Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 11.4.2017

ELAN-verkoston järjestämä uusiutuvan energian ja ICT-teknologian tapahtuma Buenos Airesissa 27.–28.6.2017

Euroopan ja Etelä-Amerikan välisten teknologiapohjaisten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen keskittyvä ELAN-verkosto (European & Latin American Technology Based Business Network) järjestää uusiutuvaan energiaan, ICT-tekonologiaan ja neljänteen teolliseen vallankumoukseen keskittyvän tapahtuman ´New technological businesses between Europe and Argentina to address challenges in Industry 4.0 and Renewable Energy´ 27.–28.6.2017 Buenos Airesissa Argentiinassa . ELAN-verkosto on toinen strateginen osa laajempaa ELAN-ohjelmaa (ELAN programme: European and Latin American Business Services and Innovation), jonka tavoitteena on kasvattaa ja monipuolistaa eurooppalaista taloudellista läsnäoloa Etelä-Amerikassa vastaamalla paikalliseen tietotaidon ja innovaatioteknologioiden kysyntään.

Tapahtuman fokusalueet uusiutuvan energian ja ICT-teknologian saralla on valittu Argentiinalle tärkeiksi katsottujen tulevaisuuden prioriteettien mukaisesti. Kaksipäiväisessä tapahtumassa:

·         Identifioidaan Argentiinan teknologiaan ja markkinoihin liittyviä haasteita

·         Järjestetään eurooppalaisia yritysesittelyjä, verkostoitumismahdollisuuksia sekä kahdenvälisiä matchmaking-tapaamisia

·         Ideoidaan ja kehitetään uusia teknologiapohjaisia businessmahdollisuuksia yhteisissä työpajoissa

Tapahtuman tavoitteena on uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen, paikallisten ja eurooppalaisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja syventäminen sekä olemassa olevien innovaatiotoimintojen vahvistaminen EU:n ja Etelä-Amerikan välillä.

Euroopasta paikalle odotetaan erityisesti yritysten, kehittämisorganisaatioiden ja hallinnon edustajia. Tapahtumassa on myös mahdollisuus tavata mm. Argentiinan suurimpia julkisia ja yksityisiä ICT- ja energia-alan toimijoita. Tilaisuus on ilmainen ja rekisteröityminen sekä matchmaking-portaali on myös avattu. Lisäksi järjestävä taho on ilmaissut mahdollisuuden hakea rahallista tukea matkakustannuksiin. Lisätietoja osallistuvien eurooppalaisten tahojen matkakulujen kustantamisesta voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta mikel.emaldi@tecnalia.com.

Lisätietoja:

Tapahtumasivu

Rekisteröityminen

Matchmaking-portaali