Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Raaka-aineet | 10.11.2014

SUMILCERE -hankkeen päätöskonferenssi joulukuussa Brysselissä

Barentsin alue tarjoaa tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia kaivannaisalalla. Kaivokset tuovat alueille kaivattuja investointeja edistäen työllistymistä sekä alueiden kehitystä. Samanaikaisesti on varmistettava kaivosteollisuuden ja muiden elinkeinojen toimiva rinnakkaiselo. Barentsin alueella käydään jatkuvaa keskustelua kaivostoimintaan liittyvien talous-, ympäristö-, yhteiskunta- ja kulttuurinäkökulmien yhteensovittamiseksi.

Tähän teemaan liittyen järjestetään Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisosissa toteutetun ja Lapin yliopiston koordinoiman "Sustainable mining, local communities and environmental regulation in Kolarctic area" (SUMILCERE) -hankkeen loppukonferenssi Brysselissä 2. joulukuuta. Vuoden 2013 alussa käynnistyneen kestävään kaivostoimintaan, paikallisiin yhteisöihin ja ympäristösääntelyyn keskittyvän hankkeen tavoitteena on ollut muun muassa tukea julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kaivannaisalan eri osa-alueilla. Joulukuussa järjestettävässä loppukonferenssissa keskustellaan kestävästä kaivostoiminnasta eri näkökulmista sekä esitellään hankkeen tuloksia.

Lisätietoa:
Tapahtumakutsu ja tietoa hankkeesta
Tapahtuman ohjelma
Ilmoittautumislomake