Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 10.2.2017

Yhteisen ohjelmasuunnittelun aloitteen (JPI) More Years Better Lives (MYBL) kolmas hakukierros käynnissä 3.4.2017 saakka

Yhteisen ohjelmasuunnittelun More Years Better Lives - aloitteen kolmas hakukierros on avattu teemalla ŽAgeing and place in a digitising worldŽ.  Avautuneen kolmannen haun tavoitteena on löytää ratkaisuja vanhemman väestönosan terveyden tukemiseen ja edistämiseen sosiaalisen ja fyysisen ympäristön suunnittelun, oppimismahdollisuuksien sekä teknologisten ratkaisujen kautta. Yleisemmin MYBL-aloitteen tarkoituksena on kartoittaa ja löytää ratkaisuja yhteiskuntien demografisen muutoksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Vanhemmalla väestönosalla tarkoitetaan aloitteen yhteydessä kaikkia yli 50-vuotiaita kunnosta tai elämäntilanteesta riippumatta. Kyseinen ihmisryhmä kasvaa Euroopassa jatkuvasti ja elämän loppuvaiheen näkymät ovat kokonaisuudessaan muutoksentilassa. Tätä silmällä pitäen on syntynyt yleinen tarve ympäristön kehittämiselle ja oppimisen tukemiselle sekä teknologian käytön mahdollistamiselle ikäihmisten parissa. Avautunut haku etsii osallistavia, aktivoivia, kustannustehokkaita ja yksilölliset erot huomioonottavia teknologioita, jotka edistävät vähemmän aktiivisten ikäihmisten osallistumista laajemman yhteiskunnan toimintaan.

Hakukelpoisuuden edellytyksenä on vähintään kolme ja enintään seitsemän partneria kolmesta eri osallistuvasta maasta. Suomen lisäksi haussa ovat mukana seuraavat maat: Itävalta, Belgia, Kanada, Saksa, Italia, Espanja, Ruotsi ja Alankomaat. Haku on auki 3.4.2017 klo. 17.00 (CET) saakka. Suomessa aloitteen partnerina toimii Suomen Akatemia ja haettavaa rahaa on alustavasti käytettävissä 500 000 euroa. Lisätietoja hausta sekä tutkimusteemoista löytyy alla olevista linkeistä.

Lisätietoja:

JPI-MYBL: Ageing and place in a digitising world

Haun ohjeistus

Hakuportaali