Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Ulkosuhteet, Venäjä ja arktiset asiat  | 01.04.2015

Osallistu julkiseen kuulemiseen EU:n naapuruuspolitiikan tarkistuksesta

Komissio on avannut julkisen kuulemisen EU:n naapuruuspolitiikan (ENP) tarkistuksesta. Komissio tarkistaa nykyisen politiikan taustaoletuksia ja käytäntöjä kohdemaissa tapahtuneiden viimeaikaisten yhteiskunnallisten ja poliittisten muutosten vuoksi.  ENP koskee EU:n rajanaapureita etelässä: Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, Palestiina, Syyria ja Tunisia sekä idässä: Armenia, Azerbaidžan, Valkovenäjä, Georgia, Moldova ja Ukraina. ENP-ohjelmien puittessa myönnetään rahoitusta ulkorajoilla sijaitsevien alueiden kehityshankkeille ja solmitaan kahden välisiä kauppasuhteita, tavoitteena edistää rauhanomaista yhteistyötä EU:n ja naapurimaiden kesken.

Tarkistuksen yhteydessä selvitetään muun muassa taloudellisen yhteistyön muotoja sekä tarvetta eriyttää politiikkoja vastaamaan paremmin eri naapurimaiden erilaisiin intresseihin. Komissio julkaisee tiedonannon uusista linjauksista kuulemisen tulosten, sekä Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission yhteisen konsultaation pohjalta syksyllä 2015.

Kuuleminen on avoin julkishallinnollisille ja akateemisille organisaatioille, kansalaisjärjestöille, ajatushautomoille, yritystoimijoille sekä muille kiinnostuneille toimijoille. Kuulemiseen voi vastata sähköpostilla 30.6.2015 asti. Lisätietoja vastausten formaatista ja vastausosoitteesta on alla.

Lisätietoja:

Kuulemissivusto

Vastausosoite

Kuulemisasiakirja suomeksi