Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 7.11.2014

FIWARE Accelerator -ohjelma yrityksille sähköisten sovellusten kehittämiseen

FIWARE on Euroopan unionin rahoittama alusta tulevaisuuden internetiä koskeville hankkeille. Kokonaisuuteen kuuluvan FIWARE Accelerator -kiihdyttämöohjelman tavoitteena on tukea eri sektoreiden yrityksiä digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä luomalla avoin innovaatioekosysteemi yritysten ja sidosryhmien tarpeisiin. Ohjelma tarjoaa rahoitusta startup- ja pk-yrityksille FIWARE-teknologian pohjalle tehtävien uusien sovellusten kehittämiseen eri toimialoilla, joita ovat mm. Smart Cities, eHealth, Media, Social & Learning ja Energy & Environment. Rahoitusta ohjelmassa on tarjolla yhteensä 80 miljoonaa euroa.

FIWARE Accelerator -kiihdyttämöiden tukitoimien piiriin valitaan lupaavimmat tiimit ja liikeideat, joille tarjotaan niin mentorointia ja opastusta kuin jopa 150 000 euron rahoitusta. FIWARE Accelerator on jaettu 16 eri sektoriin, joista yritys voi valita itselleen parhaiten soveltuvan ja tehdä ehdotuksen kyseisen sektorin hakuun. Ensimmäiset rahoitushaut on jo avattu.

Lisätietoja:
FIWARE
FIWARE Accelerators
Euroopan komission tiedote