Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 21.6.2017

Komissio aloittaa toimet pk-yritysten uusia määritelmiä koskien

Euroopan komissio on päättänyt aloittaa pk-yritysten määritelmien uudelleentarkastelun kesän jälkeen. Tällä hetkellä yli 100 relevanttia EU-säädöstä pohjautuu pk-yritysmääritelmille, joista päätettiin vuonna 2003. Neljäntoista vuoden aikana tarve uudelleentarkastelulle on kuitenkin tullut selväksi, sillä tänä aikana koko EU-alueella inflaatio on ollut yli 20 %, joka on vaikuttanut pk-yritysten rahavirtojen kynnysarvoihin merkittävästi. Euroopassa on myös noussut esiin uusia omistajuuden rakenteita, jotka eivät nykyisellään ole sovellettavissa pk-yrityskentällä, mutta jotka ovat relevantteja EU:n talouskehityksen kannalta (esim. yliopistojen spin-offit). Lisäksi jotkut yritykset välttävät toiminnan kasvattamista pk-yritysten etujen menettämisen pelossa. Pk-yrityksen määritelmät ovat hyödyllisiä monille kehitysorganisaatioille ja niiden kautta toimijoilla on mm. mahdollisuus päästä mukaan kohdennettuihin rahoitusohjelmiin.

Nyt aloitettujen toimien myötä on tarkoitus katsoa, kuinka hyvin nykyinen pk-yritysmääritelmä sopii käyttötarkoitukseensa ja tämän pohjalta tehdä selkeitä ja sovellettavissa olevia muutoksia lainsäädäntöön, jotta kaikkien relevanttien toimijoiden pääsy pk-yrityksille suunnattuihin etuihin ja säännöksiin mahdollistuu. Tarkoitus on myös etsiä keinoja, joilla estetään näiden etujen väärinkäyttöä. Tulevana syksynä komissio avaa avoimen sidosryhmäkonsultaation, johon toivotaan osallistumisia kaikilta pk-yrityskentän tahoilta. Konsultaation aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Pk-yritysten määritelmän käsikirja