Suomeen.  Pk-yritysaloite rahoitetaan koheesiopolitiikan varojen ja Suomen kansallisen talousarvion lisäksi Horisontti 2020-ohjelman sekä Euroopan investointipankkiryhmän resursseilla.

EIR allekirjoitti ensimmäiset pk-yritysaloitteen takaustoimet Suomessa Ålandsbankenin, Osuuspankin ja Oma Säästöpankin kanssa. Näiden sopimusten myötä yli 800 suomalaisen pk-, mikro- ja startup-yrityksen rahoitusmahdollisuuksien odotetaan paranevan. Lisäksi sopimusten arvioidaan kattavan yli puolet (220 milj.) aloitteen 400 miljoonan euron rahoitustavoitteesta. Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan tärkeä aspekti tämän kaltaisen monipuolistavan rahoitusmahdollisuuden toteuttamisessa on myös byrokratian väheneminen kohdeyrityksissä verrattuna suoriin avustuksiin.

EIR on julkaissut avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön, jonka välityksellä haetaan ja valitaan rahoitusta välittäviä pankkeja. Kyseinen haku päättyy 31.3.2017. Kun pankit on valittu ja sopimukset investointirahaston kanssa allekirjoitettu, voidaan rahoitusmahdollisuuksien tarjoaminen pk-yrityksille aloittaa. Lisätietoja jo toiminnassa olevista rahoitusmahdollisuuksista löydät alla olevista linkeistä.

Lisätietoja:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

EIF:n yhteistyöpankit Suomessa

Call for Expression of Interest

EIF: The SME Initiative Finland