Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 19.6.2017

eHealth Tallinn 2017: Health in the Digital Society. Digital Society for Health

Viron sosiaaliministeriö järjestää e-terveyteen ja -terveydenhuoltoon liittyvän konferenssin Tallinnassa 16.–18.10.2017 osana Viron puheenjohtajuuskautta Euroopan neuvostossa. Konferenssi keskittyy digitaalisten teknologioiden ja terveysdatan hyödyntämismahdollisuuksiin kansalaisten elämänlaadun parantamisessa sekä terveydenhuollon kehittämisessä. Tapahtumassa esitellään olemassa olevia digitaalisia terveysratkaisuja ja sekä jo käytössä olevia yksilölähtöisiä lähestymistapoja e-terveysratkaisuihin, joilla on kyetty luomaan lisäarvoa terveydenhoitojärjestelmissä. Konferenssi rakentuu kolmen pääteeman ympärille:

1.       Yksilölähtöisen e-terveyspalvelukysynnän luominen

2.       E-terveys arvolähtöisten ja kestävien sosiaali- ja terveyspalvelujen tukena

3.       E-terveys innovaatioiden ja taloudellisen kehityksen edistäjänä

Keskusteluissa tullaan käymään läpi kansalaisten suurempaa kontrollia ja parempaa pääsyä oman terveysdatansa äärelle, terveysdatan ylirajaisia näkökulmia sekä sen parempaa hyödyntämistä tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Lisäksi tapahtumassa kartoitetaan oikeiden olosuhteiden luomista yhteisille digitaalisille terveysmarkkinoille sekä niiden mukanaan tuomia haasteita.

Paikalle odotetaan EU-päätöksentekijöitä, jäsenmaiden sosiaali- ja terveysministereitä, potilasorganisaatioiden edustajia, kansallisia ja kansainvälisiä terveysalan yrityksiä, terveydenhoitoalan ammattilaisia sekä tutkimustahojen edustajia. Rekisteröityminen tapahtumaan alkaa piakkoin. Lisätietoja tapahtumasta löydät alla olevasta linkistä.

Lisätietoja:

Tapahtumasivu