Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Raaka-aineet | 12.12.2014

Horisontti 2020 Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet -haasteen haut avoinna

Horisontti 2020 -ohjelman Yhteiskunnalliset haasteet -pilarin alle kuuluvan Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet -haasteen haut avautuivat keskiviikkona 10. joulukuuta. Haasteen kolme päätavoitetta ovat saavuttaa resurssi- ja vesitehokas ja ilmastonmuutosta hidastava talous ja yhteiskunta, luonnonvarojen ja ekosysteemien suojeleminen sekä raaka-aineiden kestävä saatavuus ja käyttö. Haasteeseen liittyvillä toimilla on tarkoitus edistää Euroopan kilpailukyvyn, raaka-aineturvan ja hyvinvoinnin parantamista.

Hakujen "Water Innovation: boosting its value for Europe", "Growing a low carbon, resource efficient economy with a sustainable supply of raw materials" ja "Waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials" alla avautuneita ehdotuspyyntöjä on yhteensä 27 kappaletta. Tarkempi listaus avautuneista ehdotuspyynnöistä löytyy Euroopan komission pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME) verkkosivuilta. Ehdotuspyyntöjen ensimmäisen vaiheen hakuaika loppuu 21. huhtikuuta 2015 klo 17:00 Brysselin aikaa.

Lisätietoja:
EASME:n verkkosivut
Erityisasiantuntija Emmi Kallio