Jos kuvat eivät näy, lue viesti selaimessasi tästä
UUTISKIRJE | Torstai 28.11.2013
 

EU-POLITIIKKA

Euroopan parlamentti äänesti seuraavan ohjelmakauden sisällöistä
Parlamentti hyväksyi täysistunnossaan muun muassa 2014-2020 ohjelmakauden budjetin ja Horisontti 2020 -ohjelman rahoituskehyksen. Hyväksynnän saivat myös yhteinen maatalouspolitiikka sekä uusi alue- ja investointirahastojen lakiasetuspaketti. Lue lisää

EU:n hankintadirektiiviuudistus tuo toivottuja muutoksia
Uuden direktiivin tavoitteina on hankintamenettelyjen yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen, hankintojen laatutason nostaminen, sosiaalisten- ja innovointinäkökulmien huomioiminen, pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien nostaminen sekä valvonnan ja neuvonnan tehostaminen. Lue lisää

Euroopan komission työohjelma vuodelle 2014 painottaa tuloksellisuutta
Työohjelman painopiste on nykyisiä ehdotuksia koskevien neuvottelujen päättämisessä ja toimeenpanossa. Työohjelma korostaa pankkiunionia, sisämarkkinoita ja digitaalistrategiaa koskevia teemoja talous- ja työllisyysasioiden edistämiseksi. Yhteisistä haasteista erityisesti nuorisotyöttömyyden ongelmiin pyritään löytämään vastauksia. Lue lisää

Komissiolta EU:n uusi liikenteen infrastruktuuripolitiikka
Tavoitteena on saada hajanaisista liikenneyhteyksistä yksi yhtenäinen Euroopan laajuinen liikenneverkko, TEN-T. Suomea koskee kaksi yhdeksästä runkoverkkokäytävästä: Pohjanmeri–Itämeri-käytävä ja Skandinavia–Välimeri-käytävä. Lue lisää

 

TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINTA

Komission asiantuntijahaku Horisontti 2020-ohjelman tehtäviin
Komissio kokoaa tietokantaa itsenäisistä asiantuntijoista, jotka avustavat komissiota muun muassa arvioimaan tutkimus- ja innovaatiohankkeita ja -ehdotuksia. Lue lisää

Horisontti 2020 työohjelmaluonnoksia julkaistu
Komissio on koonnut yhdelle sivulle kaikki tähän mennessä julkaistut työohjelmat. Lue lisää

Uusimmat tiedot Horisontti 2020-infopäivistä ja hanketoimijatapahtumista
Lista kaikista komission tulevista infopäivät ja ERRINin hanketoimitapahtumista. Lue lisää

Raaka-aineiden EIP:n haut ovat nyt auki - haku auki 31.1.2014 asti
Innovaatiokumppannuus tarvitsee menestyäkseen suuren määrän osallistujia ympäri EU:ta. Komissio on avannut haun sitoumuksista  yksityisten, julkisten ja hallitusten ulkopuolisten alojen toimijoille. Sitoumusten tarkoituksena on löytää kumppaneita, joiden kanssa toteuttaa strategisen toimeenpanosuunnitelman tavoitteisiin tähtääviä hankkeita. Lue lisää

Uuden ohjelmakauden tarjoamat mahdollisuudet
kulttuuritoimijoille

Alkavalla EU-ohjelmakaudella 2014–2020 rahoitusmahdollisuuksia kulttuurialoille on niin alue- ja investointi- kuin erillisrahastojenkin puolella. EU:n erillisrahastoissa tulevalla ohjelmakaudella kulttuurin ja luovien alojen omana rahoitusinstrumenttina toimii Luova Eurooppa -ohjelma. Lue lisää


AVOIMET EHDOTUSPYYNNÖT JA KILPAILUT

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuonna 2014 - hakuaikaa 9.12 asti Lue lisää

ICT-alan Future Internet Public-Private Partnership (FI-PPP)-ohjelmassa avoinna kolmannen vaiheen haku – hakemukset jätettävä 10.12.2013 mennessä Lue lisää

Euroopan sosiaalisen innovaation kilpailu: Työllisyyshaaste - haku auki 11.12. asti Lue lisää

Ehdotuspyyntö PROGRESS-ohjelmaan: sosiaalipolitiikan innovaatiot, politiikkauudistukset tai -muutokset - haku 16.12. asti Lue lisää

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman toiminta-avustusten haku auki - haku auki 20.12. asti Lue lisää

AER jakaa palkintoja innovatiivisuudesta ja nuorisoystävällisyydestä - haku auki 30.12 asti Lue lisää

Delivering on skills for growth and jobs - PROGRESS-ehdotuspyynnön hakuaikaa 15.1. asti Lue lisää

2014 ManagEnergy & Sustainable Energy Europe -kilpailut auki Lue lisää


JULKISET KUULEMISET

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset
Lue lisää

Seuraavan tiedotteen julkaisemme ennen joulua, sillä välin lisää ajankohtaisia asioita ja uutisia löydät verkkosivuiltamme.

 
Jos et enää halua vastaanottaa uutiskirjettä, napsauta tästä