Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 24.5.2017

Yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) väliarviointi

COSME on EU:n ohjelma, jolla edistetään pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kilpailukykyä vuosina 2014 – 2020 ja jonka budjetti on 2,3 miljardia euroa. Se tukee pk-yrityksiä neljällä eri alueella:

• rahoituksen saanti

• pääsy markkinoille

• yrittäjien tuki

• paremmat olosuhteet yritysten perustamiselle ja kasvulle.

Euroopan komissio on avannut yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevaan ohjelmaan (COSME) liittyvän konsultaation, joka on avoinna 10.5.2017 - 31.8.2017.

Konsultaatio on tarkoitettu erityisesti pk-yrityksille, pk-yritysten sidosryhmille sekä julkisille viranomaistahoille, mutta myös muut tahot ja yksityishenkilöt ovat tervetulleita osallistumaan konsultaatioon.

Komissio julkaisee yhteenvedon vastauksista kuulemisjakson päättymisen jälkeen. Tulokset otetaan huomioon laadittaessa COSME-väliarviointia.

Lisätietoja:

Yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) väliarviointi