Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 16.2.2017

Pk-yritysten kilpailukykyä edistäviin rahoitusinstrumentteihin keskittyvä workshop Brysselissä 14.3.2017

Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan komissio järjestävät pk-yritysten kilpailukykyä edistäviin rahoitusinstrumentteihin keskittyvän workshopin Brysselissä 14.3.2017. Tapahtuman tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisuus kuulla muiden jäsenvaltioiden ja alueiden kokemuksista sekä keskustella ohjelmankauden 2014–2020 EU:n rakennerahastojen rahoitusinstrumenteista, jotka tukevat ´Thematic Objective 3:n´ (TO3) tavoitteita pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi 2014–2020 ohjelmakaudella.

Alustavan ohjelman mukaan EIP:n ja jäsenvaltioiden asiantuntijat esittelevät kaksi casea, joista ensimmäinen käsittelee FOSTER TPE-PME (Fonds de Soutien aux Très petites Entreprises Régionales) -ohjelmaa Ranskassa ja toinen pk-yritysten rahoitusta Pohjois-Irlannissa. Tapahtuma on jatkoa fi-compass - temaattisten työpajojen sarjalle, joista ensimmäinen järjestettiin marraskuussa 2016. Paikalle odotetaan kaikista EU-maista jäsenvaltioiden johtavia rakennerahastojen asiantuntijoita sekä muita sidosryhmiä, jotka ovat tekemisissä TO3:n tavoitteiden kanssa. Rekisteröityminen tapahtumaan on tehtävä 3.3.2017 mennessä alla olevan linkin kautta. Paikkoja tapahtumaan on rajatusti. Lisätietoja tapahtumasta sekä alustavan ohjelman löydät alla olevista linkeistä.

Aika: 14.3.2017 klo. 9.30-16.30, Bryssel

Paikka: Hotel BLOOM!, Rue Royale 250, 1210, Brussels, Belgium (alustava)

Lisätietoja:

Tapahtumasivu

Alustava ohjelma

Ilmoittautuminen