Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ulkosuhteet, Venäjä ja arktiset asiat | 28.08.2019

Save the Date: Arctic Futures Symposium Brysselissä 25. marraskuuta

Brysselissä järjestetään 25. marraskuuta  Arctic Futures Symposium –tapahtuma, jonka teemoja ovat turvallisuus, tasa-arvonäkökohdat, arktisen alueen työvoima ja väestönkehitys sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Vuosittain järjestettävä konferenssi kokoaa yhteen paikallisen ja kansallisen tason päättäjiä, arktisen alueen alkuperäiskansojen edustajia, eri alojen tutkijoita sekä arktisella alueella toimivien tai siitä kiinnostuneiden yritysten edustajia. Tarkoituksena on tarjota eri taustojen ja näkemysten edustajille tilaisuus keskustella arktista aluetta koskevista ajankohtaisista haasteista ja kysymyksistä.

Rekisteröityminen tapahtumaan avautuu lokakuun puolivälissä. Tapahtuma on maksuton.

Aika: 25.11. 2019 klo 8:30–18:30
Paikka: Résidence Palace, Rue de la Loi 175, 1048 Brussels

Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
Ohjelma